Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκδρομές εξωτερικού: Ποιες Διευθύνσεις είναι αρμόδιες στο ΥΠΑΙΘ και τηλέφωνα επικοινωνίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκδρομές εξωτερικού: Ποιες Διευθύνσεις είναι αρμόδιες στο ΥΠΑΙΘ και τηλέφωνα επικοινωνίας – Εγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Κωνσταντίνου Τσαχαλά.

Εκδρομές εξωτερικού

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Κωνσταντίνος Τσαχαλάς ενημερώνει με έγγραφό του ότι στο ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-2-2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις  και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι:
Για τις εκδρομές – εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών/τριών στο εξωτερικό:
  • Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων (άρθρο 5) είναι αρμόδιες η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και
  • για την περίπτωση 1γ του εν λόγω άρθρου, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄).
  • Για τις λοιπές εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις της εν λόγω ΥΑ είναι αρμόδιες οι αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Ειδικότερα:
Αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τηλέφωνα
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και

Διαθρησκευτικών Σχέσεων

210 344.2412, 210344.2840
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 210 344.3210

 

Αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τηλέφωνα
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 210 344.2651, 210 344.2241
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και

Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

210 344.3272, 210 344.3273,

210 344.3317

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 210 344.2933
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 210 344.2212, 210 344.2034
Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

210 344.3791, 210 344.3002,

210 344.3352

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 210 344.3516, 210 344.2222

Δείτε σχετικά

Εκδρομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΦΕΚ
Για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των σχολείων – Αρθρο 49 του νόμου 4653/2020
Εκδρομές: Τι ισχύει γενικώς αλλά και για ΕΒΠ – Σχολ. Νοσηλευτές

Δείτε επίσης

Μαθητές με Σακχαρώδη Διαβήτη: Eγκρίθηκε το Εντυπο παρακολούθησης από το ΥΠΑΙΘ
Σχεδιασμός Αξιολόγησης σχολείων: Βασικοί άξονες-Ποιοι θα αξιολογήσουν-Επιλογή Σχολικών Συμβούλων
Σχολικός Εκφοβισμός: 15 μέτρα για την αντιμετώπισή του από το Υπουργείο Παιδείας
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Αξιολόγηση: Οι φάσεις υλοποίησης σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας

Πριν φύγετε

Πληρωμές αναπληρωτών: Ενημέρωση από Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Ζητούνται στοιχεία ανταπόκρισης των ΚΕΣΥ στα αιτήματα Αξιολόγησης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση