Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων κατά την παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Τηλεκπαίδευσης)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων κατά την παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Τηλεκπαίδευσης) – Εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Εκθεση εκτίμησης αντικτύπου

Δημοσιοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘ η νέα Εκθεση μελέτης εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρ. 35 ΓΚΠΔ ) για τις πράξεις επεξεργασίας κατά την παροχή Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Τηλεκπαίδευσης).

Η 57 σελίδων Εκθεση Αντικτύπου εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα  με τους συντάκτες της Εκθεσης
Η παρούσα Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου

σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (Data Protection Impact Assessment) αποτελεί την προβλεπόμενη στο  άρ.   35§1   του  Γενικού   Κανονισμού   Προστασίας Δεδομένων «εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας (κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 7 του ΓΚΠΔ), σε σχέση με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, του Ν. 4624/2019 και, εν γένει, της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης («τηλεκπαίδευσης») κατά την περίοδο της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19.

Πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή αρχικής Μελέτης

που υποβλήθηκε στην ΑΠΔΠΧ την 05.2020, προκειμένου αφ’ ενός να υλοποιηθούν οι συστάσεις της ΑΠΔΠΧ σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ’ αρ. 4/2020 και αφ’ ετέρου να ενσωματωθούν οι αλλαγές της νομοθεσίας δυνάμει των οποίων τροποποιήθηκε η εφαρμοζόμενη για την παροχή της τηλεκπαίδευσης διαδικασία.

Η Oμάδα Συμβούλων

έλαβε υπ’ όψιν τα επιμέρους πορίσματα για την δραστηριότητα επεξεργασίας που εξετάστηκε στην παρούσα Μελέτη και

Συμπεραίνει ότι:
Α. Δεν παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η δραστηριότητα επεξεργασίας ικανοποιεί την αρχή της αναλογικότητας. Υλοποιείται, δε, σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 4686/2020), όλως εξαιρετικώς προς το δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα για τη διασφάλιση των συνταγματικών αγαθών της παιδείας και της δημόσιας υγείας.

Β. Οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων

αξιολογήθηκαν με όρους σοβαρότητας και πιθανότητας επέλευσης / εμφάνισης και κρίθηκαν αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση της ορθής εφαρμογής των εγκεκριμένων μέτρων.

Η αξιολόγηση έλαβε ιδιαιτέρως υπ’ όψιν ότι η τηλεκπαίδευση αποτελεί μέτρο που δύναται εκ του νόμου να εφαρμοσθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Γ. Στη διαδικασία ενεπλάκησαν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες,

ήτοι φορείς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ακαδημαϊκοί διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (διδακτικής, ψηφιακών συστημάτων-ηλεκτρονικής μάθησης , ψηφιακής ασφάλειας, ψυχιατρικής, κοινωνιολογίας), οι οποίοι διατύπωσαν γνώμη επί των πλεονεκτημάτων της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης («κλασικής» και «ταυτόχρονης»), επί των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, αλλά και επί των μέτρων που προτείνεται να ληφθούν για τη βέλτιστη εφαρμογή της.

Δ. Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι,

σύμφωνα και με την άποψη της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, δεν κρίνονται υψηλοί, οπότε δεν απαιτείται διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 36§1 ΓΚΠΔ). Βεβαίως, η παρούσα θα υποβληθεί στην ΑΠΔΠΧ κατ’ εφαρμογήν της Γνωμοδότησης 4/2020.

Ε. Έχει παρασχεθεί η απαιτούμενη,

σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ, ενημέρωση στα Υποκείμενα των Δεδομένων.

ΣΤ. Το ΥΠΑΙΘ,

σε συνεργασία με τους Εκτελούντες την Επεξεργασία, είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα των Υποκειμένων.

Ζ. Η γνώμη των εκπροσώπων των Υποκειμένων ελήφθη υπ’ όψιν.

Οι  λόγοι που η τελική απόφαση του ΥΠΑΙΘ διαφέρει από τις γνώμες που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι των Υποκειμένων τεκμηριώνεται στις υποβληθείσες  στην  ΑΠΔΠΧ Απόψεις, οι οποίες και τους κοινοποιήθηκαν.

Δείτε ολόκληρη την Εκθεση Εκτίμησης Αντικτύπου για την προστασία δεδομένων στην Τηλεκπαίδευση

Δείτε σχετικά

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τηλεκπαίδευση
Δημοσιοποίηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου Προσωπικών Δεδομένων Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπ/σης
Εισαγγελική παραγγελία για Εκτίμηση Αντικτύπου ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων: Κατατέθηκε στο ΥΠΑΙΘ
ΦΕΚ Απόφασης απευθείας μετάδοσης μαθήματος: Η διαδικασία
Νόμος 4686/2020-Ζωντανή μετάδοση μαθήματος | Αρθρο 63

Δείτε επίσης

Παράδοση-παραλαβή-κατανομή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες και στους μαθητές
Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για ΑμεΑ: Από τον Υπ. Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη σε τηλεδιάσκεψη της Ν.Δ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση