Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ποιοί περιορισμοί τίθενται στην υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με έγγραφό του, το οποίο υποβλήθηκε στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και την Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου στις 08/02/2019, το Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου καταθέτει τον προγραμματισμό της δράσης του για το σχολικόέτος 2018-2019, ο οποίος συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 4547/2018, μετά από συνεδρίαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του.

Ανάμεσα σε άλλα το Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου επισημαίνει περιορισμούς (μη αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, μη πρόβλεψη εκτός έδρας μετακινήσεων, έλλειψη προσωπικού κ.α.), οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη σύνταξη και την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης του.

Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ αναφέρει:

Οφείλουμε να επισημάνουμε τους περιορισμούς που εμφανίζονται κατά τη σύνταξη και υλοποίηση του αρχικού μας προγραμματισμού δράσης. Οι περιορισμοί αυτοί οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα υποστηρικτική δομή της εκπαίδευσης με πολλές αρμοδιότητες, πολλές από τις οποίες θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά και δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, όπως π.χ. αν το ΚΕΣΥ μπορεί να ενημερώνει ή επιμορφώνει εκπαιδευτικούς εντός εργασιακού ωραρίου ή αν προβλέπονται εκτός έδρας μετακινήσεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΕΣΥ για την υποστήριξη σχολείων άλλων νησιών κ.ο.κ.

Αλλοι περιορισμοί τίθενται από τα εξής:

  1. Το ΚΕΣΥ Νάξου δε διαθέτει διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το έργο του και αναπόφευκτα επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.
  1. Το ΚΕΣΥ Νάξου δε διαθέτει εκπαιδευτικό για τη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, με αποτέλεσμα κάθε δράση του ΚΕΣΥ στον τομέα αυτό να είναι αδύνατη και οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να στερούνται ζωτικής σημασίας υποστήριξη – καθοδήγηση στα αντίστοιχα ζητήματα.
  1. Το ΚΕΣΥ Νάξου δε διαθέτει εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής με ειδίκευση στην ειδική αγωγή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με την αξιολόγηση των μαθητών αυτής της βαθμίδας η αντίστοιχη εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης και να μειώνεται ο ρυθμός του αντίστοιχου έργου.
  1. Το ΚΕΣΥ Νάξου δε διαθέτει τη στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου μας. Χαρακτηριστική είναι η παντελής έλλειψη υπολογιστών (υπάρχει μόνο ένας για τον Προϊστάμενο) με αποτέλεσμα η σύνταξη των αξιολογικών εκθέσεων να γίνεται στα προσωπικά λάπτοπ που μεταφέρει το εκπαιδευτικό προσωπικό καθημερινά από και προς το ΚΕΣΥ. Έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού.
  1. Τέλος, απαιτείται δραστική αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν το ΚΕΣΥ Νάξου, προκειμένου αυτό να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες της Ίου, της Σαντορίνης και της Θηρασίας. Οι ανάγκες αυτών των νησιών δε θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν στην παρούσα φάση από το ΚΕΣΥ Νάξου με το προσωπικό.

Τέλος, το Κ.Ε.Σ.Υ. στο έγγραφό του αναφέρει πως ο Προγραμματισμός Δράσης του περιορίζεται χρονικά στο διάστημα Φεβρουάριος –Ιούνιος 2019, λόγω του χρόνου έναρξης λειτουργίας του και των οργανωτικών ενεργειών που απαιτήθηκαν μέχρι σήμερα (αλλαγή σφραγίδων, εντύπων, ιστότοπου, μελέτη του νέου νομοθετικού πλαισίου, κ.ο.κ.).

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση