Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών: Υπόμνημα της Ενωσης Δ/ντών στο Υπ. Παιδείας για τα προβλήματα που υπάρχουν

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών: Υπόμνημα της Ενωσης Διευθυντών στο Υπ. Παιδείας για τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη διαδικασία ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών

Υπόμνημα κοινοποίησε το ΔΣ της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αφορά στα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν, όπως επισημαίνει η Ενωση, κατά τη διαδικασία ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών σχολικών μονάδων.

Ακολουθεί το Υπόμνημα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε.

Κομοτηνής 14  115 26  Αθήνα

 www.panenosi.gr –  panenosi@gmail.com

 Αθήνα, 23-10-2023                                                                      

Αρ. Πρωτ.: 22

Προς:  1. Τον Υπουργό Παιδείας  κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

  1. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Υ.Α. Φ.14/89494/ΓΔ4/09-07-2020(ΦΕΚ 2888Β/17-07-2020) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων με τουριστικά λεωφορεία για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων σχολικών δράσεων εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, όπως προβλέπονται και στο άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017, σας αναφέρουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από την έκδοση της παραπάνω Υ.Α. και χρειάζονται άμεση επίλυση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.:

Με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 12 της Υ.Α. Φ.14/89494/ΓΔ4/ 09-07-2020 (ΦΕΚ 288Β/17-07-2020), «ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κ.λπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επιβλέπουν τα όρια ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται στις αστυνομικές διευθύνσεις του τόπου προορισμού, για επανάληψη των ελέγχων». Κατόπιν όμως της υπ’ αριθμ. 3081/23/922749 από 06/05/2023 διαταγής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, ορίστηκε πως οι οδηγοί των λεωφορείων θα πρέπει «να προσέρχονται σε προκαθορισμένο χώρο τουλάχιστον μία(1) ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του δρομολογίου τους, προκειμένου να διεξαχθεί ουσιαστικότερος και ενδελεχής έλεγχό τους».

Τα προβλήματα που προκύπτουν στα ενδιαφερόμενα προς μετακίνηση σχολεία εξαιτίας της εν λόγω διαταγής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής είναι τα εξής:

α) Ο προκαθορισμένος χώρος για την προσέλευση των τουριστικών λεωφορείων ενδέχεται να απέχει αρκετά χιλιόμετρα από τα ενδιαφερόμενα σχολεία.

β) Τα τουριστικά λεωφορεία στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν συνάψει συμβάσεις με τις Περιφέρειες και με Ιδιωτικά Σχολεία για μεταφορά μαθητών/τριών και αδυνατούν να βρίσκονται στα ενδιαφερόμενα σχολεία πριν από τις 8.30 π.μ. Η προσέλευσή τους στους προκαθορισμένους για έλεγχο χώρους «τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης» της σχολικής μετακίνησης, απαιτεί περισσότερο χρόνο για την παρουσία τους έξω από τα σχολεία, ώστε να παραλάβουν τους μαθητές/τριες, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η αναχώρηση θα γίνει στην καλύτερη περίπτωση στις 10.00 π.μ. με ώρα επιστροφής στο σχολείο την 13.00΄μ.μ. Επομένως, υπολογιζόμενης της διάρκειας του εκάστοτε δρομολογίου από και προς το σχολείο, ο πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού οφέλους από τη σχολική δράση για τους μαθητές/τριες περιορίζεται στο ελάχιστο.

γ) Τα τουριστικά πρακτορεία και οι ιδιώτες οδηγοί στην πλειονότητά τους αρνούνται τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 3081/23/922749 από 06/05/2023 διαταγής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, επικαλούμενοι απώλεια χρόνου και καυσίμων.

δ)  Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Τροχαίας είναι ανένδοτοι στις θέσεις τους και αρνούνται να προσέλθουν στα σχολεία για έλεγχο, επικαλούμενοι την ως άνω διαταγή.

ε) Σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατάσταση, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων, δεδομένου ότι βρίσκονται στη δύσκολη θέση να έχουν δύο επιλογές: Αφενός να μην επιτρέπουν την πραγματοποίηση σχολικών δράσεων με μετακίνηση αν δεν γίνει ο έλεγχος από την Τροχαία, ώστε να τηρούν τον νόμο (με μεγάλο εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ηθικό κόστος στη σχολική κοινότητα), αφετέρου να επιτρέπουν τις μετακινήσεις, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι προσωπική ευθύνη για την νομική παρατυπία και για οτιδήποτε άλλο συμβεί κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Παρακαλούμε θερμά, να μεριμνήσετε και να προβείτε, το συντομότερο δυνατόν, στις δέουσες ενέργειες για την επίλυση του θέματος,  με  τροποποίηση της Y.A. Φ.14/89494/ΓΔ4/09-07-2020 (ΦΕΚ 2888Β/17-07-2020) στην παράγραφο 4 του άρθρου 12, ώστε να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί η διαδικασία ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων από την Τροχαία, προς όφελος του εκπαιδευτικού και του παιδαγωγικού έργου των σχολικών μονάδων.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας

Τηλέμαχος Κουντούρης                   Παρασκευή Κουτσαντώνη

Δείτε σχετικά

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών-μετακινήσεις εκπαιδευτικών | ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Οδηγίες αξιολόγησης 2023-24, εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο 

Χρονοδιάγραμμα Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης σχολ. μονάδων 2023-24 

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ 

Νέος τρόπος καταγραφής κενών το 2024: Τι είπε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης και για τις προσλήψεις Παράλληλης 

Πιερρακάκης για αλλαγές στα σχολεία, αξιολόγηση εκπ/κών, μείωση γραφειοκρατίας, ίδρυση ιδιωτικών Παν/μίων 

Πιερρακάκης στο CNN Insights: Βυζαντινή Αυτοκρατορία η γραφειοκρατία του Υπ. Παιδείας-Τι είπε για τα κενά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση