Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκδοση Βεβαίωσης Κίνησης εργασίας: Μέσω του apografi.gov.gr-Οδηγίες από ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκδοση Βεβαίωσης Κίνησης εργασίας: Μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκδοση Βεβαίωσης Κίνησης εργασίας

Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την έκδοση Βεβαίωσης Κίνησης εξ αιτίας της επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορονοϊού, απέστειλε το ΥΠΑΙΘ στις ΠΔΕ της χώρας.

Συγκεκριμένα το Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την παράκληση οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του ΥΠΑΙΘ να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους της αρμοδιότητάς τους, επισημαίνει μεταξύ άλλων πως:

 • Η Βεβαίωση Κίνησης μπορεί να εκδοθεί μέσω εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και για το σκοπό αυτό παρέχει αναλυτικές οδηγίες.
 • Εφόσον κάποιος έχει παραλάβει βεβαίωση με ισχύ έως 6-4-2020 και ώρα 6.00, δεν απαιτείται η έκδοση άλλης βεβαίωσης για το διάστημα αυτό.
 • Νέες βεβαιώσεις (οι οποίες θα εκδοθούν μέσω της εφαρμογής της απογραφής) θα απαιτηθούν εφόσον υπάρξει παράταση του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας.

Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό σημείωμα

Σας ενημερώνουμε ότι η Βεβαίωση Κίνησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β,986), η οποία αφορά μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, μπορεί να εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) στην οποία έχει προστεθεί η λειτουργικότητα “Βεβαιώσεις Κίνησης”.

Η βεβαίωση κίνησης δύναται να εκδοθεί με αρχική συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και έγκριση από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις ΔΔΕ, ΔΠΕ και τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης για τις ΠΔΕ.

Όποιος υπάλληλος επιθυμεί την έκδοση της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1. Να εισέλθει στην ιστοσελίδα της απογραφής https://hr.apografi.gov.gr/login. και να επιλέξει “Είσοδος στην Υπηρεσία”, καταχωρίζοντας τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet και εν συνεχεία “Σύνδεση” και «Αποστολή».

2. Να μεταβεί στην μικροεφαρμογή “Βεβαιώσεις Κίνησης”. Εκεί μπορεί να δει τις βεβαιώσεις κίνησης που ενδεχομένως έχει ήδη συντάξει, τις εγκεκριμένες και εκείνες που έχουν απορριφθεί (δεν εμφανίζονται οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 27/3/2020, αφού αυτές εκδόθηκαν με άλλη διαδικασία).

3. Για τη σύνταξη νέας βεβαίωσης επιλέγει “Νέα Βεβαίωση”, πατάει “Επιλογή Υπηρεσιακής Κατάστασης

4. Στην οθόνη με τα στοιχεία της βεβαίωσης που εμφανίζεται, ο υπάλληλος μπορεί να τροποποιήσει τα πεδία “Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας” και “Διεύθυνση Οικίας”, ενώ συμπληρώνει τα πεδία:

 •  ​Ώρα Προσέλευσης (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
 • Ώρα Αποχώρησης (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
 • Προβλεπόμενη Υπερωριακή Απασχόληση (συμπληρώνεται εάν υπάρχει)
 • Υπερωριακή Απασχόληση Έως (συμπληρώνεται εάν υπάρχει)
 • Ισχύς Βεβαίωσης Από (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)  Ισχύς Βεβαίωσης Έως (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
 • Υποχρεωτικές ή έκτακτες μετακινήσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής του (προαιρετική συμπλήρωση).

Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης, επιλέγει “Αποθήκευση” και δεν μπορεί πλέον ο ίδιος να τροποποιήσει τα στοιχεία της Βεβαίωσης Μετακίνησης.

Οι συμπληρωμένες βεβαιώσεις ελέγχονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης,  οι οποίοι μπορούν να τις εγκρίνουν ή να τις απορρίψουν εφόσον περιέχουν αναληθή στοιχεία.

Κάθε φορά που ο υπάλληλος εισέρχεται στην εφαρμογή μπορεί να βλέπει την κατάσταση της βεβαίωσής του.

Όταν η βεβαίωση εγκριθεί, λαμβάνει μοναδικό κωδικό αριθμό και ο υπάλληλος βλέπει την ένδειξη ‘’Εγκεκριμένη’’ ενώ εμφανίζεται και η επιλογή ‘’Εκτύπωση’’ από την οποία ο υπάλληλος μπορεί να εκτυπώσει την βεβαίωσή του (ή να την αποθηκεύσει ως αρχείο pdf και να την εκτυπώσει άλλη χρονική στιγμή).

Στην εκτυπωμένη βεβαίωση τίθεται στρογγυλή σφραγίδα και τότε η βεβαίωση θεωρείται έγκυρη, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή της.

Εκδοση Βεβαίωσης Κίνησης εργασίας

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων, της εφαρμοζόμενης εκ περιτροπής εργασίας, αλλά και των περιορισμών της εφαρμογής, σύμφωνα με τους οποίους ο έλεγχος και η έγκριση των βεβαιώσεων κίνησης πραγματοποιείται μόνο από τον πιστοποιημένο Προϊστάμενο  Διεύθυνσης που διαχειρίζεται την απογραφή,  παρακαλούνται οι υπάλληλοι για την πιστή τήρηση των παρακάτω:

Α) Να ελέγχουν την χρονική διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης που έχουν παραλάβει και, εφόσον απαιτείται, να προβαίνουν έγκαιρα στην αίτηση-συμπλήρωση των στοιχείων τους στην εφαρμογή για την έκδοση νέας βεβαίωσης.

Β) Να συμπληρώνουν ορθά και με επιμέλεια τα απαραίτητα πεδία της βεβαίωσης και ιδιαίτερα την χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να είναι εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπεται περιορισμός της κυκλοφορίας (η ΚΥΑ που είναι σε ισχύ προβλέπει περιορισμό της κυκλοφορίας έως 06.04.2020 και ώρα 06:00 πμ).

Γ) Εφόσον συμπληρώσουν και αποθηκεύσουν την αίτηση, να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν αυτή έχει εγκριθεί ώστε να προβούν στην εκτύπωσή της.

Δ) Να εκτυπώνουν και να σφραγίζουν την εγκεκριμένη Βεβαίωση Κίνησης την οποία οφείλουν να φέρουν μαζί τους κατά τις μετακινήσεις τους στην υπηρεσία τους.

Εφόσον οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία του ς και δεν μπορούν να σφραγίσουν τη βεβαίωση, προτεινόμενη πρακτική για την χρήση της  το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου, είναι η εκτύπωση της εγκεκριμένης βεβαίωσης κίνησης από τον Προϊστάμενο που την ενέκρινε, η σφράγισή της με τη στρογγυλή σφραγίδα, η σάρωσή της και η αποστολή της στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπαλλήλου.

Σημειώνεται ότι:
 • ​​Εφόσον κάποιος έχει παραλάβει βεβαίωση με ισχύ έως 6-4-2020 και ώρα 6.00, δεν απαιτείται η έκδοση άλλης βεβαίωσης για το διάστημα αυτό.
 • Νέες βεβαιώσεις (οι οποίες θα εκδοθούν μέσω της εφαρμογής της απογραφής) θα απαιτηθούν εφόσον υπάρξει παράταση του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας.
 • Για τους αποσπασμένους ή άλλους υπαλλήλους οι οποίοι δεν εντάσσονται στο Μητρώο Προσωπικού της υπηρεσίας σας και επομένως δεν μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής – εφόσον απαιτηθεί, θα εκδοθούν νέες χειρόγραφες βεβαιώσεις, κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα . Το ίδιο και για όσους υπαλλήλους προκύπτει αποδεδειγμένα ή με βάση τα καθήκοντά τους,​ αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους της αρμοδιότητάς τους.

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

 Δείτε ακόμη

Ενημέρωση για κορονοϊό 2/4: 119 κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο-23 στη Δομή Προσφύγων Ριτσώνας
Συμπληρωματικά μέτρα μεταφοράς επιβατών | Εγκύκλιος
Νέα μέτρα-κορονοϊός: Κατάθεση δικαιολογητικών σε ΑΣΕΠ-Φορείς | Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Ενημέρωση Στέλιου Πέτσα: Τι είπε για μείωση μισθών στο δημόσιο, Πανελλαδικές
Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων έως 11 Απριλίου 2020 | ΦΕΚ
Νέες εξαιρέσεις περιορισμού κυκλοφορίας: Συμπλήρωση απόφασης | ΦΕΚ
Αδειες μετακίνησης πολιτών: Σε λειτουργία η πλατφόρμα forma.gov.gr
18 ερωτήσεις-απαντήσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας
Eξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση στο gov.gr | Οδηγίες

Πριν φύγετε

Αίτηση Προνοιακών Αναπηρικών Επιδομάτων: Χωρίς φυσική παρουσία
Εκπαιδευτικό επίδομα με voucher: Aναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών, ιατρών, ερευνητών κ.α
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση