Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκλογές: Η Εγκύκλιος με τις προθεσμίες και ενέργειες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκλογές: Η Εγκύκλιος με τις κυριότερες προθεσμίες και οι αντίστοιχες ενέργειες που αφορούν ειδικά στη διενέργεια των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Εκλογές: Η Εγκύκλιος με τις προθεσμίες και ενέργειες

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και τις κατά νόμο ενέργειές σας:

  1. Αντίγραφο του υπ’ αριθ. 56/2019 Προεδρικού Διατάγματος «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής», που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 97 της 11ης Ιουνίου 2019 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Α΄ 97).

Με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα ορίσθηκε ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει η προεκλογική περίοδος.
  1. Πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι κυριότερες προθεσμίες και οι αντίστοιχες ενέργειες που αφορούν ειδικά στη διενέργεια των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, οι οποίες υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις αναφερόμενες στον πίνακα διατάξεις του πδ/τος 26/2012

«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).

  1. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του πδ/τος 26/2012, οι προθεσμίες δεν παρατείνονται λόγω αργιών ή εξαιρέσιμων, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη λειτουργία τους έως τα μεσάνυχτα της ημέρας λήξης των προθεσμιών που σας κοινοποιούνται.

Δείτε:

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας: Παγώνουν Μεταθέσεις και Αποσπάσεις

Εκλογές: Η Εγκύκλιος με τις προθεσμίες και ενέργειες

Ο Πίνακας προθεσμιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 

1

 

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Έναρξη προεκλογικής περιόδου που είναι η ημέρα δημοσίευσης του πδ/τος διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παράγραφος 3 π. δ. 26/2012).
 

 

 

 

2

 

 

 

 

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία μέχρι και τη μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την υποβολή δηλώσεων από τους στρατιωτικούς, κ.λπ. στους προϊσταμένους και διοικητές τους, σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι (άρθρο 27 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012).
 

 

3

 

 

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των καταστάσεων των στρατιωτικών, κ.λπ. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 27 παράγραφος 5 π. δ. 26/2012).
 

4

 

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών, κ.λπ. (άρθρο 27 παράγραφος 5 π. δ. 26/2012).
 

 

5

 

 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου (άρθρο 37 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012).
 

 

6

 

 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου δήλωσης συνασπισμού                                                        περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων (άρθρο 37 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012).

 

Δείτε:

Αναστολή προσλήψεων – υπηρεσιακών μεταβολών – χορήγησης αδειών – Διευκολύνσεις για εκλογές | Εγκύκλιος

 

7

 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (9) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την πρόταση υποψηφίων (άρθρο 32

παράγραφος 6 π. δ. 26/2012).

 

 

8

 

 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κ.λπ. από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του Συντάγματος (άρθρο 30 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012).
 

 

9

 

 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Δέκα ημέρες (10) μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ενεργείται η ανακήρυξη των υποψηφίων από τα αρμόδια πρωτοδικεία (άρθρο 33 π. δ. 26/2012).
 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Περιφερειάρχες μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών των ονομαστικών            καταστάσεων            των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων (άρθρο 68 παράγραφος 6 π. δ. 26/2012).
 

 

11

 

 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό, από τους Αντιπεριφερειάρχες, με σχετική απόφασή τους, των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας (άρθρο 55 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012).
 

 

12

 

 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν στην Επικράτεια (άρθρο 68 παράγραφος 6 περ. α΄ π. δ. 26/2012).
 

 

13

 

 

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (12) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών (άρθρο 34 παράγραφος 5 και άρθρο 3 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012).
14 Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 Δέκατη    τέταρτη                 (14η)      ημέρα                  μετά      την έναρξη             της                  προεκλογικής                     περιόδου

 

Δείτε:

Αίτημα εξαίρεσης του Υπουργείου προς το ΣτΕ για τους 15.000 διορισμούς

ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου (άρθρο 35 και άρθρο 3 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012).
 

 

15

 

 

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (15) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την κλήρωση ή το διορισμό από τα αρμόδια δικαστήρια των πρωτοδικών των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωματικών τους (άρθρο 58

παράγραφος 3 και 4 π. δ. 26/2012).

 

 

 

16

 

 

 

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας (άρθρο 71 π. δ. 26/2012).
 

 

17

 

 

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 36 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012).
 

 

 

 

18

 

 

 

 

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

Λήγει η προθεσμία των έξι (6) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια.(άρθρο 96 παράγραφος 3 π. δ. 26/2012).
 

 

19

 

 

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου της πρότασης υποψηφίου              προς              συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 36 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012).
 

 

20

 

 

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη στους δήμους του νομού, των αποφάσεων καθορισμού των εκλογικών τμημάτων (άρθρο 55 παράγραφος 4 π. δ. 26/2012).
 

21

 

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών

 

Δείτε:

Ανάλυση especial.gr: Κομβικές ημερομηνίες για διορισμούς μετά την προκήρυξη Εκλογών | Σενάρια

Εκλογές: Η Εγκύκλιος με τις προθεσμίες και ενέργειες

επιτροπών, με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου (άρθρο 58 παράγραφος 6 π. δ. 26/2012).
 

 

22

 

 

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

Λήγει η προθεσμία που είναι η πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του οικείου Αντιπεριφερειάρχη των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και συνδυασμών (άρθρο 39 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012).
 

23

 

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές (άρθρο 56 π. δ. 26/2012).
 

 

24

 

 

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Λήγει η προθεσμία των (2) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους (άρθρο 68 παράγραφος 13 π. δ. 26/2012).

 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

 

Κώστας Λολίτσας
Κώστας Λολίτσας
Δείτε ακόμη

Διάλυση Βουλής: Εκλογές Κυριακή 07 Ιουλίου | Νέα Βουλή 17 Ιουλίου 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση