Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης δικαιούχων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης δικαιούχων με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Με την υπ. αρίθμ. Φ.253/159090/Α5 – ΦΕΚ B 5158 – 21.11.2020 – της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/128314/ Β6/2002 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1538), όπως ισχύει.

Αναλυτικά
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και η παρ. 1 αντικ. με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193). 3. Τις διατάξεις της Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1538), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αποφασίζουμε
Την αντικατάσταση του άρθρου 4, της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 4

Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα.

Οι ως άνω υποψήφιοι

(μαθητές τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην Αίτηση-Δήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία δήλωσης των ειδικών μαθημάτων καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις Αίτησης – Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ”.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε επίσης

Τροποποίηση απόφασης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση-Πανελλαδικές Γενικού Λυκείου
Τέλος το παλαιό σύστημα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 | Εγγραφο
Εξεταζόμενα μαθήματα ΕΝΕΕΓΥΛ για τις Πανελλαδικές | ΦΕΚ
Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων και σπουδαστών ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-Τάξη Μαθητείας-Μεταλ/κό έτος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση