Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Οριστικοί Πίνακες κατάταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερωθούν για την σειρά κατάταξης τους, μετά την εξέταση των ενστάσεων, μέσω της πλατφόρμας  του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υποβολής της αίτησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της με ΑΠ:660/7/34350/19-10-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος προς σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο πλαίσιο Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–Νέα Φάση»

Σύμφωνα με την αριθμό  6100/362/20-03-2019 απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ:6ΟΕΥ46ΨΖΣΠ-ΩΝΩ)

«Α)Το Δ.Σ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αφού έλαβε υπόψη του: α) Τα Πρακτικά των Επιτροπών εξέτασης ενστάσεων

β) Το διαφορετικό σκεπτικό που διαμορφώθηκε στην κάθε επιτροπή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις παραμέτρους της πρόσκλησης και όλα τα σχετικά με την πρόσκληση έγγραφα και

γ) Τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, αποδέχεται για την παρούσα διαδικασία την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: Να θεωρηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, βάσει της με αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 πρόσκλησης των Κ.Δ.Β.Μ., ως Δημόσιοι Υπάλληλοι και να διαμορφωθούν κατά το σκεπτικό αυτό οι πίνακες του Διαγωνισμού.

Β) Εγκρίνει κατά τα λοιπά τα πρακτικά των επιτροπών ενστάσεων και την ανάρτηση των αναμορφωμένων πινάκων.»

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερωθούν για την σειρά κατάταξης τους, μετά την εξέταση των ενστάσεων, καθώς και για την αίτησή τους όπως διαμορφώθηκε με την εξέταση της ένστασης, μέσω της πλατφόρμας στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υποβολής της αίτησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2 Σχόλια

  1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ σε

    Έχετε καταχωρήσει δύο εγγραφές:

    Οδηγίες για την εγγραφή νέου μέλους μέσω της φόρμας εγγραφής του ΑΣΕΠ και
    Οδηγίες για την εγγραφή νέου μέλους μεσώ ΓΓΠΣ
    ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΦΟΡΜΕΣ Η΄ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ;

Γράψτε μία απάντηση