Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξώδικη καταγγελία-διαμαρτυρία προς ΕΑΠ και ΥΠΑΙΘ 59 φοιτητών για την πρακτική άσκηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξώδικη καταγγελία-διαμαρτυρία προς ΕΑΠ και ΥΠΑΙΘ για την πρακτική άσκηση από αποφοίτους του τμήματος “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου”.

Εξώδικη καταγγελία-διαμαρτυρία προς ΕΑΠ και ΥΠΑΙΘ

Eξώδικη καταγγελία -διαμαρτυρία επιδόθηκε σήμερα 26.02.2021 προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ), υπογεγραμμένη από 59 φοιτητές.του τελευταίου εξαμήνου της Θεματικής Ενότητας ΕΑΓ 62 (Πρακτική Άσκηση), του μεταπτυχιακού τμήματος με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής –  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (Ε.Α.Γ.)”.

Το πρόβλημα σύμφωνα με το εξώδικο

έχει προκύψει σχετικά με την ολοκλήρωση της πρακτικής του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 και περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους έχει επέλθει ρήξη τόσο με το ΕΑΠ όσο και με το ΥΠΑΙΘ.

Λίγο καιρό πριν οι φοιτητές

απέστειλαν επιστολή και 4 συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης προς τη Δ/νση ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ, η οποία δια του Προϊσταμένου της κου Ιωάννη Ζυμβρακάκη διαβιβάστηκε ως Εξαιρετικά Επείγουσα, λόγω αρμοδιότητας, στο Γραφείο του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κου Α. Συρίγου και στην Επιτροπή Συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων Σπουδών (μέσω Δ/νσης Ανωτάτης Εκπ/σης).

Παρόλα αυτά

όπως επισημαίνουν οι φοιτητές δεν υπήρξε ενέργεια εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ, πράγμα που τους ώθησε να ακολουθήσουν τη νομική οδό. 

________________

Εξώδικη καταγγελία-διαμαρτυρία / Δείτε αναλυτικά
Καταγγελία-διαμαρτυρία εναντίον του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ).

Σήμερα 26/02/2021 θα επιδοθεί εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία στο ΕΑΠ και στο ΥΠΕΠΘ, υπογεγραμμένη από 59 τελειόφοιτους φοιτητές του Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΠΜΣ ΕΑΓ)», αναφορικά με την ολιγωρία των ιθυνόντων σε σχέση με τη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών μας.

Αναλυτικότερα,

έχοντας εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές μας υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από τον κανονισμό σπουδών του άνωθι μεταπτυχιακού και ενώ βρισκόμαστε στην εκπνοή του 4ου και τελευταίου εξαμήνου, δεν καθίσταται εφικτό να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας καθώς απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε δομές Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με την, με αριθμό 2148/2018 (ΦΕΚ 4022/17.09.2018, Τεύχος Β΄), απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 379/1.2.ακ.30-04-2018),

αλλά και σύμφωνα με την, με αριθμό 52425/Ζ1/05.04.2019 (ΦΕΚ 1152/05.04.2019 Τεύχος Β΄), υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας».

Η διακοπή της εν λόγω πρακτικής άσκησης

είναι απόρροια της επιδημίας του COVID-19 καθώς ανεστάλη από 07/11/2020 με την, με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342, (ΦΕΚ 4889/Β/06.11.2020) κοινή υπουργική απόφαση, και έκτοτε δεν έχει υπάρξει μέριμνα για να ολοκληρωθεί ή έστω να εξασφαλισθεί νομοθετικά ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχισθεί ή με ισοδύναμα μέτρα θα αντικατασταθεί, ώστε το μεταπτυχιακό μας να πληροί τα κριτήρια συνάφειας με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Τους τελευταίους 2 μήνες

και ενώ οι προσπάθειες για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, από πλευράς μας είναι αδιάλειπτες, με συνεχείς κρούσεις τόσο προς το ΥΠΕΠΘ όσο και προς το ΕΑΠ, και οι δύο φορείς επιδεικνύουν αδιαφορία για την αγωνία μας και αδυναμία αμοιβαίας συνεννόησης.

Με το, με αριθμό 615/Δ3/26.01.2021,

έγγραφο του κ. Ζυμβρακάκη Ιωάννη, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαβιβάστηκε το, από 22-01-2021, ηλεκτρονικό μήνυμά με τα αιτήματά μας και τέσσερα (4) συνοδευτικά έγγραφα προς το Γραφείο Υφυπουργού, κ. Συρίγου και την Επιτροπή Συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων Σπουδών (μέσω Δ/νσης Ανωτάτης Εκπ/σης) λόγω αναρμοδιότητας με την επισήμανση «Εξαιρετικά Επείγον».

Ωστόσο, έκτοτε δεν έχουν δοθεί,

με νέα απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, διευκρινίσεις για το πώς θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση της πρακτικής μας άσκησης, όπως είχε ορισθεί στη, με αριθμό 59181/Ζ1 (ΦΕΚ 1935/20.05.2020, Τεύχος Β΄), απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εν τω μεταξύ, το ίδιο το Υπουργείο,

με έγγραφό του με αριθ.πρωτ.7415/Δ3/22-01-2021, έχει εγκρίνει τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης για το «Πανεπιστήμιο Πατρών- Λευκωσίας», όπως και για το «Πανεπιστήμιο Frederick», αντίστοιχα, με αριθ.πρωτ.7462/ 2021.

Εξώδικη καταγγελία-διαμαρτυρία
Σε παράλληλη πορεία και το ΕΑΠ

δεν μας έχει δώσει ουδεμία επίσημη απάντηση για το τι μέλλει γενέσθαι, αποκρινόμενο με αοριστίες, τόσο στα μαζικά e-mail μας, όσο και σε τηλεφωνικές συνομιλίες.

Και ενώ κανείς δεν γνωρίζει και δεν μας εγγυάται για το αποτέλεσμα, το ΕΑΠ μας ώθησε στην εκπόνηση 15 επιπλέον εργασιών, παρά το γεγονός ότι η ισοδυναμία τους με την πρακτική άσκηση δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί.

Σημειωτέον, ότι στις 28/02/2021 λήγει το εξάμηνο.

Για τους ανωτέρω λόγους,

διαμαρτυρόμαστε έντονα, καλούμε το ΥΠΕΠΘ και το ΕΑΠ και ζητάμε όπως προβούν ΑΜΕΣΑ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί νομοθετικά ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχισθεί ή με ισοδύναμα μέτρα θα αντικατασταθεί η πρακτική μας άσκηση, ώστε το μεταπτυχιακό μας να πληροί τα κριτήρια συνάφειας με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ώστε να αποκατασταθούμε ηθικά και επαγγελματικά.

Οι εκπρόσωποι των διαμαρτυρόμενων τελειόφοιτων φοιτητών του ΕΑΠ,

Λαγού Ιωάννα & Γέραλη Ιφιγένεια

Με πληρεξούσια δικηγόρο,

Μαγδαληνή Σκορδάκη-Μπονοροπουλου

Δείτε επίσης

Εαρινό εξάμηνο ΑΕΙ εξ αποστάσεως: Εισήγηση της επιτροπής Ειδικών-Κατ οίκον παράδοση συγγραμμάτων
Για την πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας & Πάτρας
Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ: Ερώτηση στη Βουλή για την αναστολή διεξαγωγής τους
 Ανοιχτά ειδικά σχολεία: Οι λόγοι της απόφασης διά ζώσης λειτουργίας-6.809 οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση