Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ενταξης μέλη ΕΔΥ-Εφημερίες: Δεν έχει λογική η πλήρης απαλλαγή κατά την Ενωση Δ/ντών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ενταξης μέλη ΕΔΥ-Εφημερίες: Δεν έχει λογική η πλήρης απαλλαγή κατά την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών-ντριών – Πρόταση για τροποποίηση της σχετικής διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 2 της Υ.Α με αριθμ. 134960 /Δ3/22-10-2021.

Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ενταξης μέλη ΕΔΥ

Πρόταση τροποποίησης της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 2 της Υ.Α με αριθμ. 134960 /Δ3/22-10-2021, ώστε μόνο τη μία και συγκεκριμένη ημέρα που λειτουργεί στη σχολική μονάδα η ΕΔΥ, ο/η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης, ως μέλος της ΕΔΥ, να μην κάνει εφημερία και να μην του ανατίθεται διοικητικό έργο, αντί για την πλήρη απαλλαγή από τις εφημερίες για όλη την εβδομάδα, κατέθεσε η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών-ντριών.

Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ενταξης μέλη ΕΔΥ – Ακολουθεί η πρόταση

Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών-ντριών

Σχετικά με την απαλλαγή από εφημερίες των εκπ/κών Τμημάτων Ένταξης, που είναι μέλη της Ε.Δ.Υ.

Θεωρούμε, πως καμία λογική δεν έχει η πλήρης απαλλαγή από τις εφημερίες, για όλη την εβδομάδα, των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης, που είναι μέλη της Ε.Δ.Υ..

Απλά, είναι λογικό, τη μία και συγκεκριμένη ημέρα που λειτουργεί στη σχολική μονάδα η Ε.Δ.Υ. ο/η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης, ως μέλος της Ε.Δ.Υ., να μην κάνει εφημερία και να μην του ανατίθεται διοικητικό έργο.

Μπορεί όμως να κάνει όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Προτείνουμε η σχετική διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 2 της ΥΑ με Αριθμ. 134960 /Δ3/22-10-2021( ΦΕΚ 5009 Β/27-10-2021) να αναδιατυπωθεί ως εξής:

“9. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. των περ. β΄, γ΄ και δ΄ μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα, που παρεμποδίζουν το έργο τους στην Ε.Δ.Υ, την ημέρα που αυτή λειτουργεί.”

Δείτε σχετικά

Τμήματα Ενταξης-Εφημερίες: Το νομοθετικό πλαίσιο όπως διαμορφώνεται από Π.Δ, Αποφάσεις και Εγκυκλίους

Τι ισχύει για τις Εφημερίες και την Επιτήρηση μαθητών στο σχολείο 

Οδηγίες για Εφημερίες: Εγκύκλιος Υφυπουργού Παιδείας για αυστηρή τήρηση και ορθή εφαρμογή 

Δείτε επίσης

Κατάργηση γραφειοκρατίας ζητά η Ενωση Διευθυντών από το Υπουργείο Παιδείας 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές

Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές | Παράθεση νομοθεσίας 

Διευκρινίσεις αξιολόγησης μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου για Μαθησιακές Δυσκολίες από τα ΚΕΔΑΣΥ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση