Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκλογές ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΕΕΠ 2022: Το ηλεκτρονικό μήνυμα από το Σύστημα ΖΕΥΣ σε κάθε μόνιμο και αναπληρωτή ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Εκλογές ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΕΕΠ 2022: Το ηλεκτρονικό μήνυμα από το Σύστημα ΖΕΥΣ σε κάθε μόνιμο και αναπληρωτή ΕΕΠ και ΕΒΠ για τη συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Εκλογές ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΕΕΠ
Ενημέρωση από τους τ. αιρετούς και υποψήφιους στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για το ΚΥΣΕΕΠ, Βασίλη Βούγια και Γεωργία Μπουλμέτη
Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά το ερχόμενο Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα.
Σε κάθε μόνιμο και αναπληρωτή ΕΕΠ-ΕΒΠ, που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφερειακής Διεύθυνσης που ανήκει, αποστέλλεται, έως 29/10/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Σύστημα ΖΕΥΣ για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ως εξής:
<elections@zeus.grnet.gr> Προς: ….
Νόμιμος παραλήπτης: (Ονομα – Επώνυμο)
Τίτλος ψηφοφορίας : ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΕΕΠ ΚΥΣΕΕΠ
Όνομα κάλπης : ΠΥΣΕΕΠ (Ονομα Περιφέρειας)
Παρακαλείστε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του συστήματος Ζευς για την εκλογή Αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π …….. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π  με ημερομηνία έναρξης στις 05/11/2022 στις 9:00 π.μ και λήξης στις  05/11/2022  στις 17:00 μ.μ.
Με εκτίμηση, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ……
Γνωστοποίηση / Αποποίηση Ευθύνης
H «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους και το σύνολο της διεξαγωγής και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται και τελεί υπό την ευθύνη της εκάστοτε διεξάγουσας αρχής. 
Η υπηρεσία Ζευς αναλαμβάνει μόνο τη διαχείριση του συστήματος και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τον τρόπο οργάνωσης, τη χρήση των αποτελεσμάτων, και τον σκοπό της κάθε ψηφοφορίας, ούτε για την οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την πλευρά της διεξάγουσας αρχής.
Για όλα τα παραπάνω αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εν λόγω διεξάγουσα αρχή και ο διαχειριστής της ψηφοφορίας.
Για οποιοδήποτε ερώτημά/αίτημά σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απευθύνεστε στην εκάστοτε διεξάγουσα αρχή.
Για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς», επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας: https://zeus.grnet.gr
Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες «Ζευς»
Θα ακολουθήσει:
1. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ενημέρωση των εκλογέων με οδηγίες για την ψηφοφορία και αποστολή της (URL) έως 31/10/2022.
2. Αποστολή τρίτου υπενθυμιστικού ηλεκτρονικού μηνύματος με την (URL) έως 3/11/2022.
Εκλογές ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΕΕΠ
Προσοχή!
Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή της Περιφρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα τρία (3) ως άνω ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί σε αυτό.
Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στους εκλογικούς καταλόγους.
Δείτε σχετικές Οδηγίες 
Δείτε σχετικά

Νόμιμη η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων σύμφωνα με το ΣτΕ 

Απόφαση: Εκλογές αιρετών 5 Νοεμβρίου 2022 

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου εκλογών αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια | ΦΕΚ 

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Αρθρα 21 και 36 του π.δ. 1/2003

Αρθρα 29, 30, 31, 43, 44 και 45 του π.δ. 1/2003

Δείτε ακόμη

Γιατί συμμετέχουμε στις εκλογές των αιρετών στις 5 του Νοέμβρη | Αρθρο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση