Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πως ψηφίζουμε και γιατί, για το ΚΥΣΕΕΠ και τα ΠΥΣΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πως ψηφίζουμε και γιατί, για το ΚΥΣΕΕΠ και τα ΠΥΣΕΕΠ-Ενημέρωση από τους τ. αιρετούς και υποψήφιους στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για το ΚΥΣΕΕΠ, Βασίλη Βούγια και Γεωργία Μπουλμέτη.

Εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πως ψηφίζουμε και γιατί

Ενημέρωση από τους τ. αιρετούς και υποψήφιους στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για το ΚΥΣΕΕΠ, Βασίλη Βούγια και Γεωργία Μπουλμέτη

1. Πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) και τα 13 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Εδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ);

Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου, δηλαδή στις 5 Νοεμβρίου 2022, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας.  

2. Ποιος διενεργεί αυτές τις εκλογές;

Οι εκλογές αυτές δεν αφορούν στους Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΣΕΕΠΕΑ), γι αυτό το λόγο δε χρειάζεται να είναι κάποιος μέλος ή να πληρώσει συνδρομή πριν από αυτές τις εκλογές.

Οι συγκεκριμένες εκλογές διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, προκειμένου να μεριμνήσουν για τη διαδικασία των εκλογών ως διοικητικά υπεύθυνοι, για τα μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ, όπως ορίζεται αντίστοιχα για όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια του δημοσίου.

Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν οργανικά ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες ή δομές της περιοχής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Δηλαδή τα στοιχεία των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ: α. το ονοματεπώνυμο, β. το πατρώνυμο και γ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») κάθε εκλογέα,  αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα «myschool», όπως έχουν καταχωριστεί.

3. Ποιοι κατέρχονται ως υποψήφιοι σ αυτές τις εκλογές;

Δείτε  τις υποψηφιότητες για το ΚΥΣΕΕΠ εδώ

Δείτε  τις υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΕΕΠ εδώ

4. Πώς θα ενημερωθώ για την εκλογική διαδικασία;

Θα αποσταλεί σε κάθε μόνιμο και αναπληρωτή ΕΕΠ ΕΒΠ, που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφερειακής Διεύθυνσης που ανήκει,  ηλεκτρονικό μήνυμα για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και στη συνέχεια με συγκεκριμένες οδηγίες για την ψηφοφορία, ως εξής:

  1. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ενημέρωση των εκλογέων περί διεξαγωγής της διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορίας έως 29/10/2022 – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  2. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ενημέρωση των εκλογέων με οδηγίες για την ψηφοφορία και αποστολή της (URL) έως 31/10/2022.
  3. Αποστολή τρίτου υπενθυμιστικού ηλεκτρονικού μηνύματος με την (URL) έως 3/11/2022.

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα τρία (3) ως άνω ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί σε αυτό. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στους εκλογικούς καταλόγους.

5. Πώς ψηφίζω για κάθε συμβούλιο;

Θα υπάρχουν δύο ηλεκτρονικές κάλπες, μία για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΕΕΠ ΕΒΠ – ΠΥΣΕΕΠ της περιοχής που ανήκετε και μία για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΚΥΣΕΕΠ που είναι για όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να ψηφίσετε, αν επιθυμείτε και για τα δύο ξεχωριστά προκειμένου να είναι καταχωρημένη η ψήφος σας.

Την ημέρα των εκλογών, δηλαδή 5/11/2022, θα  ακολουθήσετε τον ειδικό εξατομικευμένο υπερσύνδεσμο (URL), ο οποίος θα σας σταλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, από εκεί θα σας καθοδηγήσει στην σελίδα της ψηφοφορίας.

Εκεί, επιλέγετε  «Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα» θα οδηγηθείτε στη σελίδα επιλογής Κάλπης. Εφόσον επιθυμείτε την κατάθεση ψήφου και στις  δύο κάλπες, μπορείτε να επιλέξετε  «Υποβολή ψήφου σε όλες τις κάλπες» ώστε το πληροφοριακό σύστημα να σας μεταφέρει με ευκολία σε όλες τις κάλπες δηλαδή και στην κάλπη για το ΚΥΣΕΕΠ και στην άλλη για το ΠΥΣΕΕΠ. Μέσα σε κάθε κάλπη επιλέγετε τα ονόματα που επιθυμείτε από τους υποψηφίους.

6. Πόσους υποψηφίους έχω δικαίωμα να ψηφίσω;

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών σε υποψηφίους είναι 2 για κάθε συμβούλιο, δηλαδή έως 2 σταυρούς για το ΚΥΣΕΕΠ και έως 2 σταυρούς για το ΠΥΣΕΕΠ.

Σε περίπτωση που για ένα ΠΥΣΕΕΠ υπάρχουν δύο συνδυασμοί, θα πρέπει να επιλέξετε ένα συνδυασμό και στη συνέχεια να επιλέξετε τα ονόματα των υποψηφίων εντός του συνδυασμού.

Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μία ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου.

7. Τι ακριβώς κάνουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ύστερα από αγώνες των εργαζομένων αποτελούν κατοχυρωμένο υπηρεσιακό θεσμό, στον οποίο συμμετέχουν και αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέγονται όχι μόνο για να προασπίσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων σε αυτά, αλλά να είναι και θεματοφύλακες της νομιμότητας και της διαφάνειας, αποκλείοντας την όποια παρασπονδία ή αυθαιρεσία μπορεί να υπάρξει από την πλευρά της Διοίκησης και των πολιτικών προϊσταμένων της.

8. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ

Αρμοδιότητες ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΕΕΠ: Παράθεση νομοθεσίας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΕΕΠ & ΕΒΠ

Δείτε ΕΔΩ

9. Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν για το ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ

Στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια του ΕΕΠ και ΕΒΠ ψηφίζουν όλοι οι εργαζόμενοι μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ που απασχολούνται στις ΣΜΕΑΕ, στα ΚΕΔΑΣΥ, στις ΕΔΥ και στα ΕΠΑΛ και τα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΒΠ ή Σχολικοί Νοσηλευτές και Κοινωνικοί Λειτουργοί & Ψυχολόγοι).

10. Για ποιο λόγο να ψηφίσω;

Για το ανάδελφο ΕΕΠ και ΕΒΠ η ΜΟΝΗ θεσμοθετημένη φωνή του στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), είναι τα Υπηρεσιακά του Συμβούλια, ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα. Γι αυτό και αποτελούν στόχο όλων όσων επιζητούν διακαώς την εξαφάνιση – ως ξεχωριστή οντότητα – του ΕΕΠ/ΕΒΠ από τον χάρτη της εκπαίδευσης.

Τα 2 τελευταία χρόνια, στα οποία δεν συμμετείχαμε ως εκλεγμένοι αιρετοί στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, υπακούοντας στις Αποφάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) περί ηλεκτρονικών εκλογών, φτάσαμε στο σημείο τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σε πλείστες όσες περιπτώσεις, να μην περιλαμβάνουν ούτε ένα (1) μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, ούτε καν δοτό, όντας μια παγκόσμια πρωτοτυπία να υφίστανται Υπηρεσιακά Συμβούλια ενός προσωπικού χωρίς κανένα μέλος από το προσωπικό αυτό. Χαρακτηριστικά στο ΚΥΣΕΕΠ μας “εκπροσωπούσαν” εκπαιδευτικοί κλάδων Θεολόγων και Γυμναστών.

Για τις φετινές εκλογές, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), αποφάσισε τη συμμετοχή του ΕΕΠ-ΕΒΠ στις διαδικασίες για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ), μέσω των ηλεκτρονικών εκλογών που θα διεξαχθούν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις τις αποχής μας των 2 τελευταίων ετών – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που το ΕΕΠ-ΕΒΠ αποτελεί ένα προσωπικό διάσπαρτα τοποθετημένο στις Περιφέρειες της χώρας, με μια μόνη κάλπη στην έδρα κάθε Περιφέρειας και με πολλά προβλήματα στην προβλεπόμενη έως τώρα επιστολική ψήφο, ιδίως στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές, αποτελεί μονόδρομο η προσφυγή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, ανεξαρτήτως του πως επιβλήθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, όταν μάλιστα αυτή η ψηφοφορία διεξάγεται πια ημέρα Σάββατο – και όχι καθημερινή με χορηγούμενη άδεια στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – με ότι αυτό συνεπάγεται για μια καθολική συμμετοχή.

Μεταξύ 2 κακών μ άλλα λόγια, προτιμήσαμε αυτό που θα είναι προς όφελος του ΕΕΠ-ΕΒΠ περισσότερο από το άλλο, αν δηλαδή επιλέγαμε πάλι την αποχή.

Μετά όλα αυτά εξυπακούεται ότι πρέπει να στηρίξουμε με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή μας στις εκλογικές διαδικασίες και την ψήφο μας τους υποψηφίους.

Βασίλης Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη

τ. αιρετοί και υποψήφιοι στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για το ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε σχετικά

Απόφαση: Εκλογές αιρετών 5 Νοεμβρίου 2022 

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου εκλογών αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια | ΦΕΚ 

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Αρθρα 21 και 36 του π.δ. 1/2003

Αρθρα 29, 30, 31, 43, 44 και 45 του π.δ. 1/2003

Δείτε ακόμη

Γιατί συμμετέχουμε στις εκλογές των αιρετών στις 5 του Νοέμβρη | Αρθρο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση