Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκλογές αιρετών δημοσίου: Ερώτημα για διενέργεια ψηφοφορίας με φυσική παρουσία στο Υπ. Υγείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκλογές αιρετών δημοσίου: Ερώτημα για διενέργεια ψηφοφορίας με φυσική παρουσία-Για τις τρέχουσες εκλογές, δύναται να ληφθεί υπόψη η ήδη ολοκληρωθείσα ψηφοφορία δια αλληλογραφίας-Διευκρινίσεις Υπουργείου Εσωτερικών.

Εκλογές αιρετών δημοσίου

Αναφορά στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων του Δημοσίου, κατόπιν ερωτημάτων, γίνεται στην 45η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ. 9207/24-05-2021 με τα μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται

η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, η οποία θα εφαρμόζεται παγίως για τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων.

Πλην όμως

σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία για την τρέχουσα περίοδο, εφόσον οι φορείς δεν επιθυμούν την διεξαγωγή αυτής ηλεκτρονικά, έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Για τις τρέχουσες εκλογές,

οι οποίες σημειωτέον πως θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί έως τις 30.06.2021, δύναται να ληφθεί υπόψη η ήδη ολοκληρωθείσα ψηφοφορία δια αλληλογραφίας.

Υπενθυμίζουμε πως

οι εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΥΠΑΙΘ, έγιναν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ομοσπονδιών ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ και η αποχή ξεπέρασε το 90%  και για το ΕΕΠ-ΕΒΠ το 95%.

_______________

Αναλυτικά το μέρος της 45ης Εγκυκλίου που αφορά στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων

που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών αιρετών εκπροσώπων, υπενθυμίζονται και διευκρινίζονται τα εξής:

α) Η θητεία των υφιστάμενων αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων λήγει στις 30/6/2021 (αρ. 178 του ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 489 του ν. 4781/2021).

β) Με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2.3.2021 (ΦΕΚ Β΄ 944) ΚΥΑ προβλέφθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, η οποία θα εφαρμόζεται παγίως για τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, αλλά υπάρχει και πρόβλεψη στις σχετικές διατάξεις για εφαρμογή της διαδικασίας αυτής μεταβατικά για τις τρέχουσες εκλογές που αφορούν στη θητεία των αιρετών μελών για τα έτη 2021-2022.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-4-2021 (ΑΔΑ 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) εγκύκλιο,

διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
  • Η διαδικασία της ψηφοφορίας διεξάγεται αποκλειστικώς με φυσική παρουσία ή αποκλειστικώς με ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς να είναι δυνατή η εφαρμογή και των δύο διαδικασιών ταυτόχρονα, ελλείψει σχετικής πρόβλεψης.
  • Μεταβατικά για τις τρέχουσες εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί έως τις 30/6/2021, εισάγεται ρητώς με τις σχετικές ρυθμίσεις μόνη εξαίρεση και προβλέπεται ότι δύναται να ληφθεί υπόψη η ήδη ολοκληρωθείσα ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή να καταργηθεί η ψηφοφορία αυτή και να διεξαχθεί εξ υπαρχής η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για όλους τους υπαλλήλους.
  • Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν εφαρμόζεται στην διαδικασία της ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας.
  • Μεταβατικά για τις τρέχουσες εκλογές, οι πίνακες εκλογέων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί η ψηφοφορία είναι αυτοί που είχαν οριστικοποιηθεί προ της λήξης του έτους 2020 και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 2020 (σχετική η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.6.2020, ΑΔΑ 46ΜΤΛ6-ΥΟΘ, εγκύκλιος). Σε καμία περίπτωση δεν προστίθενται υπάλληλοι που ανήκουν πλέον οργανικά στην Υπηρεσία μετά την οριστικοποίηση των πινάκων αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω,

αλλά και τις τρέχουσες συνθήκες και μέτρα που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία για την τρέχουσα περίοδο, εφόσον οι φορείς δεν επιθυμούν την διεξαγωγή αυτής ηλεκτρονικά, έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπηρεσιών.

Δείτε σχετικά

Κορονοϊός-Δημόσιο 45η Εγκύκλιος: Λειτουργία υπηρεσιών-Διευκολύνσεις υπαλλήλων/άδειες-Εκλογές αιρετών
Ηλεκτρονικές εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημοσίου έως 30.06 με “Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ”
Δημόσιο-Υπηρεσιακά Συμβούλια: Ηλεκτρονική ψηφοφορία για εκλογή αιρετών παντού

Δείτε επίσης

ΦΕΚ-μέτρα κορονοϊού 24 έως 31.05.2021: Ανα πεδίο δραστηριότητας-Λειτουργία δομών εκπαίδευσης-Δημόσιες υπηρεσίες
Πανελλαδικές 2021-Οδηγός υποψηφίων: ΕΒΕ-Yπολογισμός μορίων εισαγωγής-Συμπλήρωση Μηχανογραφικών
Λύκεια-λήξη μαθημάτων: Σε ΦΕΚ η τροποποίηση απόφασης για τη Δ/θμια-Ορίζεται για Γ Λυκείου η 2α Ιουνίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση