Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΛΜΕ Πιερίας: Αίτημα για δημιουργία βαθμολογικού κέντρου στην Πιερία-Στελέχωση Λυκειακών Επιτροπών-Επιτηρήσεις Πανελλαδικών      

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΛΜΕ Πιερίας: Αίτημα για δημιουργία βαθμολογικού κέντρου στην Πιερία-Στελέχωση Λυκειακών Επιτροπών-Επιτηρήσεις Πανελλαδικών – Δυο επιστολές.

ΕΛΜΕ Πιερίας

Ακολουθούν δυο επιστολές της ΕΛΜΕ Πιερίας προς τη ΔΔΕ Πιερίας για τη στελέχωση Λυκειακών Επιτροπών και τις επιτηρήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων και τη δημιουργία βαθμολογικού κέντρου στην Πιερία.

Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ                                           

Ειρήνης 34 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΗΛ.23513-06714 – Ιστότοπος: www.elmepierias.gr ,e.mail:  info@elmepierias.gr

Κατερίνη, 04-06-2024

Αριθμ. Πρωτ.: 10

Προς:  1. Δ.Δ.Ε. Ν. Πιερίας, 2. Σχολικές Μονάδες, 3. Μ.Μ.Ε., 4. Ο.Λ.Μ.Ε

ΘΕΜΑ «Στελέχωση Λυκειακών Επιτροπών και Επιτηρήσεις πανελλαδικών»

Με θλίψη διαπιστώσαμε ότι το με αριθμό 4/24-5-2024 έγγραφό μας έπεσε στο κενό, όπως στο κενό έπεσαν και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. Φ251/34343/Α5/03-04-2024 και Φ.152/35250/Α5/05-04-2024.

Η σύνθεση των λυκειακών επιτροπών, αντί να ανακοινώνεται δημόσια, αποτελεί για κάποιους λόγους επτασφράγιστο μυστικό. Για τη συγκρότησή τους, σύμφωνα με την με αριθμό Φ251/34343/Α5/03-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Πανελλαδικές εξετάσεις 2024 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)»:

«Συνιστάται στους Προέδρους των ΕΕΔΔΕ να ορίζουν ως μέλη των Λυκειακών Επιτροπών κατά προτεραιότητα τους εκπαιδευτικούς Λυκείου που δεν δίδαξαν τα τελευταία τρία χρόνια τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας/μια διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με την ΕΕΔΔΕ, που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέας, για την διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την ΕΕΔΔΕ και μέχρι τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό.»

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την με αριθμό Φ.152/35250/Α5/05-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2024»:

«Συνιστάται στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ορίζουν ως μέλη των Εξεταστικών Κέντρων, κατά προτεραιότητα, τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ που δεν δίδαξαν τα τελευταία τρία χρόνια τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας».

Τα παραπάνω δεν έχουν τηρηθεί ούτε φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Δυστυχώς, όπως σωστά είχαμε προβλέψει, ο ορισμός των ίδιων κάθε φορά προσώπων ως μέλη λυκειακών επιτροπών έχει παρενέργειες. Μία από αυτές είναι η δυσκολία στελέχωσης των επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Επιπλέον, η μαζική συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων στις λυκειακές επιτροπές σε ποσοστό δυσανάλογο με τον αριθμό τους, δημιουργεί πρόβλημα και στη λειτουργία των Διευθύνσεων Δ.Ε. Από πού προκύπτει ότι την περίοδο διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων θα πρέπει οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υπολειτουργούν, λόγω του ότι όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι στελεχώνουν τις λυκειακές επιτροπές; Και επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν αντιλαμβανόμαστε την παρουσία στις λυκειακές επιτροπές των διοικητικών υπαλλήλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (!), παρά το ότι σεβόμαστε και εκτιμούμε την προσφορά τους.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των επιτηρήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, τα συνήθη υποζύγια σηκώνουν και πάλι το βάρος των επιτηρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εξεταστικό κέντρο, από τους 116 συναδέλφους, που στάλθηκαν για επιτηρήσεις, τελικά το βάρος το σήκωσαν μόνο 80.

Και αυτό συνεχίζεται επί σειρά ετών. Συνηθισμένο είναι επίσης να απαλλάσσονται συνάδελφοι από τις επιτηρήσεις, καθώς ορίζονται συστηματικά ως αναπληρωματικοί στις λυκειακές επιτροπές.

Συνάδελφος ζητούσε και απαλλασσόταν επί σειρά ετών από τις επιτηρήσεις με τη δικαιολογία ότι επί 30 έτη δεν είχε κάνει καμία επιτήρηση και ως εκ τούτου δεν ήξερε τη διαδικασία!

Σύμφωνα με τις με αριθμό πρωτοκόλλου. Φ251/34343/Α5/03-04-2024 και Φ.152/35250/Α5/05-04-2024 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας:

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε., εφόσον ορισθούν αρμοδίως, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων (επιτηρητές, εξεταστές, βαθμολογητές κτλ,).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής τους, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίζουν στη ΔΔΕ γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από Κέντρο Υγείας (στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραπλήσιο Δημόσιο Νοσοκομείο), όπου θα αναφέρεται ρητά ο λόγος και το διάστημα της αδυναμίας συμμετοχής».

Οι επιτηρήσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρούνται κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης, που μας αναλογεί, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους και του αδιάβλητου της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για την απαλλαγή από τις επιτηρήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες συμφωνημένοι από την αρχή και αποδεκτοί από όλους και όλες. Αν υπάρχουν λόγοι απαλλαγής, αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συναδέλφους.

Για παράδειγμα, η ηλικία είναι λόγος απαλλαγής και αν ναι από ποια ηλικία και πάνω θα πρέπει να απαλλάσσεται κανείς με δεδομένο ότι είμαστε ένας γερασμένος κλάδος;

Τα προβλήματα υγείας είναι προφανώς σοβαρός λόγος απαλλαγής. Όμως ποιος πρέπει να αποφασίζει για το αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας, που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να διδάσκει, αλλά τον εμποδίζουν να κάνει μία ή δύο επιτηρήσεις; Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας; Ο Πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου; Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης;

Συνάδελφοι, γονείς υποψηφίων, θα πρέπει να απαλλάσσονται από τις επιτηρήσεις; Αν ναι, τότε λογικά θα πρέπει να απαλλάσσονται και από μέλη λυκειακών επιτροπών.

Συνάδελφοι, που φροντίζουν γονείς, συζύγους ή παιδιά με προβλήματα υγείας θα πρέπει να απαλλάσσονται από τις επιτηρήσεις; Αν ναι, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε, πώς τα βγάζουν πέρα όλη την υπόλοιπη σχολική χρονιά.

Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη δε φέρουν οι συνάδελφοι, που ορίζονται ως μέλη λυκειακών επιτροπών, αλλά αυτός που τους ορίζει. Τα παραπάνω αποτελούν απλά τροφή για σκέψη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας, καθώς τον τελικό λόγο στον καθορισμό των επιτηρητών στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι τα Σωματεία.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Βαρδακώστας Γεώργιος      Μπουλούμης Δημήτριος

____________________________

Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ                                           

Ειρήνης 34 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΗΛ.23513-06714 – Ιστότοπος: www.elmepierias.gr ,e.mail:  info@elmepierias.gr

Κατερίνη, 04-06-2024

Αριθμ. Πρωτ.: 11

Προς:  1. Δ.Δ.Ε. Ν. Πιερίας,  2. Σχολικές Μονάδες, 3. Μ.Μ.Ε., 4. Βουλευτές Ν. Πιερίας

ΘΕΜΑ: Δημιουργία βαθμολογικού κέντρου στην Πιερία 

Η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, να έχουν την εμπειρία της διόρθωσης γραπτών δοκιμίων πανελλαδικών εξετάσεων, διότι μόνο έτσι μπορούν να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις με σκοπό την επίτευξη υψηλών επιδόσεων.

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στην Πιερία στερούνται της εμπειρίας αυτής, καθώς εν έτη 2024 στον Νομό Πιερίας εξακολουθεί να μη λειτουργεί βαθμολογικό κέντρο. Ελάχιστοι είναι εκείνοι, που έχουν συμμετάσχει στον παρελθόν στη διόρθωση γραπτών δοκιμίων πανελλαδικών εξετάσεων κι αυτό πριν από πολλά χρόνια, όταν υπηρετούσαν σε άλλες περιοχές μετάθεσης.

Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στην Πιερία, εφόσον θεωρούνται κατάλληλοι ως επιτηρητές, θα έπρεπε να θεωρούνται επίσης κατάλληλοι και για βαθμολογητές. Ως εκ τούτου παραμένει ανεξήγητο το γεγονός ότι ένας νομός με 13 ΓΕ.Λ. (12 ημερήσια και 1 εσπερινό) και 4 ΕΠΑ.Λ. (3 ημερήσια και 1 εσπερινό), δεν διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια βαθμολογικό κέντρο για τη διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων.

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας ζητά από κάθε αρμόδιο να πράξει τα δέοντα, ώστε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα όλων των εκπαιδευτικών της Πιερίας για δημιουργία βαθμολογικού κέντρου στο νομό μας με έδρα την Κατερίνη.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας

Βαρδακώστας Γεώργιος     Μπουλούμης Δημήτριος

Δείτε επίσης

Βαθμολογίες Πανελλαδικών 2024 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Πλήθος υποψηφίων-Στατιστικά επιδόσεων-Εφαρμογή υπολογισμού μορίων 

Πλατφόρμα e-εγγραφές: Aιτήσεις για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή μαθητών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ 

Μητσοτάκης-προσλήψεις στο δημόσιο: Θα ολοκληρώνονται μέσα σε ένα έτος-Αλλαγές στις διαδικασίες ΑΣΕΠ 

Η ανάγκη μόνιμων διορισμών, η “στρεβλή εφαρμογή” του θεσμού του αναπληρωτή και οι άκαρπες προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση