Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης: Πως λειτουργεί, με ποιους συνεργάζεται, πως υποστηρίζει μαθητές | Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης: Πως λειτουργεί, με ποιους συνεργάζεται, πως υποστηρίζει μαθητές – Εγγραφο με οδηγίες από το ΥΠΑΙΘΑ.

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης

Οδηγίες-διευκρινίσεις για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης, σχετικά με το πως παρουσιάζεται στους μαθητές, με ποιους συνεργάζεται, πως υποστηρίζει τους μαθητές, πως εφαρμόζει το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) κ.α., παρέχει το ΥΠΑΙΘΑ δια του υπ. αριθμ. πρωτ. 138415 /Δ3/04-12-2023 εγγράφου με θέμα “Οδηγίες-κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης

Ακολουθούν οι Οδηγίες

Ευθύνη του σχολείου η παροχή Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης

Η εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αποτελεί ευθύνη του σχολείου (συνολικά) ως φορέα. Η έμφαση στην ευθύνη του σχολείου ως φορέα, ενισχύει την ιδέα ότι ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς ωφελεί όλους/ες τους μαθητές και τις μαθήτριες προάγοντας την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και την ανταλλαγή ιδεών.

Με βάση τις διεθνείς ενταξιακές πρακτικές η παροχή Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης

Η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί έναν ενισχυτικό, ενταξιακό θεσμό, μια εκπαιδευτική προσέγγιση που διέπεται από την ενταξιακή παιδαγωγική και ως εκ τούτου θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις προτεινόμενες διεθνείς ενταξιακές πρακτικές, ώστε να αποφεύγεται ο διαχωρισμός ή/και ο στιγματισμός των μαθητών/τριών με αναπηρία και να επιτυγχάνονται τα μέγιστα παιδαγωγικά οφέλη.

Ως εκπαιδευτικός του σχολείου θα παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης

Ο/Η εκπαιδευτικός του θεσμού της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης είναι εκπαιδευτικός του σχολείου και έτσι θα παρουσιάζεται στους μαθητές. Η παρουσίασή του ΔΕΝ μπορεί να γίνεται με φράσεις, όπως: «….. μαζί μας στο τμήμα τη φετινή σχολική χρονιά θα είναι και η κυρία ………, η οποία είναι η δασκάλα του/της ………», αλλά: «….μαζί μας στο τμήμα τη φετινή σχολική χρονιά θα είναι και η κυρία ………, με την οποία θα συνεργαζόμαστε για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος» .

Δεν λειτουργεί ως προσωπικός δάσκαλος των μαθητών ο εκπαιδευτικός Π.Σ.

Ο/Η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης/Συνεκπαίδευσης δεν λειτουργεί, ως προσωπικός δάσκαλος των μαθητών/τριων που υποστηρίζει, αλλά ως καταλύτης/διευκολυντής για τη μετάβασή τους από την εξατομικευμένη βοήθεια, στην αυτόνομη λειτουργία εντός της τάξης. Η διεθνής ερευνητική δραστηριότητα καταδεικνύει πως η παροχή συνεχούς και υψηλού βαθμού υποστήριξης των μαθητών/τριών με αναπηρία μέσω της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης ενέχει τον κίνδυνο να παρεμποδίσει την πρόοδό τους και να καταστούν άτομα μη παραγωγικά.

Προς διεύρυνση της αυτονομίας του μαθητή ο στόχος του εκπαιδευτικού Π.Σ.

Η εξατομικευμένη υποστήριξη μπορεί, αρχικά, να στοχεύει στην άμεση και αποκλειστική καθοδήγηση του/της μαθητή/τριας, ωστόσο, προοδευτικά, ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης/συνεκπαίδευσης οφείλει να αναζητά τρόπους για να διευρύνει την αυτονομία του/της μαθητή/τριας και να «απομακρύνεται» διακριτικά ώστε να αρχίσει να λειτουργεί ως συνεργάτης του/της εκπαιδευτικού της τάξης, επανερχόμενος στον/στην συγκεκριμένο μαθητή/τρια όταν υπάρχει ανάγκη. Η υλοποίηση Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης δεν ταυτίζεται με τη διδασκαλία «ένας προς έναν». Η υποστήριξη με τη μορφή 1:1 μπορεί να αποτελεί μέρος της εφαρμογής του ΕΠΕ.

Συνεργασία διδάσκοντα εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού Π.Σ.

Ο/Η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο τμήμα και ο/η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης συνεργάζονται συνεχώς υποχρεωτικά για την ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών με έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, καθώς και του συνόλου των μαθητών/τριων του τμήματος.

Τα επίπεδα συνεργασίας

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και ο/η εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζονται (συνδυαστικά με το ΕΠΕ) σε επίπεδο: α) σχεδιασμού και προγραμματισμού της διδασκαλίας και β) εφαρμογής των διαφοροποιημένων παρεμβάσεων. Απώτερο στόχο του συνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας αποτελεί η ενσωμάτωση συγκεκριμένων διαφοροποιημένων πρακτικών και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας, οι οποίες υποστηρίζουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας στο πλαίσιο της τάξης-ομάδας με σκοπό την αυτονομία/ανεξαρτησία και την πρόοδο των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Εξατομικευμένη Διδασκαλία

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία δεν ταυτίζεται με την Εξατομικευμένη Διδασκαλία. Η εξατομικευμένη μπορεί (όταν χρειάζεται) να αποτελεί τεχνική της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο δυναμικού και εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται με συνεργατικές διαδικασίες.

Ατομικός φάκελος μαθητή

Για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που υποστηρίζονται από τον θεσμό της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης τηρείται ατομικός φάκελος (27922/Γ6/2007 Υ.Α. – Β΄449). Ο ατομικός φάκελος φυλάσσεται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου και για στοιχεία του φακέλου ενημερώνονται όλα τα μέλη του προσωπικού του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του/της μαθητή/τριας, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξή του/της σε μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Για όλους ισχύει το επαγγελματικό και επιστημονικό απόρρητο των πληροφοριών.

Δείτε σχετικά

Οδηγίες λειτουργίας θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης: ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΕΑ-Τμήμ. Ενταξης-Παράλληλη Στήριξη

Διευκρινίσεις για την Παράλληλη Στήριξη: Το έγγραφο του Υπ. Παιδείας με 5 επισημάνσεις 

Αξιολόγηση μαθητών στα ΚΕΔΑΣΥ: Σχετικά με τη συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων | Το νομοθετικό πλαίσιο

Συναντήσεις μαθητών με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους χωρίς συναίνεση του γονέα-Δεν λειτουργούν ως “εξωτερικοί επισκέπτες” 

Τι είπε για σύσταση νέων οργανικών-διορισμούς-προσλήψεις ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ Ι. Κατσαρός σε Συλλόγους εκπ/κών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. KONSTANTINA D. σε

    προοδεύουμε στο ότι επιτέλους πρέπει να υπαρχουν αναλυτικές και διευκρινιστικές λεπτομέρειες – οδηγίες επί των όλων. Από την στιγμή της εισόδου στην τάξη μέχρι και όλα τα διαδικαστικά. Το ίδιο περιμένουμε και για το ταλαίπωρο ΕΒΠ που προβλέπεται εξατομικευμένο και που όμως ακόμη δίνουμε αγώνα ζωής και με τους προισταμένους μας στο δικαίωμα και στην υποχρέωση να εφαρμόσουμε τα ΦΕΚ. Και πολλάκις αντί των νομίμων , να σιωπούμε , στο συγκρουσιακό περιβάλλον ειδικής -γενικής μην μπορώντας αν ανταπεξέλθουμε στις επιθέσεις , στην αμφισβήτηση και στις υποτιμήσεις.

Γράψτε μία απάντηση