Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκλογές αιρετών-ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκλογές αιρετών-ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων με Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκλογές αιρετών-ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Π.Μπακογιάννη 2, Τ.Κ 35100, Λαμία, Email: seepeastella@yahoo.gr

Ιδρυτικό μέλος της Παν.Ομοσπονδίας Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού Ειδικής Αγωγής(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Λαμία, 14/10/2022

Αρ. Πρωτ.: 290

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Προς όλους τους εργαζόμενους Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης & των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Στερεάς Ελλάδας

 ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. & του Ε.Β.Π. στο  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας»

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με νέα Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ.350/102/126314/E3/14-10-2022, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων των εκλογών του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου 2022, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. & Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, έως την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Ετσι, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για τις εκλογές των  αιρετών  εκπρόσωπων για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12η βραδινή  στο email seepeastella@yahoo.gr του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να διαβιβαστούν οι υποψηφιότητες εγκαίρως στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

 Επισημαίνουμε πως το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας συντασσόμενο με την από 08-10-2022 με αρ. πρωτ: 41 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, καλεί όλους τους συναδέρφους μέλη ΕΕΠΕΒΠ (μόνιμους και αναπληρωτές), οι οποίοι εργάζονται σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του ΚΥΣΕΕΠ και του ΠΥΣΕΕΠ, οι οποίες  θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ»).

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της Εγκυκλίου:  α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας, στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Ε.Δ.Υ. και σχολείων Γενικής εκπαίδευσης, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα των εκλογέων. β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2011).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος –  Βούγιας Βασίλειος

Ο Γραμματέας – Κυργιόπουλος Ιωάννης

Η Αιτηση υποψηφιότητας για το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Νέα εγκύκλιος εκλογών αιρετών: Υποψηφιότητες έως Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 

 Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου εκλογών αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Εγκύκλιος εκλογών αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 

Εκλογές αιρετών υπηρεσιακών συμβουλίων: Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων έως Δευτέρα 17.10.2022 | ΦΕΚ 

Απόφαση: Εκλογές αιρετών 5 Νοεμβρίου 2022-Υποψηφιότητες έως 14 Οκτωβρίου 

Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια | ΦΕΚ 

Αρθρα 21 και 36 του π.δ. 1/2003

Αρθρα 29, 30, 31, 43, 44 και 45 του π.δ. 1/2003

Εκλογές για Υπηρεσιακά Συμβούλια: Η Απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-εκλογές αιρετών 2022: Συμμετέχει στη διαδικασία και καλεί σε κατάθεση υποψηφιοτήτων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Εκλογές αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας: Κάλεσμα κατάθεσης υποψηφιοτήτων από τον ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση