Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ΕΚΠΑ: «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ΕΚΠΑ: Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Σεμινάριο πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019. Υπάρχει και η δυνατότητα ερευνητικών Σεμιναρίων, τα οποία θα λάβουν χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 2019, 9 και 15 Ιανουαρίου 2020.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ΕΚΠΑ

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» και προκηρύσσει:

  • Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες), κατά προτεραιότητα σε νομικούς, στελέχη με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα διαχείρισης μετανάστευσης, ασύλου, προσφύγων και συναφών δράσεων, και
  • Μέχρι 30 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα, που απευθύνονται σε δικηγόρους, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών χειριστές μετανάστευσης, ασύλου, προσφύγων και συναφών δράσεων, σε σπουδαστές στρατιωτικών, αστυνομικών και παραγωγικών σχολών Λιμενικού Σώματος καθώς και σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ ανθρωπιστικών κατευθύνσεων, καθώς και σε στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και την κοινωνία των πολιτών.

Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως (video streaming).

Ημερομηνίες Διαλέξεων

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 16.00 έως 19.00 από τις 28 Νοεμβρίου ως τις 12 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Τα ερευνητικά σεμινάρια  θα πραγματοποιηθούν στις 16 Δεκεμβρίου 2019, 9 και 15 Ιανουαρίου 2020.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής (Μπορείτε να τη βρείτε εδώ, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με το e-mail σας) μέχρι την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019.

Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική επιστολή, η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής (Μπορείτε να τη βρείτε εδώ) μέχρι την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019.

Δίδακτρα

  • Παρακολούθηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το σεμινάριο (εξαιρούνται οι υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν). Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

  • Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 20 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) με χορήγηση απλής βεβαίωσης παρακολούθησης της συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν, δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ΕΚΠΑ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η Θεματική Ενότητα

Ημερομηνία: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Ώρα: 16.00-19.00

Τίτλος: Διεθνής Προστασία Προσφύγων

2η Θεματική Ενότητα

Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα: 16.00-19.00

Τίτλος: Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ): Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο

3η Θεματική Ενότητα

Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα: 16.00-19.00

Τίτλος: Μεταρρύθμιση ΚΕΣΑ: Προτάσεις – Δυναμικές

4η Θεματική Ενότητα

Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα: 16.00-19.00

Τίτλος: Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες

5η Θεματική Ενότητα

Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα: 16.00-19.00

Τίτλος: Έλεγχος εφαρμογής Δικαίου Ασύλου και Προσφύγων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 5 Θεματικές Ενότητες και τους ομιλητές, μπορείτε να δείτε εδώ την προκήρυξη

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης.

Το Σεμινάριο των ερευνητών, όσων δηλαδή επιλεγούν να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.00-19.00. Παράλληλα θα λάβουν χώρα δύο (2) Εργαστήρια ερευνητών, το πρώτο την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.00-19.00, και το δεύτερο την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, ίδια ώρα.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν την παρακολούθηση μεμονωμένης θεματικής ενότητας θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων» θα πρέπει να το δηλώσουν, ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» σε όσους συμμετέχουν και στα τρία σεμινάρια του ακαδ. έτους 2019-20, καταθέσουν ερευνητική εργασία και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2019-2020 είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00).

____________________

Δείτε ακόμη

Υποτροφίες για διδακτορικά: Οροι και διαδικασίες επιλογής δικαιούχων
Επιμορφωτική Διημερίδα: Επαγγελματική εκπαίδευση-1 και 2/11/2019-Υπ. Παιδείας 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Εκδήλωση για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στο εξωτερικό

____________________

Δείτε επίσης

Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ  
Διάλεξη: «Μίσος Γυναίκας»-Marie-Hélène Brousse-Πάντειο Πανεπιστήμιο-01/11/2019
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

____________________

Πριν φύγετε

Κεραμέως για νομοθετικό έργο Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή
Μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού Πανεπιστημίων: Απόφαση για 2,57 εκατ. ευρώ
Ζαχαράκη στη Βουλή: Τι είπε για το νομοσχέδιο για Δομές και Στελέχη, διορισμούς, κενά, ΕΠΑΛ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση