Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ζητά να αποσυρθεί η Εγκύκλιος για τη διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ζητά να αποσυρθεί η Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ “Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης” που αφορά στη διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ.

Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αθήνα, 11/05/2020

Αρ. Πρωτ.: 22

Προς:

Τους Περιφερειακούς Συλλόγους μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

 ΘΕΜΑ: «Κάλεσμα Περιφερειακών Συλλόγων ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε ανάληψη δράσης ως προς την παράνομη ενέργεια του ΥΠΑΙΘ διάθεσης εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ χωρίς δική τους δήλωση και της διαδικασίας σύμφωνα με την εγκύκλιο 51382/ΓΔ4/5-5-20, Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης».

Αγαπητά μέλη,

  Σύμφωνα με την πρόσφατη, υπ. αριθμ. 51382/ΓΔ4/5-5-20 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, αποφασίστηκε αιφνίδια η διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ, χωρίς δική τους δήλωση.

Το Δ. Σ. της  ΠΟΣΕΕΠΕΑ λαμβάνοντας γνώση της εγκυκλίου: «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης», έλαβε ομόφωνη  απόφαση να καταγγείλει την ενέργεια αυτή καθώς και τη διαδικασία που ορίζεται ως εσφαλμένη, παράνομη και αυθαίρετη.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επίδοση του συνημμένου εξωδίκου προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και τους διοικητικά αρμοδίους, ζητά  να  αποσυρθεί η ανωτέρω ΠΑΡΑΝΟΜΗ εγκύκλιος, να προβεί σε απεργία  κατά την πρώτη ημέρα που θα εφαρμοστεί η κινητικότητα των υπαλλήλων προς τα ΚΕΣΥ,  χωρίς τη θέλησή τους, δηλαδή την πρώτη ημέρα που θα κληθούν να παρουσιαστούν στα ΚΕΣΥ ως διατιθέμενοι καθώς και να καταγγελθούν από τους  Περιφερειακούς Συλλόγους, μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ παράνομες και αυθαίρετες ενέργειες και να διασφαλίσουν  τις νόμιμες διαδικασίες.

Καταγγέλλουμε οποιαδήποτε πράξη προσβάλλει δικαιώματα εργαζομένων και εν μέσω κρίσης προσπαθεί να εφαρμόσει κινητικότητα υπαλλήλων (μόνιμων και αναπληρωτών)  από τις ΣΜΕΑΕ , ΣΔΕΥ  στα Κ.Ε.Σ.Υ.  η οποία έχει στόχο να την αναγάγει  ως μια πάγια και διαρκή διαδικασία ανακατανομής του προσωπικού.

Καλούμε τα μέλη μας να είναι σε εγρήγορση, να διασφαλίσουν τη νομιμότητα των διαδικασιών, να καταγγείλουν στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ οποιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνει τους νόμους και  προσβάλει δικαιώματα εργαζομένων ΕΕΠ ΕΒΠ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος – Γεωργία Μπουλμέτη

Η Γ. Γραμματέας – Δέσποινα  Χατζηδρόσου

____________

Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 59, και εκπροσωπείται νόμιμα  (poseepea@yahoo.gr)

Π Ρ Ο Σ

 

 1. Την κ. Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.
 2. Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη.
 3. Τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα.
 4. Τη Γενική διευθύντρια Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, σας δηλώνουμε τα κάτωθι :

Καταρχάς, σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ. .

Σύμφωνα με την πρόσφατη, υπ. αριθμ. 51382/ΓΔ4/5-5-20 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, αποφασίστηκε αιφνίδια η διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ, χωρίς δική τους δήλωση. Η επίκληση ότι η νομιμότητα της εν λόγω εγκυκλίου, μεταξύ άλλων, δήθεν εδράζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008, είναι παντελώς εσφαλμένη, παράνομη και αυθαίρετη.  Και τούτο διότι όπως προκύπτει από την παραπάνω άρθρο, η εν λόγω διάταξη νόμου θεσπίστηκε και καθορίζει τη διαδικασία της στελέχωσης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ με μετάθεση ή διορισμό ή απόσπαση ή προσωρινή αναπλήρωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση. Από καμία θετική διάταξη δικαίου, (νόμο, υπουργική απόφαση, πράξη νομοθετικού περιεχομένου κλπ) δεν προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης μονίμων εκπαιδευτικών από την οργανική τους θέση, αλλά και αναπληρωτών προς τα ΚΕΣΥ., χωρίς τη συναίνεσή αυτών.

      Σε κάθε περίπτωση, η αυθαίρετη επινόηση της δυνατότητας διάθεσης εκπαιδευτικών από την οργανική τους θέση προς τα ΚΕΣΥ, χωρίς τη δική τους δήλωση και συναίνεση, εκτός από παράνομη είναι βαθιά αντιδημοκρατική, στερείται παντελώς οποιουδήποτε κοινωνικού ερείσματος, καταχράται βασικών εργασιακών κεκτημένων σε σχέση με την οργανική θέση των εκπαιδευτικών και τέλος, εφόσον πραγματοποιηθεί, προβάλλει ως πολλαπλώς επικίνδυνη στο μέλλον για τα εν γένει θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.

       Περαιτέρω  καταγγέλουμε :

 Α// Ως παράνομη και αυθαίρετη την αναφερόμενη στην υπ. Αριθμ. 51382/ΓΔ4/ 5-5-2020, παρ. 2, απόφαση της συναρμόδιας υπουργού σχετικά με την εκχώρηση στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης  του δικαιώματος να αποφασίζουν τη διάθεση  στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικών και μέλη ΕΕΠ που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ, ΤΕ και ΣΔΕΥ και δεν έχουν δηλώσει τη διάθεσή τους να μετακινηθούν  διότι :

 

 1. Το άρθρο 16, παρ. 1 του νόμου 3699/2008 το οποίο επικαλείται, αναφέρεται σε στελέχωση των ΚΕΔΥ/ΚΕΣΥ και προβλέπει στελέχωση με διάθεση, όπως αυτή προκύπτει ότι προβλέπεται από τις κείμενες εκπαιδευτικές διατάξεις.

 

 1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να προβούν σε διάθεση των υπηρετούντων κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται ως προς τα καθήκοντά τους, σύμφωνα την υπουργική απόφαση Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ΦΕΚ 1340/16-10-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ με το άρθρο 3, παρ. ιθ) Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημοσίου τομέα του ιδίου νομού και το άρθρο 4 παρ. 2. «Στις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Περιφερειακοί Διευθυντές ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν και συντονίζουν το έργο τους, είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι του προσωπικού τους και αποφασίζουν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις θέσεις των υπευθύνων και του προσωπικού αυτών, καθώς και για την ανάκληση των αποσπάσεων ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου». Δεδομένου ότι δε ζητείται από την παρούσα, απόφαση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και δεν υφίσταται μη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

 

 1. Η προσωρινή αναπλήρωση απαντάται μόνο σε ότι αφορά την τοποθέτηση προϊσταμένων και διευθυντών και η διάθεση εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το ωράριο εργασίας τους  προβλέπεται με συγκεκριμένες διαδικασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα του  ΠΔ 50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί με πλήρες ωράριο και σε καμία περίπτωση δεν έχει δηλωθεί από τους Διευθυντές εκπαίδευσης ανάγκη  μετακίνησης αυτών, ούτε έχουν δηλώσει οι ίδιοι υπηρετούντες οργανικά την επιθυμία τους να διατεθούν σε ΚΕΣΥ.

 

 1. Σύμφωνα με το νόμο 4229, άρθρο 11, παρ2, περ.11.Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας, ή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε άλλη περιφέρεια από αυτή που τοποθετήθηκαν για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων και των αρμοδίων περιφερειακών διευθυντών. Επιπρόσθετα δεν προβλέπεται από το τεχνικό δελτίο ΕΣΠΑ το οποίο έχει κατατεθεί, η μετακίνηση σε άλλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 

 1. Η από 1/05/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και ειδικότερα του μέρους Ζ, άρθρα 35 έως 39 αυτής, στην οποία γίνεται αναφορά ορίζει την ομαλή λειτουργία εκπαιδευτικών δομών στη βάση της ασφάλειας εναντίον της πανδημίας από το covid-19, στη λήψη μέτρων υγιεινής προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες κι όχι σε αυθαίρετες αποφάσεις για τη στελέχωσή τους. Μάλιστα η ίδια πράξη θέτει ως σημαντική παράμετρο την   κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών στις σχολικές μονάδες και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 

 1. Δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια των υποβληθεισών αναγκών σε προσωπικό από τα  Κ.Ε.Σ.Υ. και ο έλεγχος αυτών στη βάση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί,  με συνέπεια να έχουν σταλεί από προϊσταμένους ΚΕΣΥ  έως σήμερα ανάγκες σε πληθώρα προσωπικού με σοβαρή απόκλιση από τις ανάγκες που έχουν δηλωθεί από άλλους προϊσταμένους, όπως μπορείτε να ελέγξετε ως παράδειγμα από τον πίνακα αναγκών της ΠΔΕ Αττικής.

 

 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕΣΥ, όπως ισχύει Αρ. Φύλλου 5614/ 13-12-2018, άρθρο 13 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, β) Αποφασίζει τη συγκρότηση διεπιστημονικών υποομάδων προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης, και καθορίζει τον αριθμό, τη σύνθεση, τη διάρκεια και το έργο τους ανά τομέα και θεματική περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. γ) Διαμορφώνει και αποτυπώνει τις προτεραιότητες των διεπιστημονικών ομάδων για το σύνολο των παρεμβάσεων που ορίζονται στην παρ. 2. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι για να συσταθούν οι διεπιστημονικές ομάδες και οι ανάγκες αυτών θα έπρεπε να έχει συνεδριάσει σε κάθε ΚΕΣΥ ο σύλλογος εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο χρόνος ανακοίνωσης της εγκυκλίου και ανακοίνωσης των αναγκών από τα ΚΕΣΥ που ζητείται από την παρούσα εγκύκλιο ήταν μικρότερος της μίας ημέρας. Ως εκ τούτου είναι πραγματικά δύσκολο να έχει προηγηθεί συνεδρίαση του συλλόγου και να έχουν αποφασιστεί οι ανάγκες, όπως ορίζονται μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Β// Καταγγέλλουμε οποιαδήποτε πράξη προσβάλλει δικαιώματα εργαζομένων και εν μέσω κρίσης προσπαθεί να εφαρμόσει κινητικότητα υπαλλήλων (μόνιμων και αναπληρωτών)  από τις ΣΜΕΑΕ , ΣΔΕΥ  στα Κ.Ε.Σ.Υ. και θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, δεδομένου ότι υπάρχουν ΚΕΣΥ που δεν έχουν άλλους υπαλλήλους στην περιοχή τους να καλύψουν τις ανάγκες και θα χρειαστεί να μετακινηθούν από άλλες πόλεις.

 

Γ// Καταγγέλλουμε οποιαδήποτε πρακτική αποδυνάμωσης του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού έργου που καταβάλλεται από τους συναδέλφους στα ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ  με επίπονες  προσπάθειες μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ευχαριστίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για το παραχθέν έργο όλους αυτούς τους μήνες καθώς υποβιβάζει την υποστήριξη των μαθητών και οικογενειών και αγνοεί τις ανάγκες και τα αιτήματα που βρίσκονται ήδη προς διεκπεραίωση από τους συναδέλφους.

 

Δ// Καταγγέλλουμε το ΥΠΑΙΘ ότι δεν προέβη σε οποιοδήποτε διάλογο με την Ομοσπονδία, ως ένα από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα,  ενώ η ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις  στην  υπ. Αριθ. πρωτ.20/04-05-2020 επιστολή της σχετικά με την επόμενη ημέρα της λειτουργίας σχολείων και  δομών της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα υποστήριζαν την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΣΥ ως προς τη διεκπεραίωση των αναγκών τους: « Ειδικότερα για τα ΚΕΣΥ: 1.  Να  υπολογίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τις συνθήκες  των χώρων, ο αριθμός των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων στα ΚΕΣΥ, να δοθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης και να εξασφαλιστεί καθαριότητα σε ημερήσια βάση. 2. Να συνεχιστεί η επιτυχημένη μέχρι τώρα εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών και οικογενειών από το προσωπικό  των ΚΕΣΥ. 3.  Να δοθεί προτεραιότητα μόνο σε αναγκαίες εισηγήσεις για την ένταξη και  φοίτηση μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, οι οποίες μπορούν να διερευνώνται σε συνεργασία με το προσωπικό των ΣΜΕΑΕ, στα οποία φοιτούσαν μέχρι τούδε οι μαθητές και μετά από δήλωση εγγραφής των γονέων στο σχολείο υποδοχής. 4.  Να παρθεί απόφαση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για παράταση των παράλληλων στηρίξεων μαθητών αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020- 21,  μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ χωρίς δια ζώσης αξιολόγηση. 5. Αν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η εισήγηση του ΚΕΣΥ, τότε  ο σύλλογος προσωπικού του κάθε ΚΕΣΥ να αποφασίζει ποια από τα αιτήματα παράλληλων στηρίξεων και ένταξης μαθητών σε ΣΜΕΑΕ είναι απαιτητό να αξιολογηθούν, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, όπως ισχύει».

 

Ε// Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία ότι παρόλα τα αιτήματα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συμπερίληψη των ΚΕΣΥ στους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ δεν έπραξε τίποτα. Η χρόνια υποστελέχωση των ΚΕΣΥ σε μόνιμο προσωπικό είναι η κύρια αιτία συσσώρευσης αιτημάτων προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών, οικογενειών και σχολικών μονάδων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού των ΚΕΣΥ, όλα αυτά τα χρόνια,  η στελέχωση τους με αναπληρωτές οι οποίοι δεν προσλαμβάνονται από την έναρξη της λειτουργίας και απολύονται, οι ελάχιστοι μόνιμοι που καλούνται να σηκώσουν στις πλάτες τους ελλείψει αναπληρωτών και τα συνεχιζόμενα αιτήματα δεν έχουν υποστηρίξει το έργο που επιτελούν τα ΚΕΣΥ.


Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ μέσω επανειλημμένων επιστολών και αιτημάτων προς την πολιτική ηγεσία έχει εξαντλήσει κάθε μέσο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της όπως:

–  Να λάβει υπόψη του τις προτάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των ΚΕΣΥ και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.

 • Να προβεί σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ μετά και  από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για το έτος 2019-20 και δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων.
 • Να διαφυλάξει τα  εργασιακά δικαιώματα και την υγεία των εργαζομένων των ΚΕΣΥ διασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (τακτικός ημερήσιος καθαρισμός χώρων, μάσκες, γάντια, απολυμαντικά και πλεξιγκλάς για τις αξιολογήσεις)
 • Να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για την επόμενη σχολική χρονιά
 • ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΕΠ ΣΤΑ ΚΕΣΥ
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

 και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΣΑΣ    ΚΑΛΟΥΜΕ

Να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην απόσυρση της ανωτέρω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ εγκυκλίου σας. Στην αντίθετη περίπτωση θα καταφύγουμε στη λήψη κάθε πρόσφορου δικαστικού ή εξώδικου μέτρου για τις αυθαίρετες και ζημιογόνες για εμάς ενέργειές σας και θα αξιώσουμε από κάθε υπεύθυνο κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή βλάβη μας. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σας γνωστοποιεί  ότι με βάση τα παραπάνω αιτήματα θα προβεί σε απεργία  κατά την πρώτη ημέρα που θα εφαρμοστεί η κινητικότητα των υπαλλήλων προς τα ΚΕΣΥ,  χωρίς τη θέλησή τους, δηλαδή την πρώτη ημέρα που θα κληθούν να παρουσιαστούν στα ΚΕΣΥ ως διατιθέμενοι. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς όποιον απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, ποιούμενος ρητή  μνεία στην έκθεση επιδόσεως.-

Αθήνα 08-05-2020

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΟΥΤΛΗΣ    

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

 Ακαδημίας 69,  ΑΘΗΝΑ 10678

τηλ:  210 3848258

κιν :  6977 544624

 fax : 210 3821036

 email : manoliskoutlis@yahoo.gr

Δείτε επίσης

Λειτουργία ΚΕΣΥ: Διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ από ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ
Περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας: Εκ περιτροπής εργασία με 3 Συνεργεία Ασφαλείας
Αδεια ειδικού σκοπού-παράταση ισχύος: Σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση