Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκδοση Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ: Μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών | Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκδοση Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ: Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ – Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται με τη χρήση κωδικών TAXISnet, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στα ΚΠΑ2.

Εκδοση Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ

Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ είναι δυνατή με δύο τρόπους:

  1. Ηλεκτρονική εγγραφή μέσω των eYπηρεσιών του ΟΑΕΔ (από 30/03/2020)

Από 30/03/2020 παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων ηλεκτρονικά μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται με τη χρήση κωδικών TAXISnet, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στα ΚΠΑ2.

Με την ανωτέρω χρήση των κωδικών TAXISnet και στη συνέχεια τη δήλωση του ΑΜΚΑ, οι συναλλασσόμενοι ταυτοποιούνται στο μητρώο του Οργανισμού εφόσον υπάρχει πρόσφατη προηγούμενη εγγραφή τους.

Για όλους τους υπόλοιπους απαιτείται η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, ο συναλλασσόμενος συμπληρώνει τα προβλεπόμενα πεδία εγγραφής ανέργου.

  • εφόσον υφίσταται ιδιότητα ΑμεΑ, επισυνάπτει το είδος βεβαίωσης που κατέχει (γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας),

  • έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην οποία θα υποβάλει την αίτησή του, η οποία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο μπορεί να είναι είτε η Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του είτε αυτή της τελευταίας απασχόλησης (εφόσον προέρχεται από λήξη εργασιακής σχέσης). Για το λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης διεύθυνσης κατοικίας και τελευταίας εργασίας

Με την ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται το δελτίο ανεργίας με δυνατότητα εκτύπωσης τόσο του ίδιου του δελτίου, όσο και της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

________________

Οδηγίες για την Εκδοση Δελτίου Ανεργίας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

________________

Για να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο μητρώο ανέργων (Δελτίο Ανεργίας) πατήστε εδώ

  1. Εγγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία σε Υπηρεσία ΟΑΕΔ

Επιπλέον, διατηρείται η δυνατότητα εγγραφής με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας (βλ. Πού ανήκω). Στην περίπτωση αυτή, το μόνο παραστατικό που απαιτείται να προσκομίσει ο συναλλασσόμενος είναι παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.) και Άδεια Διαμονής ή Εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών τρίτων χωρών.

Για όσους συναλλασσομένους ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΑμεΑ απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ή απόφασης που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.

Δείτε επίσης

ΟΑΕΔ: Οδηγίες για την εξυπηρέτηση του κοινού από Τρίτη 09.06.2020
Καταχώρηση στοιχείων υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση