“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικοί-Υποψήφιοι Βουλευτές: Επάνοδος στην Εκπαίδευση | Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικοί-Υποψήφιοι Βουλευτές: Εγκύκλιος της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη με διευκρινήσεις για την επάνοδό τους στην εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικοί-Υποψήφιοι Βουλευτές

Στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, καθώς και στο αξίωμα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης, επανέρχονται οι εκπαιδευτικοί που παραιτήθηκαν υποχρεωτικά προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές.

Αυτό αναφέρει Εγκύκλιος με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών-υποψήφιων βουλευτών», που υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.

Διαφορετική η ερμηνεία στην Εγκύκλιο του τέως Γ.Γ. Η. Γεωργαντά

Να υπενθυμίσουμε πως σχετικά με την παραίτηση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για να θέσουν υποψηφιότητα στις Βουλευτικές Εκλογές, αλλά και την επάνοδο στην υπηρεσία σε περίπτωση μη εκλογής τους, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κος Ηλίας Γεωργαντάς με την Εγκύκλιο 102413/Ε3/26-06-2019, επικαλούμενος Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σημείωνε στην παράγραφο 4:

“4.Βάσει της προαναφερθείσας υπ’ αριθ. 256/2004 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. οι (μόνιμοι) εκπ/κοί επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, όχι όμως στη θέση ευθύνης που τυχόν κατείχαν. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση ο/η εκπ/κός επανέρχεται ως υπεράριθμος/η και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του/της“.

Βλέπουμε δηλαδή μια άλλη ερμηνεία αναφορικά με την διαδικασία επανόδου του εκπαιδευτικού.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος της Υφυπουργού κα Ζαχαράκη

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών-υποψήφιων βουλευτών»

ΣΧΕΤ.:

1. Το μεαρ. πρωτ. Φ350/69/76675/Ε3/14-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

2.Το με αρ. πρωτ.56810/Δ2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/21-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σχετικά με την επάνοδο στην υπηρεσία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ. Α ́/15-03-2012), προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές,

σας γνωρίζουμε ότι

οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45/τ.Α ́/11-02-2004), καθώς και στο αξίωμα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δείτε την Εγκύκλιο με θέμα “Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών-υποψηφίων βουλευτών” σε μορφή pdf

 

Δείτε επίσης:

Ποιοι εκλέγονται Βουλευτές – Ποιοι όχι

Υποψήφιοι Βουλευτές εκπαιδευτικοί: Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση