Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Έξι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έξι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων: Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 9 Νοέμβριου 2020.

Έξι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

Γνωστικές περιοχές

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Αποδοτική και αξιόπιστη υποστήριξη τεράστιου αριθμού συσκευών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) σε κινητά συστήματα πέραν της πέμπτης γενιάς (beyond 5G)”, Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Βασίλειος Σύρης, email: vsiris@aueb.gr .

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Management of Decentralized Identifiers”, Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος, email: polyzos@aueb.gr Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μέσω χρηματοδοτούμενων έργων του εργαστηρίου Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (MMlab) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον εν λόγω ιστότοπο.

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Decentralized Identifiers and Verifiable Credentials for Objects”, Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος, email: polyzos@aueb.gr Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μέσω χρηματοδοτούμενων έργων του εργαστηρίου Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (MMlab).

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανισμοί εμπιστοσύνης και κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος». Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr .

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανισμοί διαχείρισης και ευελιξίας ζήτησης για ευφυή πλέγματα ηλεκτρικής ενέργειας”. Επιβλέπων Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης, email: gstamoul@aueb.gr .

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, email: ngm@aueb.gr .

Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
  • Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης καλής γνώσης Αγγλικών.
  • Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  • Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
  • Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
  • Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο kokkini@aueb.gr).
  • Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο email: kokkini@aueb.gr) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορείτε να βρείτε εδώ) μέχρι την Παρασκευή 9 Νοέμβριου 2020.

Περαιτέρω πληροφορίες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές.

Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203646.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Εικόνες ντροπής στο ΟΠΑ: Αντιδράσεις για τον προπηλακισμό του Πρύτανη-Δηλώσεις Κεραμέως-ΣΥΡΙΖΑ-Πρυτανείας

Δηλώσεις Κεφαλίδου για την επίθεση κατά του Πρύτανη του ΟΠΑ 

Επικήρυξη 100.000 ευρώ για τους δράστες προπηλακισμού του Πρύτανη ΟΠΑ-Ενέργειες Πρωθυπουργού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση