Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής: Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στο ΑΠΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τις 22 Μαρτίου έως και τις 10 Μαΐου 2021.

Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), στην με αριθμό 35/12-2-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών/-τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον ίδιο τίτλο.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στην Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής» δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Δικαιολογητικά

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται στην φόρμα που μπορείτε να βρείτε εδώ. Στην ίδια φόρμα θα γίνει και η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έξι δικαιολογητικά:

1. Απλό φωτοαντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.

2. Απλό φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται.

3. Βιογραφικό σημείωμα. (Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στις εξής ενότητες:

  • α. Προσωπικά στοιχεία,
  • β. Σπουδές,
  • γ. Επιμόρφωση,
  • δ. Ξένες γλώσσες,
  • ε. Επαγγελματική Δραστηριότητα,
  • στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες),
  • ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.).

4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. ή ισοδύναμά τους (βλέπε σχετικό δεσμό ΑΣΕΠ: Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς του/της, υποβάλλει δήλωση ότι επιθυμεί να εξεταστεί στην αγγλική γλώσσα. (Η εξέταση στην γλώσσα θα πραγματοποιηθεί πριν την εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων). Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

5. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ..

6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Να σημειωθεί ότι συστατική/ες επιστολή/ες είναι προαιρετική/ες.

Προθεσμία

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Περαιτέρω σημαντικές ημερομηνίες

– Γραπτή εξέταση αγγλικής γλώσσας: 12 Μαΐου 2021 γραπτή εξέταση – 19 Μαΐου 2021 ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης.

– Γραπτή μελέτη ειδικής περίπτωσης (Γραπτή εξέταση): 24 Μαΐου 2021 ηλεκτρονική ανάρτηση θέματος – 31 Μαΐου 2021 ηλεκτρονική υποβολή γραπτής εργασίας.

– Ατομική συνέντευξη: τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου 2021.

– Ανακοίνωση κατάταξης εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ: 6-8 Ιουλίου 2021.

– Εγγραφές: 20-30 Σεπτεμβρίου 2021.

– Έναρξη μαθημάτων: Πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2021.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Δείτε επίσης
ΕΑΠ: 8 Προπτυχιακά-43 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών-367 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το 2021-22
20 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Υποτροφίες ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 2021- 2022: Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι τις 31 Μαρτίου 
Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου στα ναυτιλιακά: Από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση