Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για την ανανέωση συνδρομής έτους από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος(Σ.Κ.Λ.Ε.)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για την ανανέωση συνδρομής έτους από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος(Σ.Κ.Λ.Ε.)

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την ανανέωση της συνδρομής σας για το τρέχον έτος (2019), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Όσοι συνάδελφοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το έτος 2018 (έχουν δηλ. πληρώσει τη συνδρομή του έτους 2018 ή κατέθεσαν βεβαίωση ανεργίας, μπορούν να συμβουλευτούν τις παρακάτω οδηγίες για να ανεβάσουν την συνδρομή του έτους 2019 (βλέπε και σχετική εικόνα στο τέλος του κειμένου).
1.Α. Σε περίπτωση που είστε εργαζόμενος/η:

Καταθέτετε 25 ευρώ με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας. Η κατάθεση γίνεται στον Αριθμό Λογαριασμού του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ:

Εθνική Τράπεζα 108/002057 – 58 ΙΒΑΝ: GR 4701101080000010800205758
Προσοχή αν γίνει διατραπεζική μεταφορά (ebanking) από τράπεζα εκτός Εθνικής τα έξοδα να βαρύνουν εσάς (τον εντολέα) εξ’ ολοκλήρου.

1. Β. Σε περίπτωση που είστε άνεργος/η:
Εκδίδετε μια πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Προσοχή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ υποβάλλετε αίτηση για λήψη βεβαίωσης ανεργίας και ΟΧΙ αποδεικτικό ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας)
2. Εισέρχεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο https://mitroo.skle.gr/index.php και επιλέγετε το “Αρχεία Μέλους” από το Menu Επιλογών (δεξιά). Ανεβάζετε όποιο από τα παραπάνω ισχύει για την περίπτωση σας (κατάθεση 25€ ή βεβαίωση ανεργίας) ως “Αποδεικτικό καταβολής συνδρομής έτους”.
3. Ελέγχετε τα πεδία “Βασικά στοιχεία μέλους”, “Στοιχεία εργασίας – Άδεια Εργασίας” και “Σπουδές Μέλους” και τα επικαιροποιείτε (π.χ. Αλλάζετε το φορέα εργασίας αν αλλάξατε δουλειά, προσθέτετε ξένη γλώσσα ή πτυχίο κ.λ.π.)
4. Επιλέγετε από το Menu Επιλογών το πεδίο Βεβαίωση, όπου θα δείτε το “Εκκρεμεί υπεύθυνη δήλωση 2019. Επιλέξτε εδώ για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση.” και πατώντας το “εδώ” κάνετε υποβολή της δήλωσης.
5. Λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΣΚΛΕ με θέμα “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019” και μπορείτε να εκδώσετε τη βεβαίωση έτους 2019 από το πεδίο “Βεβαιώσεις”
Σημείωση 1: τα βήματα 3 και 4 μπορούν να γίνουν και μετά τη λήψη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το ΣΚΛΕ.
Σημείωση 2: σε περίπτωση που εγγράφεστε για πρώτη φορά το 2019 αλλά είχατε υποχρέωση εγγραφής από το 2018 (δηλ. είχατε άδεια άσκησης επαγγέλματος το 2018) θα πρέπει να καταβάλλετε και τη συνδρομή έτους 2018, δηλ καταβάλλετε 25€ εγγραφή, και 50 € συνδρομές έτους 2018 και 2019. Σε περίπτωση καταβολής ποσού 25€ για συνδρομή αυτό καταχωρείτε ως συνδρομή 2018. Οι άνεργοι /ες για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής έτους 2018 θα πρέπει να ανεβάζουν βεβαίωση χρόνου ανεργίας για όλο το έτους (η βεβαίωση χρόνου ανεργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει το διάστημα από 22/1/2018 έως 31/12/2018)

Δείτε επίσης: Βεβαίωση εγγραφής στο Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Κ.Λ.Ε. ζητείται από όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση