Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκτακτη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ για μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για “αδιαφανές καθεστώς”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκτακτη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ για μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για τη διαδικασία μεταθέσεων στα Μουσικά σχολεία.

Εκτακτη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ για μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών

Εκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ με θέμα τη διαβίβαση διορθωτικής πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας επί των μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία 2024 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, σύμφωνα με ενημέρωση του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, ο οποίος επισημαίνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την οποία διαφωνεί (παρατίθεται αναλυτικά πιο κάτω η θέση του Αιρετού επί του θέματος), δεν προβλέπεται μοριοδότηση και οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης (και απόσπασης) για τα Μουσικά Σχολεία.

Επί του θέματος των Μεταθέσεων σε Μουσικά σχολεία κοινοποιήθηκε επιστολή με την οποία ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 447 υπογράφοντες εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για μία ακόμη φορά για το αδιαφανές καθεστώτος με το οποίο έλαβαν χώρα και φέτος οι Μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία, μιας και δεν υφίσταται σαφής μοριοδότηση για κάθε κριτήριο μετάθεσης και δεν συντάσσεται πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με αξιολογική σειρά.

Ακολουθεί η ενημέρωση του Αιρετού και η επιστολή των εκπαιδευτικών.

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ με θέμα τη διαβίβαση διορθωτικής πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας επί των μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία 2024.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου πραγματοποιείται ενόψει της δημοσίευσης της εγκυκλίου αποσπάσεων 2024-2025 και προκειμένου για την ενημέρωση των λειτουργικών κενών, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

Οι μεταθέσεις (και αποσπάσεις) εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν.1824/88 (Α ́296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α ́240) και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α ́12), το π.δ. 50/96 (Α ́45) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8,περ.Β ́του π.δ. 100/97 (Α ́94), το άρθρο 8, περ. Β ́ του π.δ. 100/97 (Α ́94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3. του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α ́70 ), το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α ́12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α ́296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α ́70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020(Α ́111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (A ́177).

Σύμφωνα με τους ανωτέρω ισχύοντες νόμους δεν προβλέπεται μοριοδότηση και οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης (και απόσπασης) για τα Μουσικά Σχολεία.

Εκφράζω τη διαφωνία μου, υπερασπιζόμενος και τις θέσεις της ΟΛΜΕ και διεκδικώ/ούμε την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου με βάση το οποίο γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις σε Μουσικά, καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία. Παρακάτω, πιο αναλυτικά η θέση μου.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(απ’ τη συνάντηση στο Υπουργείο με την Υφυπουργό κα Μακρή στις 2/4/24)

 Πέραν όλων των άλλων σημαντικών, κυρίαρχο θέμα, στα όσα έθεσα υπόψη της Υφυπουργού κ. Μακρή και του Γ.Γ κ. Κατσαρού, κατά τη συνάντηση της ΟΛΜΕ με την πολιτική ηγεσία στις 2 Απριλίου, ήταν η αναγκαιότητα της άμεσης αλλαγής του ισχύοντος πλαισίου με βάση το οποίο γίνονται οι μεταθέσεις και  αποσπάσεις στα μουσικά σχολεία.

Να αναφέρω ότι:

  • Έχω συνυπογράψει – από τους πρώτους μάλιστα – και στηρίζω το υπόμνημα εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων για συγκεκριμενοποίηση κριτηρίων, μοριοδότηση και διαφάνεια σχετικά με τις μεταθέσεις, αποσπάσεις στα σχολεία αυτά.

Ένα υπόμνημα που στηρίζουν με την υπογραφή τους γύρω στους 450 εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων και 25 ΕΛΜΕ!!!

Ένα υπόμνημα που μαζί με άλλα σχετικά υπομνήματα και σχετική νομική γνωμοδότηση κατέθεσα στην Υφυπουργό και στον Γενικό Γραμματέα και αποτέλεσε βάση συζήτησης και πίεσης για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του συνόλου των εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων.

  • Είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις μου στο Συμβούλιο και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, για την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου με βάση το οποίο γίνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές στα σχολεία αυτά, με βάση και τις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Είναι σημαντικό που υπάρχει απόφαση της ΟΛΜΕ από το 20ο Συνέδριο για αυτό τον σκοπό.

Με βάση ότι:

Δεν προβλέπεται μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων προς μετάθεση εκπαιδευτικών, ούτε κατάταξη όλων των υποψηφίων σε αξιολογική σειρά

Δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Μουσικά Σχολεία

Καταπατείται η αρχή της ισότητας την οποία καθιερώνει το άρθρο 4§1 του Συντάγματος ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες

Στα Μουσικά σχολεία, όπως και στα Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά, δεν μπορούν οι συνάδελφοι/ισσες να υπολογίσουν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τα μόριά τους

αποτελεί αναγκαιότητα να γίνουν τα παρακάτω:

Άμεση τροποποίηση της εγκυκλίου Μεταθέσεων & Αποσπάσεων για τα Μουσικά Σχολεία, η οποία θα περιλαμβάνει ξεκάθαρη μοριοδότηση για κάθε προσόν ξεχωριστά και συνυπολογισμό όλων των κριτηρίων (ακαδημαϊκών, προϋπηρεσία, κοινωνικών).

Άμεση σύσταση αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

Άμεση τροποποίηση της διαδικασίας δεύτερης φάσης αποσπάσεων, έχοντας το δικαίωμα αίτησης απόσπασης σε όλα τα Μουσικά Σχολεία, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται λειτουργικό κενό ή όχι στα σχολεία επιλογής κατά τη διάρκεια των αιτήσεων.

Επίσης, έθεσα το ζήτημα, τόσο για τις φετινές μεταθέσεις, όσο και τις περσινές ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας, με άμεσες ενέργειες από μεριάς του Υπουργείου, να γίνουν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και να αρθούν οι όποιες αδικίες. Να δοθούν οι κενές εναπομείνασες θέσεις στους αιτούντες που θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και είναι διορισμένοι/ες σε μουσικό σχολείο. Η αιτιολόγηση για όσους/όσες δεν  μετατέθηκαν λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της 5ετούς αποδεδειγμένης ενασχόλησης με το αντικείμενο, που θα μπορούσε μάλιστα να πιστοποιηθεί με μια απλή βεβαίωση φορέα (δημοσίου ή και ιδιωτικού), κινείται σε «θολά νερά». Αυτή η παράμετρος με την πενταετία, συνιστά, κατά την άποψή μου, αδικία και παρατυπία, καθώς δεν προβλέπεται ρητά από διατάξεις. Επομένως πρέπει να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις των μουσικών σχολείων, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις για αυτές τις θέσεις.

Να προβλεφθεί η πραγματοποίηση αμοιβαίων μεταθέσεων και στα Μουσικά σχολεία. Επειδή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, θα μπορούσε να ληφθεί απόφαση να εφαρμοστεί και από φέτος.

Προτρέπω τους/τις συναδέλφους/ισσες να εξαντλούν κάθε νόμιμο δικαίωμα τους και σε πρώτη φάση να υποβάλλουν ενστάσεις, όπου για τις φετινές μεταθέσεις, η προθεσμία είναι 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, άρα μέχρι 11/4.

Αθήνα, 01/04/2024

Με φιλικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

 Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

εκλεγμένο με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις

Ηλ. Ταχυδρομείο: teokatso24@gmail.com

Β. Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για τις Μεταθέσεις στα Μουσικά σχολεία

Για μία ακόμη φορά στις φετινές μεταθέσεις των Μουσικών Σχολείων θριάμβευσε η αδιαφάνεια!! Η εγκύκλιος των μεταθέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στηρίζεται σε ένα ξεκάθαρο σύστημα μοριοδότησης, όπου ο κάθε εκπαιδευτικός γνωρίζει τα μόριά του και την κατάταξή του σχετικά με τους συνυποψηφίους του.

Εν αντιθέσει,  οι μεταθέσεις των Μουσικών Σχολείων εξαιρούνται από τη νόμιμη αυτή διαδικασία αφού το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας αποφασίζει για αυτές χωρίς τη γνωστοποίηση αιτιολογικής έκθεσης.

Αποτέλεσμα:

  1. Οι μοριοδοτήσεις του ΑΣΕΠ με τους οποίους διοριστήκαμε καταστρατηγήθηκαν και πάλι!
  2. Συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης δεν γνωστοποιήθηκαν!
  3. Αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων δεν ανακοινώθηκε!
  4. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης η αίτησή τους δεν έγινε δεκτή και πολλές θέσεις έμειναν ακάλυπτες μιας και απαιτήθηκε βεβαίωση προϋπηρεσίας από ιδιωτικό φορέα!!

Για πόσα χρόνια ακόμα θα υφιστάμεθα αυτή την άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς;

Ζητάμε:

  1. Αλλαγή της εγκυκλίου μεταθέσεων/αποσπάσεων για τα Μουσικά Σχολεία.
  2. Προσδιορισμό των κριτηρίων μοριοδότησης και δημοσιοποίηση πίνακα κατάταξης.

O Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιωαννίνων (Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ανώτατης Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Ηπείρου)

Ο Πρόεδρος για το Δ.Σ. Χαλκιαδάκης Χρήστος

και 447 υπογράφοντες εκπαιδευτικοί

Δείτε επίσης

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών 2024: Αιτήσεις από 8 έως 17 Απριλίου 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2024 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής | Τα ονόματα 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2024 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής | Τα ονόματα 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Διευκρινίσεις για μετάφραση πρωτοτύπων εγγράφων από μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση