Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση ΚΕΔΑΣΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις από τον Δ/ντή ΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση ΚΕΔΑΣΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις από τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής Ιωάννη Μπουσδούνη του Υπουργείου Παιδείας.

Εκθεση ΚΕΔΑΣΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής ΕΟΠΥΥ

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγκαιότητα σύνταξης έκθεσης από τα ΚΕΔΑΣΥ για τη χορήγηση θεραπειών ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ παρέχει το ΥΠΑΙΘΑ δια του Δ/ντή ΕΑΕ κου Ιωάννη Μπουσδούνη με το υπ. αριθ. πρωτ. 33422/Δ3/2-4-2024 έγγραφο.

Σύμφωνα με το έγγραφο η Δ/νση ΕΑΕ έχει δεχτεί αναφορές γονέων και κηδεμόνων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τις οποίες γνωστοποιείται ότι οι επιτροπές έγκρισης θεραπειών ειδικής αγωγής που λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ζητούν την κατάθεση αξιολογικών εκθέσεων από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για τη συνταγογράφηση θεραπειών και την έκδοση επιδομάτων ειδικής αγωγής.

Επ αυτού διευκρινίζεται ότι τα ΚΕΔΑΣΥ είναι αυτά που λαμβάνουν υπόψη τις ιατρικές γνωματεύσεις κατά το στάδιο της αξιολόγησης του μαθητή και της διαμόρφωσης του καταλληλότερου για τους μαθητές πρόγραμμα και στις περιπτώσεις που ήδη έχει συνταχθεί αξιολογική έκθεση από τα ΚΕΔΑΣΥ, η κατάθεσή της ως συμπληρωματικό στοιχείο αξιολόγησης στις επιτροπές έγκρισης θεραπειών ειδικής αγωγής που λειτουργούν στον ΕΟΠΥΥ είναι θεμιτή, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας. Αν μάλιστα η αξιολογική έκθεση έχει μόνιμη ισχύ, δεν απαιτείται η επαναξιολόγηση του μαθητή/τριας από τα ΚΕΔΑΣΥ.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί αξιολογική έκθεση, τα ΚΕΔΑΣΥ ή οι σχολικές μονάδες δεν προκύπτει από τον νόμο ότι υποχρεούνται να εκδίδουν αξιολογικές ή παιδαγωγικές εκθέσεις που να προορίζονται αποκλειστικά για τη συνταγογράφηση θεραπειών και την έκδοση επιδομάτων ειδικής αγωγής.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

___________________________

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μαρούσι, 02/04/2024

Αρ. Πρωτ.: 33422/Δ3

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγκαιότητα σύνταξης έκθεσης από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για τη χορήγηση θεραπειών ειδικής αγωγής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έχει δεχτεί αναφορές γονέων και κηδεμόνων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τις οποίες γνωστοποιείται ότι οι επιτροπές έγκρισης θεραπειών ειδικής αγωγής που λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ζητούν την κατάθεση αξιολογικών εκθέσεων από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για τη συνταγογράφηση θεραπειών και την έκδοση επιδομάτων ειδικής αγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αναφέρεται ότι, όταν για έναν μαθητή/μαθήτρια με αναπηρία δεν έχει συνταχθεί αξιολογική έκθεση από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, ζητείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης από τις σχολικές μονάδες.

Επισημαίνουμε ότι αυτή η διαδικασία σύνταξης αξιολογικών εκθέσεων από τα ΚΕΔΑΣΥ ή παιδαγωγικών εκθέσεων από τα σχολεία αποκλειστικά για τη συνταγογράφηση θεραπειών και την έκδοση επιδομάτων ειδικής αγωγής δεν ορίζεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, στο άρθρο 11, παρ. 2 του ν. 4823/2021 αναφέρεται ότι «σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ…». Στον ίδιο νόμο στο άρθρο 54, παρ. 2 αναφέρεται ότι «για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,  Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) συνεργάζονται με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι αυτά που λαμβάνουν υπόψη τις ιατρικές γνωματεύσεις κατά το στάδιο της αξιολόγησης του μαθητή και της διαμόρφωσης του καταλληλότερου για τους μαθητές πρόγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι:

Α) στις περιπτώσεις που ήδη έχει συνταχθεί αξιολογική έκθεση από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η κατάθεσή της ως συμπληρωματικό στοιχείο αξιολόγησης στις επιτροπές έγκρισης θεραπειών ειδικής αγωγής που λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ είναι θεμιτή, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας. Αν μάλιστα η αξιολογική έκθεση έχει μόνιμη ισχύ, δεν απαιτείται η επαναξιολόγηση του μαθητή/τριας από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Β) στις περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί αξιολογική έκθεση, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι σχολικές μονάδες δεν προκύπτει από τον νόμο ότι υποχρεούνται να εκδίδουν αξιολογικές ή παιδαγωγικές εκθέσεις που να προορίζονται αποκλειστικά για τη συνταγογράφηση θεραπειών και την έκδοση επιδομάτων ειδικής αγωγής.

Για το σχετικό θέμα έχουν ενημερωθεί σχετικά και αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Από 2.000 στις 4.000 τα τελευταία χρόνια 

Το σχέδιο καταπολέμησης της βίας στα σχολεία όπως το παρουσίασε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης | VIDEO 

Καθηκοντολόγιο ομάδων δράσης για σχολική βία και υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα 

Λειτουργία πλατφόρμας για τη σχολική βία και εκφοβισμό | Το ΦΕΚ 

Πριν φύγετε

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο-Αδειες-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις | Οδηγός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση