Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για προσλήψεις σε Ειδικά Σχολεία – Τμήματα Ενταξης – Παράλληλη Στήριξη – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για προσλήψεις σε Ειδικά Σχολεία – Τμήματα Ενταξης – Παράλληλη Στήριξη – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ: Ανάλυση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και δυο σημαντικές επισημάνσεις | Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ.

Ενημέρωση για προσλήψεις σε Ειδικά Σχολεία – Τμήματα Ενταξης – Παράλληλη Στήριξη – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ

Ακολούθως αναλύουμε λεπτομέρειες των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ:

1ον. Αυτών που θα δώσουν προσλήψεις αναπληρωτών σε Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ενταξης, Παράλληλη Στήριξη και

2ον Σχετικά με το τι δεν έχει γίνει ακόμη για την ένταξη της Δημόσιας Δαπάνης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και για την Ενταξη της Πράξης ΕΣΠΑ που αφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών σε ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ – ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ενταξης

Αναφορικά με την διαφορά που προέκυψε στο ποσό της Πράξης ΕΣΠΑ 2019-20, για την Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την αντίστοιχη περσινή της Πράξης ΕΣΠΑ 2018-19, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχύουν τα εξής:

1. Η Ενταξη της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», περιλαμβάνει το ποσό 57.970.131,33 ευρώ.

2. Η περσινή Ενταξη της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», περιελάμβανε το ποσό 101.073.219,50 ευρώ.

3. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι για το 2019-20, η παλαιά Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δεν συμπεριέλαβε

στις μελλοντικές προσλήψεις αναπληρωτών:

 • Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και
 • Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και
 • Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ενταξης στα Γενικά Σχολεία,

τον αριθμό που αντιστοιχεί για ΣΜΕΑΕ και ΤΕ, που συμπεριλαμβάνεται στους επικείμενους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην ΕΑΕ.

Η Πράξη “Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”:

Αφορά
 • Στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των
 • Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση.
Στόχος είναι:

H εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Η Πράξη εστιάζεται:

Στις προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται:
 • Οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
 • Οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
 • Οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  (ΕΒΠ)

Προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα Γενικά Σχολεία.

______________________________________

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών ΕΑΕ – ΕΕΠ (Σχολικοί Νοσηλευτές-ΠΕ25) – ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία για Παράλληλη Στήριξη

Οσον αφορά στην Ενταξη της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», έχουμε για το 2019-20 121.489.977, 90 ευρώ, αύξηση μ άλλα λόγια έναντι των 49.140.676, 00 ευρώ πέρυσι το σχολικό έτος 2018-2019.

Σε τι αφορά η Δράση:

Στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής

Στήριξη από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό

Την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) (Σχ. Νοσηλευτές-ΠΕ25) για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

Στόχος της Δράσης:

Η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου.

Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Προσλαμβάνονται:

Eκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους.

Tο αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Tο αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), (Σχ. Νοσηλευτές-ΠΕ25) για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

______________________________________

Ενημέρωση για προσλήψεις σε Ειδικά Σχολεία – Τμήματα Ενταξης – Παράλληλη Στήριξη – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ

Δυο σημαντικές επισημάνσεις

Ενέργειες για την εγγραφή της Δημόσιας Δαπάνης στο ΠΔΕ

1ον. Αναμένονται, ελπίζουμε σύντομα, οι σχετικές ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εγγραφή της δημόσιας δαπάνης, που αντιστοιχεί στα Προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία θα δώσουν προσλήψεις στο ΥΠΠΑΙΘ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ενέργειες για την Ενταξη της Πράξης που θα δώσει προσλήψεις σε ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ

2ον. Χρειάζεται να επιταχυνθούν οι ενέργειες για ένταξη της Πράξης ΕΣΠΑ, η οποία θα δώσει προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΕΕΠ, σε ΚΕΣΥ και ΕΔΕΑΥ και η οποία για κάποιους τεχνικούς λόγους, εμπλέκεται και άλλο Υπουργείο, έχει καθυστερήσει.

Β. Βούγιας και Γ. Μπουλμέτη

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε ακόμη:

4.500 Μόνιμοι διορισμοί: Τα καλά και τα κακά νέα

Νέα Οργανικά Κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις Μεταθέσεις 2019

Εκπαιδευτικές εξελίξεις και μόνιμοι διορισμοί: Ενημερωτικό του Αιρετού ΚΥΣΔΕ Ν. Κορδή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Πάνω – κάτω τις ίδιες με πέρυσι, με εξαίρεση την παράλληλη στήριξη που φαίνεται πως θα είναι περισσότερες.

Γράψτε μία απάντηση