Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκδοση αδειών αναπληρωτών ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ από τον Περιφερειακό Διευθυντή: Τροποποιείται ο Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκδοση αδειών αναπληρωτών ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ από τον Περιφερειακό Διευθυντή-Εισηγείται ο Προϊστάμενος ΚΕΔΑΣΥ-Τροποποιείται ο Οδηγός Υλοποίησης “Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης”.

Ολες οι άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που απασχολούνται στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), όπως επίσης και των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και ΕΕΠ (Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 και Ψυχολόγων-ΠΕ23), που απασχολούνται στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), θα εκδίδονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω προκύπτουν

σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εστάλη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021.

Αυτονοήτως θα υπάρξει τροποποίηση

του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022 με κωδικό ΟΠΣ: 5131678, καθότι αυτός εντάσσει στις στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου ΚΕΔΑΣΥ την χορήγηση αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ.

Συγκεκριμένα στον Οδηγό αναφέρεται σχετικά με τον Προϊστάμενο ΚΕΔΑΣΥ

“ενημερώνει αυθημερόν τον καταχωριστή της Πράξης και τις σχολικές μονάδες του/των ΣΔΕΥ, για τις άδειες, απεργίες και απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στο ΚΕΔΑΣΥ και των αναπληρωτών ΕΕΠ που απασχολούνται στις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ”.

Μετά την αλλαγή αυτή η διαδικασία χορήγησης αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροποποιείται ως εξής:

Α. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ, που απασχολούνται στα ΚΕΔΑΣΥ, όπως επίσης και στις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ, αιτούνται τις άδειες στον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ.

Β. Ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εκδίδει την σχετική απόφαση αδείας.

Δείτε σχετικά

Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών: Ολες οι λεπτομέρειες για τους αναπληρωτές σε ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ
ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Οργάνωση λειτουργίας-Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων-Κ.Λ.-εκπ/κών ΕΑΕ-Συντονιστή ΣΔΕΥ-Προέδρου ΕΔΥ-Γραμματέα

Δείτε επίσης

Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Ο Οδηγός υλοποίησης για τις προσλήψεις αναπληρωτών 2021-22
Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών: Ολες οι λεπτομέρειες για τους αναπληρωτές σε ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ
Οδηγός υλοποίησης Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ–Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ
Οδηγοί υλοποίησης ΕΣΠΑ: Προσλήψεις σε Ειδικά σχολεία-Παράλληλη Στήριξη-ΕΚΟ/Τάξεις Υποδοχής
Οδηγός για αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Ολες οι λεπτομέρειες πρόσληψης αναπληρωτών
Οδηγός Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση