Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη-Νέα μελέτη του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Χτίζοντας ενταξιακές διαδρομές δεξιοτήτων και προσόντων-Νέα μελέτη του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη

“Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications” (Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Χτίζοντας ενταξιακές διαδρομές δεξιοτήτων και προσόντων), είναι η νέα μελέτη του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ.

Η νέα αυτή μελέτη
  • Εστιάζει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη και
  • διερευνά τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές και τα μέτρα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων και προσόντων να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ:

Εκτός από μια εκτενή αναφορά στους σχετικούς δείκτες που συνδέονται με την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων, η μελέτη παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για κάθε χώρα, συγκρίνοντας τα δημόσια επιδοτούμενα προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους, τονίζοντας, ταυτόχρονα, την ανάγκη δημιουργίας οικονομικών κινήτρων για τις εν λόγω ομάδες ενηλίκων.

Η προοπτική πιο ευέλικτων διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης

συνδέεται με τη δυνατότητα πιστοποίησης και αναγνώρισης της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης. Τέλος εξετάζονται οι υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές καθοδήγησης, ενημέρωσης και ο βαθμός ευαισθητοποίησης για τη μάθηση ενηλίκων.

Η κύρια πηγή των πληροφοριών προέρχεται

από στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Εθνικές Μονάδες του Δικτύου που εκπροσωπούν 42 εκπαιδευτικά συστήματα ανάμεσα σε 37 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/node/11855_en

και

https://europa.eu/!wpddKf

Δείτε επίσης

Σχολικό και ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το 2021-22 από την ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Συναντήσεις ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΥΠΑΙΘ: Αυτοαξιολόγηση-Ευπαθείς ομάδες-Β Φάση προσλήψεων-Επιλογές στελεχών
ΦΕΚ: Νέο Πρωτόκολλο κορονοϊού στις σχολικές μονάδες-Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Πριν φύγετε

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δεξιότητες-Β Φάση: Δηλώσεις έως 13.09.2021
 ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση