Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για Στρατιωτικές-Αστυνομικές σχολές-ΑΕΝ-Πυροσβεστική-Λιμενικό Σώμα-ΑΣΤΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για Στρατιωτικές-Αστυνομικές σχολές-ΑΕΝ-Πυροσβεστική-Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Λιμενοφυλάκων-ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για Στρατιωτικές-Αστυνομικές σχολές

Με την υπ. αριθμ. Φ.251/36604/Α5 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρηκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1261 – 31.03.2021 έχουμε τον:

Kαθορισμό του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.

Συγκεκριμένα
Αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού ως ακολούθως:

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΟΠΛΑ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΣΩΜΑΤΑ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΑΧΙΜΟΙ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 0867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,80
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 0,80
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 0,80
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

0,90
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 0,90
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 0,90
Α.Ε.Ν. 0818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,80
Α.Ε.Ν. 0817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 0,80
 

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΤΕ 0614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 0,80 0,70
ΑΣΤΕ 0613 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 0,80 0,70

 

Δείτε το ΦΕΚ B 1261 – 31.03.2021 καθορισμός συντελεστή ΕΒΕ για εισαγωγή στις Στρατιωτικές-Αστυνομικές σχολές κ.α.

Δείτε σχετικά

Ορισμός Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής: Eλάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Μελέτη επιπτώσεων Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην πρόσβαση στα ΑΕΙ από τον ΣΥΡΙΖΑ
ΦΕΚ: Νόμος 4777-2021 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας

Πριν φύγετε

Απόφαση για πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ του Υφ. Παιδείας Α. Συρίγου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση