Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.: Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με την Απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις όπως επίσης και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ..

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ).

Με την Απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις όπως επίσης και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., και συγκεκριμένα:

(i) της Α’, Β’ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. (νέου προγράμματος), όπως θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2018- 2019 και εφεξής,

(ii) της Γ’ και της Δ’ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, (για τη Γ’ και Δ’ τάξη σχολικού έτους 2018-2019 και για τη Δ’ τάξη σχολικού έτους 2019-2020, κατά τις γραπτές τελικές προαγωγικές, απολυτήριες -πτυχιακές εξετάσεις),

(iii) της Γ’ του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ,, όπως θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2019-2020, και

(iv) της Δ’ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ,, όπως θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2020-2021.

Αναλυτικά τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε μία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (i), (ii), (iii) και (iv) παρατίθενται στους Πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, που ακολουθούν:

Δείτε το Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ B 992 – 22.03.2019 Σελίδες 36 (11419 – 11454)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση