Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ: Ελλιπής μέριμνα για τους νεοδιοριζόμενους για μετάθεση ή απόσπαση | Επιστολή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ: Ελλιπής μέριμνα για τους νεοδιοριζόμενους για μετάθεση ή απόσπαση: Επιστολή προς της Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ

ΕΛΛΙΠΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΘΟΤΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Από:

Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ ΑμεΑ

Υπηρεσία:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμη κα. Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Κεραμέως

 Με αφορμή τους ανακοινωθέντες διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 καθώς και στην Γενική Αγωγή με τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 θα θέλαμε να καταγγείλουμε την ανεκδιήγητη αποστέρηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης υπηρεσιακής μεταβολής των εκπαιδευτικών με αναπηρία καθώς εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 62 που Ν.4589/2019 με βάση την οποία δεν επιτρέπεται καμία υπηρεσιακή μεταβολή για 2 χρόνια.

Συνεπώς οι ειδικές κατηγορίες στις οποίες αναφερόμαστε στην παρούσα επιστολή δεν δικαιούνται να μετατεθούν ή να αποσπαστούν όπως ορίζει το αρθ. 13 του Π.Δ.50/1996 το οποίο βρίσκεται σε ισχύ !

Σύμφωνα λοιπόν

με το νόμο 4589/2019 άρθρο 62 παρ.5 οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Οι Εκπαιδευτικοί, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) με αναπηρία φυσικά θα αναγκαστούν να επιλέξουν όλη την Ελλάδα, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες διορισμού, καθώς χρειάζεται να φροντίσουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση με σκοπό την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών, που προκύπτουν πολλές φορές από τα  προβλήματα υγείας τους.

Εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ
Σε περίπτωση που διοριστούν

σε κάποιο μέρος μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 58 τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29) του νόμου 4653/2020, θα έχουν τριετή ποινή αποκλεισμού από μελλοντικούς διορισμούς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως

ένας Εκπαιδευτικός, ΕΕΠ ή ΕΒΠ με αναπηρία θα πρέπει να παραμείνει υποχρεωτικά στον τόπο διορισμού του για δύο χρόνια τουλάχιστον μέχρι να πάρει μετάθεση ή απόσπαση στον τόπο όπου διαμένει μόνιμα. Ως εκ τούτου, γίνεται κατανοητό πόσες δυσκολίες πρόκειται να επιφέρει σε όλα αυτά τα άτομα, τα οποία θα διοριστούν σε περιοχές μακριά από τους ανθρώπους που τους φροντίζουν (υποστηρικτικό περιβάλλον), από τους θεραπευτές τους, τα κέντρα αποκατάστασης, τους γιατρούς τους, τα νοσοκομεία.

jΗ υποχρεωτική παρουσία στον τόπο διορισμού βέβαια δε συνέβαινε μέχρι τώρα, σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων αλλά και προηγούμενων ετών των Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ. Συγκεκριμένα, δεν απαιτούνταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 100/1997, χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

Εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω,

κρίνεται αναγκαίο και αιτούμαστε να μην είναι υποχρεωτική διετής υπηρέτηση στην οργανική θέση για τους Εκπαιδευτικούς, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ που :

  • οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας παραπληγικής ή τετραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο , νόσο του Crohnή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτως πάθησης*
Εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ
*Επιπροσθέτως,

πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα κριτήρια των οριστικών τοποθετήσεωντου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του σχολικού έτους 2020-2021.

Οι επιτυχόντες λοιπόν

συμμετέχοντες στις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 τοποθετήθηκαν με βάση τα κριτήρια οριστικής τοποθέτησης που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) και συγκεκριμένα:

α) η συνολική υπηρεσία

β) οι οικογενειακοί λόγοι

γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

δ) η συνυπηρέτηση

ε) η εντοπιότητα.

Επίσης

σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του ως άνω Π.Δ. έχουν προτεραιότητα στις οριστικές τοποθετήσεις και στις μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής (και βαθμίδας) οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, οι οποίες προβλέπονται για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στο άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως ισχύει, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του ΠΔ 56/2001 από το ΠΔ91/2005, αρθρο 7 προστέθηκε η φράση «ή έχουν αναπηρία 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως».

Αναμένοντας λοιπόν εαν τα παραπάνω θα ισχύσουν και στις οριστικές τοποθετήσεις των επιτυχόντων εκπαιδευτικών στις αρχικά αναφερθείσες προκηρύξεις σε Ειδική και Γενική Αγωγή

η εν λόγω τροποποίηση θεωρούμε ότι αφενός θεωρείται βελτιωτική καθώς η αναπηρία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ολιστικά και όχι επιμέρους φωτογραφίζοντας συγκεκριμένες παθήσεις (εάν και το ποσοστό που ορίσατε μας βρίσκει κάθετους όπως παραθέτουμε και στην πρότασή μας το 67% ως ορθό), αλλά ταυτόχρονα είναι σαν να βλέπουμε το δέντρο και να «κάνουμε πως δεν βλέπουμε» το δάσος κυρία Υπουργέ !

Διότι όλα αυτά αποβαίνουν μοιραία όταν ο εκπαιδευτικός με αναπηρία διοριστεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του και το υποστηρικτικό του περιβάλλον !

Κλείνοντας σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να πράξετε το αυτονόητο με αποφασιστικότητα.

Το κράτος αυτό έχει δείξει πολλές φορές την κοινωνική του αναλγησία με αποκορύφωμά την άτυπη «κατάργηση» του νόμου 4440/2016 ο οποίος θεσπίστηκε για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, όπου συμπεριλαμβάνονται στις προσλήψεις κατά ποσόστωση 15% οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία (10%) καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι γονείς αναπήρων τέκνων (5%).

Θεμιτά ή αθέμητα με αφετηρία την προηγουμένη κυβέρνηση που θέσπισε τον παραπάνω νόμο οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία αποκλείονται αποκαρδιωτικά από την εν λόγω διάταξη διότι το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση αδιαφορεί και απλά προσπερνά υποδηλώνοντας ότι δεν θέλει (τουλάχιστον στην εκπαίδευση) να συμπεριλάβει τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και προτιμά να διασκεδάζει τις εντυπώσεις μοριοδοτώντας την αναπηρίαστους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης σαν να είναι «προσόν», επικοινωνώντας το ως «ευεργέτημα»!

Άλλωστε

και η υφυπουργός κα. Ζαχαράκη με περηφάνια απάντησε σε σχετικό ερώτημα που έγινε στην Βουλή ότι «στις προσλήψεις που τώρα γίνονται, η μοριοδότηση ξεκινά από το 50% της αναπηρίας και πάνω ενώ μέχρι τώρα το 67%  και πάνω τύγχανε κάποιου ευεργετήματος».

Απ’ ότι φαίνεται όμως αυτό δεν το λάβατε υπόψιν σας κυρία Υπουργέ στο κομμάτι των τοποθετήσεων όταν προσθέτατε την φράση «ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω» ;

Σε αυτήν την περίπτωση κυρία Υπουργέ και κα. Ζαχαράκη γιατί το ποσοστό ξαφνικά μεγάλωσε ;

Μας οδηγείτε στο συμπέρασμα ότι φάσκετε και αντιφάσκετε και ότι πραγματικά υπάρχει σύγχυση και πιθανή ημιμάθεια στην όποια προσπάθεια διευθέτησης των θεμάτων μέριμνας περί αναπηρίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στην προοδευτική, «αποσυμπιεσμένη» από προκαταλήψεις εποχή που ισχυριζόμαστε ότι βαδίζουμε , με εκλεγμένους βουλευτές με αναπηρία σε Ελλάδα και Ευρώπη υποτίθεται ότι καταρτίζονται προγράμματα για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις συμβάσεις του ΟΗΕ σε μια ανάλγητη ελληνική κοινωνία που βάζει αόρατα εμπόδια στους ανάπηρους επιστήμονες (φαινόμενο της γυάλινης οροφής), αντιμετωπίζοντάς τους σαν επιστήμονες β’ κατηγορίας !

Γι’ αυτό λοιπόν σας καλούμε

να σταματήσετε να αγνοείτε επιδεικτικά τις επιστολές της ΕΣΑΜΕΑ, με τις οποίες σας ζητά να ικανοποιήσετε τα αιτήματα μας αλλάζονταςέτσι τον ρου της ιστορίας και να γίνετε αυτό που πραγματικά ευαγγελίζεστε πως είστε, ευεργέτες!

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσουμε εκ του σύνεγγυς για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούνε.

Με εκτίμηση Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ ΑμεΑ

03/08/2020

 Δείτε σχετικά

Επιστολή εκπαιδευτικών γονέων παιδιών ΑμεΑ στον Πρωθυπουργό για τον διορισμό μακριά από τον τόπο κατοικίας
Ανακοίνωση ΕΣΑμεΑ: Εκτός πραγματικότητας το Υπουργείο Παιδείας-Ρίχνει τους εκπαιδευτικούς ΑμεΑ στον κοινωνικό Καιάδα
ΕΣΑμεΑ για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ με αναπηρία: Το Υπουργείο κωφεύει
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τοποθετήσεις αναπληρωτών: Να γίνονται απευθείας σε σχολεία και ΚΕΣΥ με βάση τον Αξιολογικό Πίνακα
ΕΣΑμεΑ για διορισμούς: Προστασία εκπ/κών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ στις Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις
Επιστολή παρέμβασης ΣΑΚΕΑ για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία/γονείς τέκνων με αναπηρία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση