Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Embrace-ΠΔΕ Αττικής: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση στην προσχολική εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Embrace-ΠΔΕ Αττικής: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση στην προσχολική εκπαίδευση.

Συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “Embrace” για την ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση στην προσχολική εκπαίδευση.

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο: Fostering inclusion of children with intellectual disabilities in early childhood education and care(Προώθηση της ένταξης των παιδιών με νοητική υστέρηση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα) και με ακρωνύμιο “EMBRACE”  (Grant Agreement: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034413).

Συντονιστής του Προγράμματος

είναι o οργανισμός Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne “Teatr Grodzki” από την Πολωνία και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς:

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Κύπρος), Family and Childcare Center – branch in Skopje (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα) και European association of service providers for persons with disabilities (Βέλγιο).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023).

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση
Το έργο έχει ως βασικό σκοπό

να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και φροντίδας στην πρώιμη ηλικία και να προωθήσει την ένταξη των παιδιών με νοητική αναπηρία.

Προσδοκία όλων είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς όφελος της σχολικής κοινότητας, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών και η προαγωγή της συναποδοχής και της κοινωνικής συνοχής.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων  του έργου

kick off meeting – διεξήχθη σε δύο διαδικτυακές συνεδρίες στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2022. Κατά το διήμερο αυτό συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος, τα αναμενόμενα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα που θα παραχθούν, ζητήματα διασφάλισης της ποιότητας και της αξιολόγησής του και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι συμβαλλόμενοι ομονοούν κατ΄ αρχάς σε μια ρεαλιστική χαρτογράφηση των δυνατοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων σε Νηπιαγωγεία, που υποδέχονται παιδιά με νοητική υστέρηση  και συνακόλουθα  συμφωνούν:

  • στην εκπόνηση κατάλληλων επιμορφωτικών σχεδίων,
  • στη δημιουργία εύχρηστων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά την πιλοτική εφαρμογή τους και
  • στην ανάδειξη πρόσφορων πρακτικών, οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθησίας εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών για την επιτυχή συμπερίληψη όλων των παιδιών στις εκπαιδευτικές δομές που τα φιλοξενούν.
Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης και οριστικοποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, ως  εξής:
  • Διερεύνηση του χώρου της ενταξιακής εκπαίδευσης των νηπίων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/αναπηρία (βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις με αυτοπρόσωπη παρουσία) – National & Transnational Reports, Policy Recommendations για το χρονικό διάστημα 1/2022-10/2022.
  • Διαδικτυακά σεμινάρια με ωφελούμενους εκπαιδευτικούς και προσωπικό που έχει στην ευθύνη του την εκπαίδευση και τη φροντίδα των νηπίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2022 ως τον Σεπτέμβριο του 2023.
  • Παραγωγή των εκπαιδευτικών εργαλείων: Handbook (8/2022-11/2023) και Raising Awareness Toolkit (1/2023-11/2023).
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.

Το Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Erasmus+ «Embrace» αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό την υπέρβαση των ενδεχόμενων μονομερειών και τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης και επιτυχούς υλοποίησης του παρεχόμενου έργου.

Eγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23 | Εγκύκλιος 

Παιδική Προστασία: Σε διαβούλευση οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας 

Επιμόρφωση ειδικής αγωγής-ΙΕΠ: Β Φάση από 28.03 έως 15.05.2022-Εγγραφές από 21.02.2022 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση