Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικές μονάδες ΟΑΕΔ-αναπληρωτές: Πρόσθεση κλάδων και ειδικοτήτων και άλλες τροποποιήσεις απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικές μονάδες ΟΑΕΔ-αναπληρωτές: Πρόσθεση κλάδων και ειδικοτήτων και άλλες τροποποιήσεις στην απόφαση διαδικασίας πρόσληψης-Π.Ε.01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, Π.Ε.11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Π.Ε.24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ και Π.Ε.30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3195-22-6-2022 η υπ. αριθμ. 57528 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κ. Χατζηδάκη με την οποία συμπληρώνεται και τροποποιείται η υπό στοιχεία 24613/Δ1/8616/2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Καθορισμός κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β’ 2578).

Αναλυτικά

……αποφασίζουμε

Τη συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία 24613/Δ1/8616/2019 (Β’ 2578) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τον καθορισμό κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος μετονομάστηκε σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (εφεξής Δ.ΥΠ.Α.) δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), ως εξής:

1. Στον πίνακα 1 της παρ. 1 προστίθενται στην εκπαιδευτική βαθμίδα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) οι εξής κλάδοι:

Π.Ε.01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, Π.Ε.11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Π.Ε.24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ και Π.Ε.30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, και στην εκπαιδευτική βαθμίδα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και συγκεκριμένα στον κλάδο ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, η ειδικότητα ΤΕ.04.06 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:….

2. Η περ. ιζ’ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:…

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, αντικαθίσταται ως εξής:…

4. Οι περ. α’ έως δ’ της παρ. 4, αντικαθίστανται ως εξής:…

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 3195-22-6-2022

Δείτε επίσης

Ειδικότητες ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ και Τομείς: Καθορίστηκαν ανά ΠΔΕ και ΔΙΔΕ για το 2022-23 

Ιδρυση ΕΠΑΛ-Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων, Κατάργηση ΕΠΑΛ και Εργαστηριακών Κέντρων για το 2022-23 

Κεραμέως-νέα σχολική χρονιά: Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι 

Κεραμέως-γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Εξετάζεται για προσεχείς προσλήψεις και διορισμούς 

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών από το Υπουργείο Παιδείας: 8.586 σύνολο 

Κεραμέως-επέκταση ωραρίου ολοήμερου: Εως τις 17:30 από τον Σεπτέμβριο 2022 

Δείτε ακόμη

ΦΕΚ: Ηλεκτρονικές εγγραφές-μετεγγραφές σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής “e-εγγραφές”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση