Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκλογές Συλλόγων εκπαιδευτικών-Συνδικαλιστική άδεια: Τι ισχύει;

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκλογές Συλλόγων εκπαιδευτικών-Συνδικαλιστική άδεια: Με αφορμή το αίτημα της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας προς την οικεία ΔΔΕ-Η Ανακοίνωση του Συλλόγου-Τι ισχύει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, μετά από δύο χρόνια χωρίς εκλογές λόγω των µέτρων για τον COVID19, το ΔΣ θεώρησε σκόπιµο να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ, λαµβάνοντας υπόψη και την υπερβολική παράταση της θητείας του αλλά και την ανανέωση (συντάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις) των µελών του.

Και ενώ στην προφορική επικοινωνία µε την ΔΔΕ το αίτηµα για συνδικαλιστική άδεια των µελών έγινε αποδεκτό, το απόγευμα του Σαββάτου 30.11.2021 και ώρα 16:00 προέκυψε έγγραφο με θέμα “απάντηση σε ερωτήµατα εκπαιδευτικών”,  από την οικεία ΔΔΕ, όχι προς την ΕΛΜΕ, που έκανε και το τυπικό αίτηµα, αλλά προς τα σχολεία, περί αναρµοδιότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Φθιώτιδας

η ΔΔΕ επικαλείται την παράγραφο 3, του άρθρου 89, του νόμου 4808/2021, σύμφωνα με την οποία οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης.

Ομως κατά την ΕΛΜΕ δεν έχει υπάρξει κατάργηση,

από τον νόμο 4808/2021, του άρθρου18 του νόμου 1264/82, το οποίο ισχύει και το οποίο προβλέπει ότι ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διοικητικές Αποφάσεις υπερισχύουν.

Μάλιστα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του νόμου 1264/1982,

το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Μετά όλα αυτά η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας καλεί

τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες που ορίζονται για τις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο:

“Να δώσουν την απάντηση που πρέπει απέναντι σε όλους όσοι προσπαθούν να τους φιµώσουν και να τους στερήσουν το δικαίωµα της διεκδίκησης και της εκπροσώπησης τους.

Απέναντι σε αυτούς που την επόµενη µέρα έχουν έτοιµη τη λάσπη ότι οι εκπαιδευτικοί γύρισαν την πλάτη στα συνδικάτα που εναντιώθηκαν στους … καλούς νόµους της κυβέρνησης ή ότι συµµετείχαν στις εκλογές για την άδεια. Απέναντι σε αυτούς που οµοίους τους αχνά θυµούνται οι παλιοί και δεν έχουν ξαναζήσει οι νεότεροι”.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας

______________

Δείτε την παράγραφο 3, του άρθρου 89, του νόμου 4808/2021

3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η εκμετάλλευση απασχολεί τουλάχιστον ογδόντα εργαζόμενους. Ο εργοδότης που έχει την παραπάνω υποχρέωση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να μισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.

______________

Δείτε το άρθρο 18, του νόμου 1264/82

Άρθρο 18 – Ρυθμίσεις συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

1. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

2. Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διοικητικές Αποφάσεις υπερισχύουν.

3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σημείωση.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρ. 19 του ν.4472/2017.

Δείτε σχετικά

Νόμος 4808/2021: Διατάξεις για εργασιακά-άδειες-συνδικαλισμό-απεργίες-εξάλειψη βίας και παρενόχλησης

Δείτε επίσης

Παράταση θητείας συνδικαλιστικών οργάνων και αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δημοσίου
Τροπολογία 4 άρθρων: Προσλήψεις αναπληρωτών covid-αρμοδιότητες ΚΕΔΑΣΥ-Χρόνος Μεταθέσεων
ΟΛΜΕ: Τηλεκπαίδευση μόνο στο χώρο των σχολείων με εξοπλισμό που θα παράσχει η υπηρεσία
Κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τι απάντησε για το αν υπάρχει σκέψη να κλείσουν τα σχολεία στις “κόκκινες” περιοχές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση