Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχ/σμό της Εκπ/σης-Πρόσκληση για προτάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Α/θμιας και της Β/μιας – Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων

Με στόχο την παροχή προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, νέων καινοτόμων τεχνολογικών προτάσεων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων, διερεύνηση ανάπτυξης μεθοδολογιών και τεχνολογιών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις προβολής και διάχυσης, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης, καλεί ως δυνητικό δικαιούχο το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο άξονα Προτεραιότητας του ΤΠΑ.

Συγκεκριμένα υπέγραψε την υπ. αριθ. πρωτ. 69459 /Β9/Φ32/330/20-6-2024 Πρόσκληση με θέμα: «Μελέτες νέων καινοτόμων τεχνολογικών υποδομών/υπηρεσιών, προτάσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού πληροφοριακών συστημάτων, έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνολογιών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της α/θμιας και της β/μιας εκπαίδευσης καθώς και δράσεις προβολής/διάχυσης»

Η Πρόσκληση αφορά σε πράξη/πράξεις που θα προταθούν από τον δυνητικό δικαιούχο, προκειμένου να ενταχθούν στο ΤΠΑ 2021 2025 του ΥΠΑΙΘΑ (Α.Σ.3, Α.Π. 3.8, Δράση 3.8.1. & 3.8.7).

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων

Οι πράξεις θα αφορούν σε παρεμβάσεις των παρακάτω κατηγοριών:

1.0 Μελέτες για τη σχεδίαση νέων καινοτόμων τεχνολογικών προτάσεων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και μελέτες για σχεδίαση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν και αξιοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), στο πλαίσιο αποτύπωσης της εκπαιδευτικής ζωής και χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.

2.0 Μελέτες, Έρευνα και Ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και ειδικότερα στην 1ο βάθμια και 2ο βάθμια εκπαίδευση και υλοποίηση σχετικών Δράσεων Προβολής και διάχυσης με σκοπό την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση.

Χρηματοδότηση 400.000,00.€.

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 400.000,00.€.

Δείτε επίσης

Ομάδα εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπ. Παιδείας: Δράσεις Κόμβου GR digiGOV-innoHUB 

Νομοσχέδιο “Ανοιχτό σχολείο”: Προς ψήφιση το καλοκαίρι; Τι θα περιλαμβάνει – Η επιτροπή που το χειρίζεται 

Ποιες είναι οι “μεταρρυθμιστικές θεσμοθετήσεις” μέσω ΟΔΥ;-Τι θα γίνει με τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ; 

Μητρώο πολιτών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Ομάδες Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΟΔΥ) στα σχολεία

Ψηφιακό Βιβλίο Συλλόγου διδασκόντων: Σε ηλεκτρονική εφαρμογή δύναται να τηρείται ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση