Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εναρξη αξιολόγησης: Ποιοι και σε ποιες περιοχές θα προηγηθούν-Σε ποιες θα ξεκινήσει μέσα Μαρτίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εναρξη αξιολόγησης: Ποιοι και σε ποιες περιοχές θα προηγηθούν-Σε ποιες θα ξεκινήσει μέσα Μαρτίου και ίσως συμπέσει με τη διενέργεια των εθνικών εκλογών. 

Εναρξη αξιολόγησης

Σύμφωνα με το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκινά η καθολική εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Το έργο των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αξιολογείται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (π.χ. Σύμβουλος Φυσικής αξιολογεί τους Φυσικούς), τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου και τον Διευθυντή του σχολείου.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ψηφίσθηκαν στη Βουλή νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπουν την ανάληψη υπηρεσίας Συμβούλων Εκπαίδευσης, στις περιοχές όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση τους και οι οποίοι θα εκκινήσουν άμεσα και κατά προτεραιότητα την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα των νεοδιόριστων, καθώς η αξιολόγηση αποτελεί, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, προϋπόθεση μονιμοποίησής τους.

Αξιολόγηση νεοδιόριστων Κρήτης, Πελοποννήσου, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου

Συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠΕ-ΕΒΠ θα εκκινήσει, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του ΥΠΑΙΘ, από τους νεοδιόριστους της Κρήτης, της Πελοποννήσου και του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, μιας και στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται θα γίνει η τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης των περιοχών αυτών.

Πότε θα ξεκινήσει η αξιολόγηση νεοδιόριστων των άλλων περιοχών

Ομως η ατομική αξιολόγηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ άλλων περιοχών θα καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί, καθώς η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των αξιολογητών Συμβούλων Εκπαίδευσης βρίσκεται εν εξελίξει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του A΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης, (Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας), η τελευταία συνέντευξη υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου για το A΄ και την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου για το Β΄.

Ενώ για τα Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), η τελευταία συνέντευξη υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου για το Ε’ και την Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου για το ΣΤ’.

Αυτό σημαίνει πως η τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Συμβούλων Εκπαίδευσης των περιοχών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Μαρτίου 2023 και η των περιοχών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε η έναρξη της ατομικής αξιολόγησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ των περιοχών αυτών, θα εκκινήσει εκ των πραγμάτων αργότερα και ίσως, στην πρώτη περίπτωση συμπέσει με τη διενέργεια των εθνικών εκλογών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η διάταξη που ψηφίστηκε

Σύμφωνα με το ψηφισθέν άρθρο 4 της Τροπολογίας του ΥΠΑΙΘ, προβλέπεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, η αποτίμηση της αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή γίνεται με έγγραφη τεκμηρίωση, οποία γνωστοποιείται κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο, προκειμένου να αρχίσει η πενθήμερη προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή της έκθεσης με τις παρατηρήσεις εκ μέρους του αξιολογούμενου, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία.

Ποια είναι η διαδικασία της αξιολόγησης;

Η αξιολόγηση εκκινεί με μια πρώτη συνάντηση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου προκειμένου να αναλυθεί η διαδικασία και οι παράμετροι της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, σε συμφωνημένη ώρα/ημέρα, ο αξιολογητής παρακολουθεί τον αξιολογούμενο σε δύο διδασκαλίες. Η παρατήρηση των διδασκαλιών, σε συνδυασμό με την έκθεση αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου, τα σχετικά τεκμήρια που προσκομίζει, καθώς και τη διαδικασία αναστοχασμού που ακολουθεί μετά από κάθε διδασκαλία, συνιστούν τη βάση για την αξιολογική κρίση του αξιολογητή.

Ηλεκτρονικός φάκελος για εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) θα τηρείται ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε εκπαιδευτικό και μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ με όλα τα στοιχεία και τεκμήρια της ατομικής αξιολόγησης, όπως portfolio, εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών κ.α. Οι όποιες ενστάσεις και αντιρρήσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης θα υποβάλλονται επίσης δια της εφαρμογής αυτής.

Δείτε 

Πλατφόρμα αξιολόγησης-Ηλεκτρονικός φάκελος-Τι θα αξιολογηθεί από το έργο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Ακολουθεί ο προγραμματισμός των Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης

1). A΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Α΄ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.)

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του A΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Α΄ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.), η τελευταία συνέντευξη υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Το A΄ Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στις θέσεις των Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

2). Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης ( Β΄ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.)

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Β΄ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.), η τελευταία συνέντευξη υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023.

Το Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

3). Ε’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.)

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Ε’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Ε’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.), η τελευταία συνέντευξη υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023.

Το Ε’ Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στις θέσεις των Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

4). ΣΤ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.)

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΣΤ’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (ΣΤ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.), η τελευταία συνέντευξη υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023. 

Το ΣΤ’ Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

5). Δ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.)

Το Δ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) περάτωσε τη διαδικασία των συνεντεύξεων στις 22.12.2022.

Το Δ’ Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

6). Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.

Το Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπ/σης (Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) περάτωσε τη διαδικασία των συνεντεύξεων και αναμένεται η τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Το Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα στις θέσεις των Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

Δείτε επίσης

Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα μετά 41 χρόνια-7 ερωτήσεις/απαντήσεις 

Κεραμέως: Αρχίζει η αξιολόγηση εκπ/κών-Διορισμοί σε εξάρτηση με εκλογές-Πίνακες γενικής σύντομα-διάταξη για σχολική βία

 ΠΕΚ για έναρξη ατομικής αξιολόγησης: Ψευδεπίγραφος τίτλος-Στόχος η ψηφοθηρία και η επικοινωνιακή διαχείριση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση