Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2020-2021.

 Ενημέρωση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια και Γ. Μπουλμέτη

1. Οπως σας είχαμε αναφέρει
σήμερα περιμένουμε να εκδοθούν οι πίνακες που αναρτήθηκαν εχθές 25/8/2020 από το υπουργείο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 28.08 να έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Οι αναπληρωτές

που έχουν προσληφθεί θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ΠΔΕ, αναλόγως αν έχουν προσληφθεί σε ΚΕΣΥ, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

3. Οι προσλαμβανόμενοι/ες

οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

4. Οπως ορίζεται

από την Εγκύκλιο πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, η δήλωση σχολείων είναι υποχρεωτική από τους αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 “Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.”,  της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, αναφέρεται στην παρ. 9γ ότι:

 Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.

Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή με τη διαδικασία που ορίζει η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Κατανοούμε την πίεση που υφίστανται στην παρούσα φάση οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λόγω του σφικτού χρονοδιαγράμματος του υπουργείου,  να τοποθετήσουν τους αναπληρωτές εντός τριών ημερών, ωστόσο παρατηρούμε ότι κάποιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης αποφασίζουν για προσωρινή τοποθέτηση των αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες και ολοκλήρωση της διαδικασίας της οριστικής τοποθέτησης σε προσεχές διάστημα.

Θεωρούμε ότι η προσωρινή τοποθέτηση θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους Διευθυντές των σχολικών  μονάδων καθώς και στους ίδιους τους αναπληρωτές. Επίσης θεωρούμε πως δεν προβλέπεται η διαδικασία αυτή στην σχετική κανονιστική πράξη του ΥΠΑΙΘ.

Ειδικά για το ΕΕΠ ΕΒΠ φαίνεται ότι η τοποθέτηση των αποσπασμένων έχει ολοκληρωθεί, οπότε δεν υφίσταται κώλυμα σε σχέση με τα εναπομείναντα κενά προς κάλυψη.

Η πιθανότητα μικρής παράτασης

των ημερομηνιών από το Yπουργείο θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά και να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή όλης της διαδικασίας.

5. Σύμφωνα

με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4692/2020 άρθρο 42, προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό.

6. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της πρόσληψης, ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος.
7. Aν παραιτηθεί κάποιος/α
από ένα κλάδο, δε μπορεί να προσληφθεί σε άλλο που έχει δηλώσει σε Β’ φάση γιατί αυτόματα από τη στιγμή που έχει προσληφθεί βγαίνει και από τους άλλους Πίνακες.
8. Οι αναπληρωτές
που προσλαμβάνονται μπορούν να απευθύνονται για οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίσουν σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης με τους οικείους Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ και τους εκεί αιρετούς στα ΠΥΣΕΕΠ.

Δείτε σχετικά

Δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών | Ενημερωτικό
Οδηγίες τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εντός 3 εργάσιμων ημερών
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ-Ανάληψη Υπηρεσίας-Παιδαγωγική Επάρκεια-Αδειες Ανατροφής
Οδηγίες προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ανάληψης υπηρεσίας αποσπασμένων
Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες | Οδηγός

Δείτε επίσης

Μέτρα Υπουργείου Παιδείας για άνοιγμα σχολείων: Επιπλέον αναπληρωτές-Ενδεχόμενη έναρξη 7 Σεπτεμβρίου-Λήψη απόφασης 1η Σεπτεμβρίου
Γνωμοδότηση ΝΣΚ για ΔΟΑΤΑΠ: Δεν έχει αρμοδιότητα για αλλαγές του πλαισίου αναγνώρισης τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως
Αδεια ανατροφής σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγγραφο
Γνωμοδότηση για άδειες ανατροφής νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. konstantina D. σε

    Χαίρεται κε Βούγια, γνωρίζετε αν και τι προβλέπεται σε περίπτωση αναπληρωτή που προσλήφθηκε αλλά ανήκει σε ευπαθή ομάδα σε περίπτωση επιδείνωσης της πανδημίας??

Γράψτε μία απάντηση