Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξοπλισμός ΚΕΣΥ: Η Ομάδα για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξοπλισμός ΚΕΣΥ: Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ) για τη διοίκηση – παρακολούθηση του έργου προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ.

Εξοπλισμός ΚΕΣΥ

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ)

Συστήθηκε και συγκροτήθηκε η Ομάδας Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ) για τη διοίκηση – παρακολούθηση του έργου προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

Για τις ανάγκες υλοποίησης Προγράμματος ΕΣΠΑ

Η Ομάδα συγκροτήθηκε για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 6: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΣΥ», της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5048220 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τι αναφέρει η Απόφαση

Η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως αναφέρει πως για τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για τη διοίκηση –παρακολούθηση του έργου προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΣΥ», της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020»

ορίζονται τα μέλη της ΟΔΕ ως εξής:

Τα μέλη της ΟΔΕ

1. Παναγιώτης Κασσιανός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επικεφαλής της ΟΔΕ (IPT Leader) & εκπρόσωπος των χρηστών (User Representative).

2. Παρούσης Σταύρος,στέλεχος της Μονάδας Β3 της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας,Υπεύθυνος του Έργου (Project Manager) & Οικονομικός Υπεύθυνος (Financial Expert).

3. Τσότρας Μιχάλης, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, εμπειρογνώμονας ΤΠΕ (ICT Expert).

4. Δεβετζή Μαριορή, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, Νομικός Σύμβουλος / Ειδικός συμβάσεων (Legal / Contract Expert).I

Λειτουργία εντός ωραρίου

Η Ομάδα Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ) θα λειτουργεί, εντός ωραρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσεςδιατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Μη αμειβόμενη

Η Ομάδα Διοίκησης Εργου (ΟΔΕ) ορίζεται μη αμειβόμενη.

Δείτε την Απόφαση

________________________

Δείτε

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20

Καταγραφή κενών για προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

________________________

Δείτε επίσης

Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ

Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

________________________

Πριν φύγετε

Ο Κανονισμός λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα: Eπικαιροποιημένος Πίνακας 2019

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση