Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΝΕΛΕΑ – ΑΣΕΠ: Τι ξεκαθαρίσθηκε για τις Αιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα διορισμών στην Ειδική Αγωγή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΝΕΛΕΑ – ΑΣΕΠ: Τι ξεκαθαρίσθηκε αναφορικά με τις Αιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα διορισμών στην Ειδική Αγωγή. Τι επώθηκε στο ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ.

ΕΝΕΛΕΑ – ΑΣΕΠ: Τι ξεκαθαρίσθηκε αναφορικά με τις Αιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα διορισμών στην Ειδική Αγωγή

Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ με Στελέχη του ΑΣΕΠ με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων όσον αφορά στις Προκηρύξεις για την Ειδική Αγωγή, αλλά και την ανάλυση του χρονοδιαγράμματος των μόνιμων διορισμών.

Από πλευράς ΕΝΕΛΕΑ στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Σταμάτης και ο Αντιπρόεδρος αυτού Βασίλης Βούγιας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και τα στελέχη του ΑΣΕΠ απάντησαν ξεκάθαρα σε πλείστα όσα ερωτήματά μας.

Δείτε:

Αιτήσεις στην 2ΕΑ/2019: Εκκίνησε η διαδικασία αιτήσεων υποψηφίων ΕΕΠ

Αυτά που πρέπει να σημειωθούν, πέραν των απαντήσεων του ΑΣΕΠ επί των Προκηρύξεων, είναι:

1ον. Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης Αίτησης υποψηφίου λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Απλώς στην περίπτωση αυτή, π.χ αν ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.

2ον. Για το ΑΣΕΠ είναι απόλυτη προτεραιότητα η Ειδική Αγωγή και οι προκηρύξεις της και ευελπιστεί να προλάβει τις προθεσμίες(πιθανά με μια νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου), ώστε οι μόνιμοι διορισμοί να αποτελέσουν γεγονός τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

3ον. Το ΑΣΕΠ εξαρτάται απολύτως από το ΟΠΣΥΔ και από την προσπάθεια του τελευταίου να παρουσιάσει τα στοιχεία που πρέπει να έχουν καταχωρισθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4ον. Δεν έχει σταλεί έως αυτή την ώρα, από το Υπουργείο, το αίτημα για Προκήρυξη στην Γενική Εκπαίδευση.

Δείτε:

Διευκρινίσεις για 3ΕΑ/2019: Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Παραθέτουμε ακολούθως όλα όσα ξεκαθαρίσθηκαν από τα Στελέχη του ΑΣΕΠ στο ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ σήμερα.

Σημείωση:

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, πλην όμως αφενός ο χρόνος δεν ήταν απεριόριστος, αφετέρου το ΑΣΕΠ δεσμεύθηκε, ότι Ερώτημα του αποστείλουμε εφεξής σε ομαδοποιημένο mail να προσπαθήσει να το απαντήσει.

Δείτε:

Επικουρικός Ειδικής Αγωγής: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών. Ζητούν άρση της αναδρομικής ισχύος του νόμου των διορισμών

Προϋπηρεσία

1. Το ΑΣΕΠ θα μετρήσει μόνον μήνες και όχι ημέρες.

2. Ο κάθε μήνας θα υπολογίζεται 30 ημέρες.

3. Αν ο υποψήφιος δηλώσει λιγότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του υποψηφίου και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει το ΟΠΣΥΔ.

4. Αν ο υποψήφιος δηλώσει περισσότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του ΟΠΣΥΔ και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει ο υποψήφιος, την οποία και θα αφαιρέσει.

5. Ουδείς υποψήφιος θα απορριφθεί για την μη ορθή καταγραφή της προϋπηρεσίας εκ μέρους του.

6. Η Προϋπηρεσία μεταφέρεται ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από το πρώτο πτυχίο του υποψηφίου με το οποίο απασχολήθηκε και κατέγραψε προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.

Π.χ.: Υποψήφιος με πτυχίο δασκάλου κατέγραψε προϋπηρεσία από το 2004 έως το 2017.

Το 2018 απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας με το οποίο κατέγραψε προϋπηρεσία ως Ψυχολόγος από το 2018 έως το 2019, δηλαδή για ένα έτος.

Ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση αυτή τη στιγμή ως Ψυχολόγος.

Η Προϋπηρεσία που θα του προσμετρηθεί θα είναι 13 έτη ως Δάσκαλος και 1 έτος ως Ψυχολόγος.

Δηλαδή ως Ψυχολόγος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών, αλλά και ως Δάσκαλος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών.

Επικυρώσεις

1. Το ΑΣΕΠ δέχεται Φωτοαντίγραφα, χωρίς Επικύρωση,  Επικυρωμένων Ξενόγλωσσων τίτλων.

2. Οι Επικυρώσεις από Δικηγόρο πριν το 2013 ισχύουν.

3. Τα Πιστοποιητικά Νοηματικής και Braille μπορούν να κατατεθούν σε απλά Φωτοαντίγραφα. Επίσης στο κουτάκι “Νοηματική ή Breille” ο καθένας τσεκάρει ΝΑΙ αν έχει μια εκ των 2 ή και τις 2.

Δείτε επίσης:

Απορριφθέντες ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19: Αναλυτικές Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ

Ξένες Γλώσσες

1. Οι υποψήφιοι για τους τίτλους Ξένων Γλωσσών που δεν διαθέτουν αντιστοίχιση επιπέδου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Φορέα Εκδοσης προκειμένου να δοθεί από εκεί η αντιστοίχιση.

2. Αν ο τίτλος Σπουδών σε χώρα της αλλοδαπής απεκτήθη σε άλλη γλώσσα εκτός αυτής της χώρας , απαιτείται Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο ΦΕΚ που να προσδιορίζει τη Γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα.

3. Ολες οι Γλώσσες γίνονται δεκτές. Οι διευκρινήσεις του Παραρτήματος Γ της Προκήρυξης αναφέρονται μόνον για τις Ξένες Γλώσσες που εντάσσονται σε κλάδους.

Ταυτότητα

1. Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης.

Στο ΟΠΣΥΔ διορθώνονται και κατατίθενται στην Υποενότητα 3 και στο ΑΣΕΠ στην “Επεξεργασία Στοιχείων”, μετά  “Επιβεβαίωση”, μετά “Αναμονή” και στο τέλος αποστέλλεται mail από το ΑΣΕΠ στον υποψήφιο.

Αιτήσεις

1. Οσες οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ τόσες και οι Αιτήσεις και τα Παράβολα.

Π.χ.:

 • Αν ο υποψήφιος θέλει να καταθέσει αίτηση ως Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα καταθέσει 3 Αιτήσεις με 3 Παράβολα.
 • Αν καταθέσει ως Μαθηματικός και ως Φιλόλογος στην ίδια Προκήρυξη θα υποβάλλει 1 Αίτηση με 1 Παράβολο.
 • Αν καταθέσει ως ΕΕΠ και ως ΕΒΠ, θα υποβάλλει 2 Αιτήσεις, 1 ως ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ.
 • Αν καταθέσει ως Ψυχολόγος και ως Λογοθεραπευτής, θα καταθέσει 1 Αίτηση.

ΣΑΕΠ

1. Τα Μεταπτυχιακά αναγνωρισμένα από ΣΑΕΠ δεν λαμβάνονται υπόψη από το ΑΣΕΠ.

“Πρόσθετα Προσόντα”

1. Στα “Πρόσθετα Προσόντα” της Αίτησης  ΑΣΕΠ μπορούν να τοποθετηθούν Μεταπτυχιακά και Σεμινάρια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κάποιος υποψήφιος που είναι για τον Κύριο Πίνακα να βρεθεί στον Επικουρικό.

2. Επίσης και οι ΠΕ71 δεν υπάρχει πρόβλημα να καταθέτουν εκεί.

Πιστοποίηση στα πτυχία ΙΕΚ του ΕΒΠ.

1. Χρειάζεται Πιστοποίηση και στα 2 πτυχία ΙΕΚ του ΕΒΠ.

Δείτε:

ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Σχετικά με την προϋπηρεσία και την κατάθεση ενστάσεων – Επισήμανση από το especial.gr

ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ

1. Για ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει δέσμευση ΑΣΕΠ, αλλά ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τον αριθμό της αίτησης προς ΚΕΠΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, για να έχει δικαίωμα Ενστασης.

Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις

1. Θα γίνουν δεκτά από το ΑΣΕΠ Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις προσόντων, οι οποίες θα αναγράφουν την επιτυχή ολοκλήρωση εντός προθεσμίας Αιτήσεων ΑΣΕΠ.

Θέματα προς διερεύνηση ΑΣΕΠ

1. Οι απόφοιτοι Τμημάτων πενταετούς φοίτησης οι οποίοι απέκτησαν Integrated Masters

2. Οι Λογοθεραπευτές (ΠΕ21) Εξωτερικού προ αντιστοίχισης.

Για το ΔΣ

Δείτε επίσης:

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ στις ΠΔΕ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας – Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

49 Σχόλια

 1. Γ. Δ. σε

  Καλησπέρα. Επειδή πριν 1 βδομάδα αναγνωριστηκε το πτυχίο μου ως integrated master δεν κατάλαβα όταν λέτε ότι είναι προς διερεύνηση από τον ΑΣΕΠ τα integrated masters? Δεν το καταθέτουμε μαζί με το φεκ της διαπιστωτικης απόφασης για να πάρουμε τα 20 μόρια?

 2. Γεώργιος Βουλόγκας σε

  “1. Οι υποψήφιοι για τους τίτλους Ξένων Γλωσσών που δεν διαθέτουν αντιστοίχιση επιπέδου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Φορέα Εκδοσης προκειμένου να δοθεί από εκεί η αντιστοίχιση. ”
  Τι εννοείται σε αυτή την παράγραφο; Αν δλδ ο τίτλος ( πχ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του πανεπ. CAMBRIDGE) περιγράφεται στο παράρτημα της προκήρυξης στο Β2 αλλά δεν αναφέρει το Β2 (ο τίτλος), σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθούμε στο φορέα έκδοσης για αντιστοίχηση και τότε γιατί υπάρχει στην προκήρυξη η αντιστοίχηση;
  Ευχαριστώ!

 3. Anthony L. σε

  Καλησπέρα σας. Αν στο πεδίο “πρόσθετα προσόντα” ,έχουμε αναγράψει μόνο το κυριότερο προσόν που μας κατατάσσει στον πίνακα Β για παράδειγμα, υπάρχει θέμα;

 4. Pen Dim σε

  Πείτε μου παρακαλώ, το μεταπτυχιακό ΟΧΙ ειδικής αγωγής για ΠΕ70 (ένταξη σε επικουρικό με σεμιναριο) , δηλωνεται στο πεδίο “αριθμός μεταπτυχιακών ” ή σε αυτο “δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ”;

 5. ΦΙΛΙΩ σε

  Γεια σας,επειδή δεν μου εμφανίζεται η βοήθεια στην ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ,το ηλεκτρονικό παράβολο το γράφουμε σε μια γραμμή ενιαίος ο αριθμός;

 6. Γ. Σ. σε

  Σχετικά με τα μεταπτυχιακα τα αναγνωρισμένα από τον σαεπ σε προηγούμενη ανάρτηση ο ΑΣΕΠ είχε πει ότι τα καταθέτουμε κανονικά . Τελικά καταλαβαίνει κανείς τι θα ισχύσει?

  • Ε.Γ. σε

   Προς Γ.Σ.
   Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι δεν μου δίνουν λογική απάντηση σχετικά με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ΣΑΕΠ.

 7. Ε.Γ. σε

  Η προθεσμία ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ (δηλαδή 24/05/2019) θεωρείται καταληκτική για την αναγραφή ημερομηνίας επιτυχίας σε εξετάσεις π.χ. ECDL; Αν αναγραφεί στη Βεβαίωση ημερομηνία εώς και 30/05/2019 (λήξη προθεσμίας κατάθεσης στην πρωτοβάθμια) πειράζει;

 8. Pen Dim σε

  Κ δικη μου απορία. Στο πτυχίο γερμανικών που πήρα το 2004, δεν αναγραφοταν το επίπεδο Γ1. Θα χρειαστούμε βεβαίωση, παρά το ότι στην προκηρυξη συμπεριλαμβάνεται;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ισχύουν αυτά-https://www.especial.gr/enelea-asep-ti-ksekatharisthike-gia-tis-aithseis-kai-to-xronodiagramma-diorismwn-sthn-idikh-agwgh/

 9. Νικολέτα σε

  Καλησπέρα,

  Τα πτυχία ξένων γλωσσών που είναι μεταφρασμένα απο τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης;

 10. Λαμπρος Σιδερας σε

  Κύριε Βούγια σύμφωνα με ποιά κριτήρια θα πάρει συνάφεια ενα μεταπτυχιακό που αποκτήθηκε και πήρε αναγνώριση απο ΔΟΑΤΑΠ το 2013-14 αλλα κατατέθηκε για πρώτη φορά φέτος?Μιλάμε μεταπτυχιακό τίτλο αλλοδαπής που προστέθηκε με τη παράγραφο 2Α που ανεβάσατε εσείς πριν λίγο καιρό..

  Ο ΙΕΠ σε τηλεφωνικη επικοινωνίά ξεκαθάρισε πως δεν είναι υπεύθυνος για τις συνάφειες πια…Το υπουργέιο θα δώσει άραγε συνάφεια σε αυτο με τα κριτήρια του 2013 η θα ζητήσει κάτι πέρα απο επικυρωμενη μεταφραση πτυχίου-πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ? οπως προγραμμα σπουδων η πρακτικη ασκηση (τα οποια δεν ηταν απαιτουμενα το 2013…)

 11. Δ.Ζ. σε

  Το βρετανικό συμβούλιο είναι κατηγορηματικό ότι δε δίνει βεβαίωση αντιστοίχισης επιπέδου σε παλιούς τίτλους αγγλικής που δεν αναγράφουν το επίπεδο.Το ίδιο το ΑΣΕΠ κατατασσει το FCE του Cambridge στο επίπεδο Β2(καλή γνωση αγγλικής).Πως θα είμαστε καλυμμένοι από τη στιγμή που ο αρμόδιος φορέας δεν προβλέπεται να το κάνει;

 12. Pene Dim σε

  Απο τη στιγμη που ειναι προφανης η αντιστοιχια του επιπεδου της ξενης γλωσσας στην προκηρυξη (τίτλος, Ίδρυμα και επιπεδο) ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΌΓΟ ζητάνε εκ νέου διαδικασιες;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   “Οι υποψήφιοι για τους τίτλους Ξένων Γλωσσών που δεν διαθέτουν αντιστοίχιση επιπέδου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Φορέα Εκδοσης προκειμένου να δοθεί από εκεί η αντιστοίχιση.”…Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε.

 13. Δήμητρα σε

  Γεια σας Κύριε Βούγια, πιστοποίηση εξειδίκευσης στην ειδικη αγωγη ενός χρόνου, από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, η οποία έχει μεταφραστεί και επικυρωθεί από την Βρετανική Πρεσβεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ένταξη στους πίνακες? Είμαι ΠΕ86.
  Ευχαριστώ.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Κοιτάξτε πάλι την προκήρυξη για να δείτε αν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Κατά την εκτίμησή μας το θεωρούμε δύσκολο.

 14. Δ.Ζ. σε

  Όταν λέτε ότι τα πτυχία ξένων γλωσσών δε διαθέτουν αντιστοίχιση επιπεδου εννοειτε ότι δεν αναγράφεται το επίπεδο (π.χ. Β2)στο πτυχίο τους και κατά επέκταση στη μετάφραση αυτού ή ότι το πτυχίο τους δεν περιλαμβάνεται στη λίστα που δίνει το ΑΣΕΠ κ έτσι πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον βεβαίωση από φορέα;Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις…

 15. Κατερίνα B σε

  Καλησπέρα κ. Βουγια.Εκπαιδευτικός με δύο ειδικότητες πρωτοβάθμια ΠΕ 60 και δευτεροβάθμια ΠΕ 87 κανει μια ή δύο αιτησεις;
  Η προϋπηρεσία στην δευτεροβάθμια υπολογίζεται στην πρωτοβάθμια.;
  Αν υπάρχουν δύο μεταπτυχ. Ειδική Αγωγή και και σχ. Ψυχολογία τα αναφέρουμε μόνο σαν νούμερο 2 ή τα αναφέρουμε και τα δυο στα πρόσθετα προσόντα σημειοτεον το ενα μου εχει δωσει εξειδικευση.
  Ευχαριστω

 16. Ντινα σε

  Για προσόντα που δεν έχουμε πχ διδακτορικό η δεύτερο πτυχίο, αν στην ηλεκτρονικη αίτηση δεν επιλέξαμε το όχι κ αφήσαμε κενό, θα έχει πρόβλημα η αίτηση;

 17. Β.Π. σε

  Καλησπέρα Κ.Βούγια,
  Το αγγλικό πτυχίο που έχω δε λέει στην μετάφραση από δικηγόρο Β2 επίπεδο, αλλά βεβαίωση σε Πιστοποιητικό Βασικού επιπέδου της Αγγλικής. Αυτό δεν είναι σαφές ότι πρόκειται για το Β2 επίπεδο;;
  Στην Ελληνοαμερικάνικη ένωση διευκρίνιζαν ότι δεν δίνουν βεβαίωση αντιστοίχισης, διότι είναι σαφές πως το CCE πρόκειται για Β2 επίπεδο.
  Την βεβαίωση αντιστοίχισης ειδάλλως, εάν βγάλουμε κάποια άκρη μπορούμε μέχρι 30 του μήνα να την έχουμε;

 18. Γιώργος Δαμιανίδης σε

  Καλησπέρα, τι ισχύει για το integrated master? Είμαι ΠΕ03 και έχω πάρει πτυχίο εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών του ΕΜΠ

 19. Ελένη σε

  Καλησπέρα σας. Μήπως λάβατε απάντηση εάν το πτυχίο ΠΕ71 μπορεί να ισχύσει ως μεταπτυχιακό σε κάτοχο και άλλου πτυχίου ΠΕ02, ώστε να μπορεί να είναι και στους πίνακες ΠΕ02 ΕΑΕ; Σε αυτήν την περίπτωση εννοείται δε θα υπολογιζόταν το ΠΕ71 και ως 2ο πτυχίο.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Προφορικά οι απαντήσεις είναι όχι, αλλά θέλει διασταύρωση η πληροφορία αυτή.

  • Ανδρέας σε

   Γεια σας κ.Βούγια. α) ΠΕ28 που υπέβαλε πέρσι αίτηση στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και ήταν στους κυρωμένους πίνακες ΕΕΠ ( όχι στους απορριπτέους), καταγράφει τη βεβαίωση ΠΣΦ έτους 2019 στην υποενότητα ΙΙ. Σωστά;
   β) Στην ίδια υποενότητα καταγράφει την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή καταγράφεται στην υποενότητα Ι ως ήδη καταχωρημένο; Έχει κατατεθεί ήδη πέρσι, αλλά στον οπσυδ δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο ώστε να δείχνει ότι έχει περαστεί.
   Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 20. ΦΙΛΙΩ σε

  καλημέρα σας,την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση και το παράβολο,προς το παρόν δεν τα καταθέτουμε κάπου;
  Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία σε ολους

 21. Ειρήνη σε

  Καλησπέρα
  Αν θέλουμε να θέσουμε υποψηφιότητα για δύο θέσεις ΕΕΠ, διαβάζω ότι κάνουμε μία αίτηση στον ΑΣΕΠ και ένα παράβολο. Αυτό φαντάζομαι ότι σημαίνει ότι θα κάνουμε και μία αίτηση στο ΟΠΣΥΔ για τις δύο θέσεις. Όμως πώς θα δηλώσουμε τα δύο πτυχία; Θα τα δηλώσουμε και θα τα καταθέσουμε δύο φορές στην ίδια αίτηση, μία ως “Πτυχίο” και μία ως “Δεύτερο Πτυχίο” για το ένα και μία ως “Πτυχίο” και μία ως “Δεύτερο Πτυχίο” για το άλλο στην ίδια αίτηση ΟΠΣΥΔ??

 22. ΕΙΡΗΝΗ σε

  Μάλλον θα ήταν καλύτερα να δηλωθεί κάθε πτυχίο μία φορά στην αίτηση του ΟΠΣΥΔ και να χαρακτηριστεί “βασικό πτυχίο/τυπικό προσόν ένταξης στον κλάδο ΠΕ Χ & δεύτερο πτυχίο” για το ένα και “βασικό πτυχίο/τυπικό προσόν ένταξης στον κλάδο ΠΕ Y & δεύτερο πτυχίο” για το άλλο. Σύμφωνα και με το παράδειγμα στη σελ. 3 στην ΥΑ για το Πτυχίο κλάδου ΠΕ07-Γερμανική που δηλώνεται “Δεύτερο πτυχίο & Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας”, δηλαδή κατάθεση ενός δικαιολογητικού με δύο ιδιότητες. Συμφωνείτε?

 23. Καλησπέρα.
  Μπορεί το ερώτημα που θα θέσω να είναι αφελές, αλλά είναι κάτι που με απασχολεί.
  Ο αριθμός της ταυτότητάς μου στον opsyd αναγράφεται με κενό μετά τα δύο πρώτα γράμματα, ενώ στον ασέπ είναι χωρίς κενό.
  Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει την αίτηση;
  Ευχαριστώ.

Γράψτε μία απάντηση