Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΝΕΕΓΥΛ: Το Υπουργείο εξοπλίζει τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια – Η Δ/νση ΕΑΕ απέστειλε Πίνακες προς συμπλήρωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΝΕΕΓΥΛ: Το Υπουργείο εξοπλίζει τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια – Η Δ/νση ΕΑΕ απέστειλε Πίνακες προς συμπλήρωση σε όλα τα σχολεία της χώρας.

ΕΝΕΕΓΥΛ: Το Υπουργείο εξοπλίζει τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια –  Η Εγκύκλιος με τους Πίνακες

ΘΕΜΑ: Καταγραφή εξοπλισμού.

Καλούνται οι διευθυντές/ντριες των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων όπως καταγράψουν στον επισυναπτόμενο πίνακα, για τους ιδρυμένους τομείς και ειδικότητες που διαθέτουν, τον υφιστάμενο εξοπλισμό των σχολικών μονάδων τους λαμβάνοντας υπόψη το βιβλίο υλικού της σχολικής τους μονάδας όπως και τον επιπλέον απαιτούμενο (εξοπλισμό) για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων.

Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων συμπληρώνουν και προωθούν τον επισυναπτόμενο πίνακα στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 17-05-2019, με διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα ΦΕΚ ίδρυσης των τομέων και ειδικοτήτων που διαθέτουν.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζουν, μέχρι τη Δευτέρα 20/05/2019, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο (deae2@minedu.gov.gr), τους συμπληρωμένους πίνακες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων αρμοδιότητάς τους.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Παναγιώτης Κασσιανός

Δείτε το έγγραφο Καταγραφής εξοπλισμού ΕΝΕΕΓΥΛ

Δείτε τον Πίνακα Εξοπλισμού

Δείτε επίσης

Γαβρόγλου: Για πρώτη φορά διορισμοί στην ΕΑΕ – Οι Κασσάνδρες διαψεύδονται

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση