Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ελληνική Pisa-επιτροπή εξετάσεων: Για την προετοιμασία εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα μαθητών Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ελληνική Pisa-επιτροπή εξετάσεων: Για την προετοιμασία διεξαγωγής εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα μαθητών Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου.

Στο ΦΕΚ B 1295 – 18.03.2022 δημοσιεύθηκε η Απόφαση υπ. αριθμ. 29328/ΓΔ4 της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή με την οποία συγκροτείται η Επιστημονική Επιτροπή για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα, η επονομαζόμενη Ελληνική Pisa, στις οποίες θα συμμετάσχουν μαθητές της Στ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ

Έργο της επιτροπής είναι η ομαλή, ασφαλής και άρτια διοργάνωση της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Τα μέλη της επιτροπής είναι τα ακόλουθα:
  • Ηλίας Ματσαγγούρας του Γεωργίου, Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Ε. ΠΕ04,
  • Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καρναβά του Ζαχαρία,εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένο στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
  • Χαράλαμπος Μουζάκης του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Κασούτα του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδά κτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένο στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
  • Λευκοθέα Μπινιάρη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02, διδάκτορα  του Πανεπιστημίου Πατρών, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Χαλκιαδάκη του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένη στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
  • Χρυσούλα Σοφιανοπούλου του Γρηγορίου, Εθνική Δι αχειρίστρια του Προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ και μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπαραλή του Ηλία, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
  • Κωνσταντίνος Στουραΐτης του Θεοδώρου, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Τάσο του Ιωάννη, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π,
  • Μαρία Μήτση-Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άρτεμη-Ευαγγελία Μαραμπέα του Νικολάου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,
  • Δημήτριος Ζυμπίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Δημα κοπούλου του Μελετίου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,
  • Αθανάσιος Γιαννίκας του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Καρα γιάννη του Νέστωρος, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 1295 – 18.03.2022

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ-Ελληνική PISA: Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων ΣΤ’ Δημοτικού-Γ’ Γυμνασίου 

Δείτε επίσης

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία έως 28 Μαρτίου 2022 

Πρόσκληση σε σχολεία να καταθέσουν υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές και project STEM-STEAM 

Εγγραφο: Καταχώριση αδειών και παραιτήσεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ στο myschool 

Προσβασιμότητα-Καταγραφή σχολικών κτιρίων-αποκεντρωμένων δομών ΥΠΑΙΘ σε ψηφιακή πλατφόρμα 

Ευρωπαϊκά σχολεία: Διαδικασία επιλογής προσωπικού-στελεχών διοίκησης | Απόφαση 

Πριν φύγετε

Η απάντηση στο εξώδικο για τη νέα Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση