Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΜΕ: Αναγκαιότητα η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μελλοντικών και υπηρετούντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΜΕ: Αναγκαιότητα η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μελλοντικών και υπηρετούντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Αναγκαιότητα η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στην οποία αναφέρεται στην αναγκαιότητα ενός υπεύθυνου και ευέλικτου σχεδιασμού της παιδαγωγικής ενδυνάμωσης των μελλοντικών και υπηρετούντων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ΕΜΕ ο πρόσφατος νόμος “δεν απομακρύνεται από μια αντίληψη του παρελθόντος που παραβλέπει την ιδιαιτερότητα των γνωστικών αντικειμένων και αντιφάσκει με τους στόχους της διεπιστημονικότητας και της ενδυνάμωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων, που η ίδια η πολιτεία προκρίνει”.

Η ΕΜΕ συναινεί με τις προτάσεις των Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών και καλεί το Υπουργείο να αναπτύξει άμεσα μια σειρά ουσιαστικών διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της ΕΜΕ

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Αναγκαιότητα ο υπεύθυνος και ευέλικτος σχεδιασμός της παιδαγωγικής ενδυνάμωσης των μελλοντικών και υπηρετούντων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συμπληρωματική παιδαγωγική και ειδική διδακτική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας κυρίως Εκπαίδευσης συνιστά ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία της πολιτείας με όλες τις εμπλεκόμενες επιστημονικές κοινότητες και τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ο πρόσφατος νόμος δεν απομακρύνεται από μια αντίληψη του παρελθόντος που παραβλέπει την ιδιαιτερότητα των γνωστικών αντικειμένων και αντιφάσκει με τους στόχους της διεπιστημονικότητας και της ενδυνάμωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων, που η ίδια η πολιτεία προκρίνει.

Η αρνητική εμπειρία από ισχύουσες πρακτικές οδηγεί στην αναγκαιότητα ενός σχεδιασμού που θα πρέπει να προβλέπει δράσεις για φοιτητές διαφορετικών ετών, για απόφοιτους, αλλά και για τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς. Αντί για την επιλογή ενός ευέλικτου σχεδιασμού, στηριγμένου στην ερευνητική εμπειρία στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και στις καλές πρακτικές ορισμένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, επελέγη ένας σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σπουδών των φοιτητών και αποφοίτων.

Η επιμονή σε κεντρικές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν τις προδιαγραφές χρηματοδότησης σχετικών προγραμμάτων δεν είναι αποτελεσματική και οδηγεί σε όξυνση κλαδικών αντιθέσεων. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται πανομοιότυπο πρόγραμμα στόχων και κατάρτισης σε ειδικότητες που απασχολούνται επαρκώς σε ορισμένα τμήματα μιας Σχολικής Μονάδας και σε ειδικότητες που απασχολούνται μια ή δυο ώρες εβδομαδιαίως σε πολλαπλά τμήματα και διαφορετικές Σχολικές Μονάδες.

Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ εξακολουθούν να αποφεύγουν κάθε συστηματική διαβούλευση. Δείχνουν να αγνοούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ακραίων μεταβολών, όπως είναι η οικονομική κρίση, το προσφυγικό και η πανδημία, στην ασυνέχεια της μαθησιακής πορείας, στην εύθραυστη ψυχολογία του μαθητικού πληθυσμού και στην επέκταση φαινόμενων και συμπεριφορών βίας.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) διαθέτει ισχυρή εμπειρία από επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και από συμμετοχές των μελών της σε διεθνείς επιτροπές σχεδιασμού της παιδαγωγικής αναβάθμισης των μαθηματικών εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική ενδυνάμωση των σπουδών στα Τμήματα Μαθηματικών και σε επιμορφωτικά προγράμματα.

Η ΕΜΕ θεωρεί πως είναι αναγκαία η επεξεργασία και υιοθέτηση ενός ευέλικτου σχεδιασμού, ώστε με σεβασμό στις συνθήκες διδασκαλίας της κάθε ειδικότητας:

(α) να μην συγχέεται η γενική παιδαγωγική προσέγγιση με τις ειδικές διδακτικές των γνωστικών πεδίων,

(β) να αναβαθμίζεται η κατανόηση και η ικανότητα εργασίας στις συνεχείς αλλαγές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,

(γ) να εντείνεται η ανάπτυξη συμπεριληπτικών πρακτικών σε όλες τις Σχολικές Μονάδες.

Η ΕΜΕ συναινεί με τις προτάσεις των Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών και καλεί το Υπουργείο να αναπτύξει άμεσα μια σειρά ουσιαστικών διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ                                              Ιωάννης Τυρλής

Καθηγητής ΕΚΠΑ                                                    Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Kακοδιατυπωμένες οι “καινοτομίες” του ΥΠΑΙΘ 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΔΟΕ στα δικαστήρια της Ευελπίδων τη Δευτέρα 26.09 για την εκδίκαση προσφυγής του ΥΠΑΙΘ 

Αγωγή Υπουργείου Παιδείας κατά ΔΟΕ για την απεργία-αποχή για Μέντορα και Ενδοσχολικό Συντονιστή 

Πότε θα λήξουν τα μαθήματα το 2023-Το Πρόγραμμα εξετάσεων όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση