Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ-Ανάληψη Υπηρεσίας-Παιδαγωγική Επάρκεια-Αδειες Ανατροφής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ανάληψη Υπηρεσίας – Παιδαγωγική Επάρκεια – Αδειες Ανατροφής νεοδιόριστων.

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ  – 24.08.2020
Τοποθετήσεις αναπληρωτών

Αύριο Τρίτη 25.08.2020 θα τρέξουν οι πίνακες των εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του αναπληρωτή που προσλαμβάνεται, την περιοχή τοποθέτησης και το πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί (ΣΜΕΑΕ, Εξειδικευμένη, ΕΔΕΑΥ  κ.α)

Στη συνέχεια σύμφωνα με τις οδηγίες που απέστειλε το ΥΠΑΙΘ (Δείτε από εδώ: https://www.especial.gr/odhgies-topothetishs-anaplhrwtwn-ekpaideftikwn-ee-evp-entow-3-ergasimwn-hmerwn/), οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης μεριμνούν για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των προσληφθέντων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής.

Αυτό σημαίνει ότι αν η απόφαση εκδοθεί την Τετάρτη οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει έως και την Παρασκευή 28.08.2020 να έχουν τοποθετήσει τους αναπληρωτές σε σχολεία ανάλογα με τις προτιμήσεις σχολείων που θα κληθούν να δηλώσουν οι προσληφθέντες.

Οι πιστώσεις θα δοθούν κεντρικά από το Υπουργείο σε κάθε περιοχή και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα είναι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν  την κάλυψη των κενών σε σχολικές μονάδες. Αντίστοιχα η κάλυψη των κενών στα ΚΕΣΥ αφορά την κάθε ΠΔΕ.

Εύλογα είναι τα ερωτήματά μας από τη στιγμή που οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα ορίζουν ποιες θέσεις σε σχολικές μονάδες θα καλυφθούν, αν δηλ. δώσουν προς επιλογή στους αναπληρωτές όλα τα κενά της συγκεκριμένης περιοχής  ή μόνο τα συγκεκριμένα κενά που οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα επιλέξουν.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Δίνονται από το Υπουργείο πχ σε συγκεκριμένη Διεύθυνση 5 πιστώσεις σε μία ειδικότητα και τα κενά που έχουν δηλωθεί από το διευθυντή εκπαίδευσης είναι 8. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσλάβει 5 αναπληρωτές.

Το ερώτημα είναι αν ο συγκεκριμένος Διευθυντής Εκπαίδευσης δώσει προς επιλογή   και τα 8 κενά σε σχολεία στους 5 αναπληρωτές ή μόνο τα 5 κενά που αντιστοιχούν στις πιστώσεις.

Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 5 της Υ.Α. “Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.” (Δείτε από εδώ: https://www.especial.gr/egkyklios-proslhpshs-kai-topothetisis-anaplhrwtwn-ekpaideftikwn-eep-evp/) αναφέρεται ότι:

Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.

Να διευκρινίσουμε ότι το παραπάνω ως διαδικασία δεν επεξηγεί αν όλα τα κενά είναι προς κάλυψη ή  συγκεκριμένα κενά, τα οποία θα αποφασίσει η κάθε Διεύθυνση να δώσει ανάλογα με τις πιστώσεις που θα δοθούν από το Υπουργείο, ως εκ τούτου  φοβόμαστε ότι θα έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις ως προς το πώς θα εφαρμοστεί.

Ανάληψη υπηρεσίας

Οι Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της πρόσληψης, ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος.

Η προϋπηρεσία θα μετρήσει από 01/09/2020  δηλαδή την αρχή του σχολικού έτους για όσους τοποθετηθούν στις 28.08.2020.

Για τις επόμενες φάσεις προσλήψεων, εκτός από την Α Φάση, η προϋπηρεσία θα μετράει από την έκδοση της Απόφασης πρόσληψης.

Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών  (Δείτε από εδώ: https://www.especial.gr/egkyklios-proslhpshs-kai-topothetisis-anaplhrwtwn-ekpaideftikwn-eep-evp/ )

Αρθρο 6

Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. – Υποβλητέα δικαιολογητικά.

  1. Αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η απόφαση πρόσληψης έχει εκδοθεί εντός του οικείου διδακτικού έτους. Εάν έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ως εκδοθείσα κατά την εναρκτήρια ημερομηνία αυτού,

β) η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του οριζόμενου στην απόφαση πρόσληψης χρονικού διαστήματος.

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ  – 24.08.2020
Aδεια ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Στην προσπάθεια μας να διερευνήσουμε σχετικά με την υπ. αριθ. 108357/Ε3 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., η οποία στερεί τη μείωση του ωραρίου (ή της άδειας ανατροφής) για τους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ που έχουν τέκνα ηλικίας 2-4 ετών, η απάντηση που πήραμε είναι ότι για να αλλάξει το παραπάνω χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.

Για όλα αυτά επικαλούνται την αριθ. ΙΒ/12480/30-12-1992 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 750 Β’/1992), καθώς αναφέρουν ότι:

Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, η διευκόλυνση της μείωσης ωραρίου είναι μείωση του διδακτικού τους ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα μέχρι τη συμπλήρωση των 2 ετών του τέκνου.

Θεωρούμε ότι όλες οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες θα πρέπει να πιέσουν προκειμένου να αρθεί η αδικία αυτή.

Παιδαγωγική επάρκεια
Για την απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας από νεοδιόριστους, θεωρούμε ότι θα επιληφθεί το Υπουργείο Παιδείας και το αρμόδιο επιστημονικό όργανο ΙΕΠ.
Σύμφωνα με την υποπερίπτωση γγ, της περίπτωσης α, της παραγράφου 1, του άρθρου 65, του νόμου 4589/2019 των διορισμών προβλέπονται τα εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέμα σχετικό με την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ, καθώς και την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό”.

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση Υπουργείου για προσλήψεις αναπληρωτών για το 2020-21
Αδειες ανατροφής νεοδιόριστων: Εγγραφο ΑΔΕΔΥ στο Υπουργείο Εσωτερικών για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
Μέτρα Υπουργείου Παιδείας για άνοιγμα σχολείων: Επιπλέον αναπληρωτές-Ενδεχόμενη έναρξη 7 Σεπτεμβρίου-Λήψη απόφασης 1η Σεπτεμβρίου
Οδηγίες τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εντός 3 εργάσιμων ημερών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Χριστιάνα M σε

    Καλησπέρα σας, οπότε ουσιαστικά εμείς θα δηλώσουμε προτίμηση ηλεκτρονικά και μετά θα βγουν μέχρι την Παρασκευή τα αποτελέσματα (σχετικά με το που θα τοποθετηθουμε);
    Επίσης έχουμε 5 εργασιμες μέρες προθεσμία να παρούσιαστουμε στο σχολείο;

Γράψτε μία απάντηση