Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για Β Φάση Αποσπάσεων και θέματα ΚΥΣΔΕ: Από Ν. Κορδή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για Β Φάση Αποσπάσεων και θέματα ΚΥΣΔΕ: Από Ν. Κορδή τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση τηςΤετάρτης 28 Αυγούστου 2019.

Ενημέρωση για Β Φάση Αποσπάσεων

Ενημερωτικό κοινοποίησε ο Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής με τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019.

Δεν θα συζητηθεί η Β Φάση Αποσπάσεων

Επ αυτών ο Αιρετός επισημαίνει πως δεν υπάρχει προς συζήτηση θέμα για τη Β Φάση Αποσπάσεων, πλην όμως θα ζητηθεί ν ανοίξει το σύστημα και έστω και τώρα να γίνει η Β Φάση Αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κοινοποίηση Λειτουργικών κενών

Τέλος ο Νεκτάριος Κορδής κοινοποιεί τα Λειτουργικά κενά επί των οποίων έγιναν οι Αποσπάσεις 2019 σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, τονίζοντας πως τα κενά αυτά έχουν διαφοροποιηθεί μετά τις γενικές Αποσπάσεις και τις Αποσπάσεις σε φορείς και τις επόμενες ημέρες (μέχρι τις 3/9) θα ζητηθούν εκ νέου τα λειτουργικά κενά  για τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Δείτε το Ενημερωτικό του Αιρετού

   

Θέμα: Σχετικά με την προσεχή συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ και τα λειτουργικά κενά των αποσπάσεων 2019  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Την Τετάρτη 28 Αυγούστου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ για την εξέταση των εξής ζητημάτων:
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ Ε.ΔΙ.Π.
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, Τ.Ε.Ι. & ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ .
 • ü ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΕΚΠ/ΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ,ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ Δ/ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π
   Είναι προφανές ότι στη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει θέμα για τη Β΄ φάση Αποσπάσεων
μετά την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας είναι να μην πραγματοποιηθεί!

Δυστυχώς τη στιγμή που διακηρύσσεται η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, στερείται από αυτούς το δικαίωμα – μετά από πολλά χρόνια σε δύσβατες ή και νησιωτικές περιοχές- να είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους!

Αποσπάσεις θωρούμε ότι μπορεί να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους!

Για άλλη μια φορά θα έχουμε εκπαιδευτικούς να μην αποσπώνται σε περιοχές στις οποίες μετά από λίγες ημέρες θα έχουμε προσλήψεις αναπληρωτών στην ειδικότητά τους! Υπενθυμίζουμε ότι η Β΄ φάση αποσπάσεων το 2017 έγινε στις 25 Αυγούστου και αφορούσε 570 εκπαιδευτικούς και το 2018 έγινε στις 29 Αυγούστου και αφορούσε 420 εκπαιδευτικούς.

Σε κάθε περίπτωση στην συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ θα απαιτήσουμε έστω και τώρα να ανοίξει το σύστημα και να γίνει Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών!

Στη συνεδρίαση αυτή θα εξεταστούν οι 320 ενστάσεις επί των αποσπάσεων!

Μεταξύ αυτών υπάρχουν και εκπαιδευτικοί με πολύ σοβαρά ζητήματα υγείας, οικογενειακά ή και κοινωνικά τα οποία πρέπει να εξεταστούν με πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία!

Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας κοινοποιώ τα λειτουργικά κενά επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις 2019 σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα κενά αυτά έχουν διαφοροποιηθεί μετά τις γενικές αποσπάσεις και τις αποσπάσεις σε φορείς. Τις επόμενες ημέρες (μέχρι τις 3/9) θα ζητηθούν εκ νέου τα λειτουργικά κενά  για τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Τελικά κενά Γενικής

Τελικά Κενά Ειδικής

Στις 24 Αυγούστου εκδόθηκε η παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης του 2018/19.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 26/8/2019

________________________________

Δείτε επίσης

Προσλήψεις Α Φάσης 2018-19: Αριθμοί και ημερομηνίες

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

5η Τροποποίηση Συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων | ΦΕΚ

Παράταση ισχύος Πινάκων 2018-19: Οι Υπουργικές Αποφάσεις

Προσλήψεις με παλιούς Πίνακες: Η Αδικία είναι γεγονός | Ν Φασφαλής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση