Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξαίρεση ειδικών κατηγοριών και αιρετών Αυτοδιοίκησης από περιορισμούς νεοδιοριζόμενων: Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξαίρεση ειδικών κατηγοριών και αιρετών Αυτοδιοίκησης από περιορισμούς νεοδιοριζόμενων: Ερώτηση στη Βουλή από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Εξαίρεση ειδικών κατηγοριών και αιρετών

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Σαρακιώτης Γιάννης και Φίλης Νικόλαος, σχετικά με την ανάγκη εξαίρεσης από τους περιορισμούς για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ των ειδικών κατηγοριών μετάθεσης και απόσπασης και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε την Ερώτηση

Αθήνα,14 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: “Ανάγκη εξαίρεσης από τους περιορισμούς για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ των ειδικών κατηγοριών μετάθεσης και απόσπασης και των αιρετών”
Σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α’ 12/24.1.2020), οι οποίες αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 ορίζονται τα ακόλουθα:

“Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α` 115).

Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους.

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών”.

Το πλαίσιο, όμως, αυτό πρέπει να επανεξεταστεί ενόψει

α) των ειδικών κατηγοριών μετάθεσης ή απόσπασης εκπαιδευτικών, όπως λόγω ασθένειας κ.ο.κ.

β) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία δημόσιοι υπάλληλοι εν ευρεία έννοια, οι οποίοι εκλέγονται δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.

Ειδικά στην περίπτωση

των εκπαιδευτικών με αναπηρία, είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, πρόκειται να επιφέρει στα άτομα αυτά αναρίθμητες δυσκολίες καθώς θα διοριστούν και υποχρεούνται να παραμείνουν σε περιοχές μακριά από τους ανθρώπους που τους φροντίζουν (υποστηρικτικό περιβάλλον), από τους θεραπευτές τους, τα κέντρα αποκατάστασης, τους γιατρούς τους, τα νοσοκομεία.

Επειδή,

είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, ώστε τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Επειδή,

οι ανωτέρω εκτιθέμενες διατάξεις συνιστούν αντικρουόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο εμποδίζει την ακώλυτη άσκηση των καθηκόντων των αιρετών, που έχουν παράλληλα ως επαγγελματική ιδιότητα αυτή του εκπαιδευτικού.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Προτίθεται, και σε συνεργασία με τυχόν συναρμοδίους Υπουργούς, να αναλάβει πρωτοβουλία για την επεξεργασία και εισαγωγή σε διάταξη νόμου, νεότερης ρύθμισης που θα επιλύει τα ανωτέρω εκτιθέμενα προβλήματα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Σαρακιώτης Γιάννης

Φίλης Νικόλαος

Δείτε σχετικά

Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικοί: Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης-απόσπασης στο τόπο εκλογής τους
Νόμος 4722-2020: Με διατάξεις ΥΠΑΙΘ για προσλήψεις αναπληρωτών λόγω κορονοϊού-Αποσπάσεις ΑμεΑ κ.α.

Δείτε ακόμη

Αναφορά για ΕΠΑΛ στη Βουλή: Για την υλοποίηση του “Μεταλυκειακού Ετους-Τάξη Μαθητείας”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση