Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για θέματα ΕΕΠ – ΚΕΣΥ – Προκήρυξης μόνιμων διορισμών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για θέματα ΕΕΠ – ΚΕΣΥ – Προκήρυξης μόνιμων διορισμών, από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ μετά τη συνάντηση μετον Δ/ντή Ε.Α.Ε. Π. Κασσιανό.

Μετά από προγραμματισμένη σημερινή μας συνάντηση με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας Π. Κασσιανό σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Επέκταση καθηκόντων ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ

 

 • Συγκεκριμένα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση αφαιρέθηκε από τα ΠΥΣΕΕΠ η αρμοδιότητα της πρότασης για επέκταση καθηκόντων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) σε συστεγαζόμενες ή γειτονικές ΣΜΕΑΕ.

 

 • Με τη διόρθωση, η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων θα γίνεται με Απόφαση του/ της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..

Η νέα Υ.Α. για τα καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ.

 • Η εν λόγω τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007), σκοπό είχε, κατά το Υπουργείο Παιδείας, την εναρμόνιση της με τα νέα δεδομένα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πια Σχολικοί Σύμβουλοι και ΚΕΔΔΥ/ΚΔΑΥ

 

 • Σε μεταγενέστερο χρόνο θα υπάρξει αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του καθηκοντολογίου των εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ενταξης, στην Παράλληλη Στήριξη και στην παροχή Διδασκαλίας στο σπίτι.

Προτυποποίηση διαδικασιών ΚΕΣΥ.

 • Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς θα συσταθούν Ομάδες Εργασίας σχετικά με την προτυποποίηση της διαδικασίας και της ανάπτυξη Πρωτοκόλλων στη λειτουργία των ΚΕΣΥ.

 

 • Θα δημιουργηθούν Εργαλεία Αξιολόγησης κατά τάξη για τους Εκπαιδευτικούς των ΚΕΣΥ και θα επιλεγούν Αξιολογητικά Εργαλεία για τις υπόλοιπες 4 ειδικότητες ΕΕΠ, εκτός Ψυχολόγων(ΠΕ23), των ΚΕΣΥ.

 

 • Να υπενθυμίσουμε πως προγραμματίζεται επιμόρφωση των Ψυχολόγων(ΠΕ23) των ΚΕΣΥ, αναφορικά με τα Αξιολογικά Εργαλεία που χρησιμοποιούν – WISC(Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition), WPPSI(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) και WAIS (Wechler Adult Intelligence Scale).

 

 • Όσον αφορά στις υπόλοιπες 4 ειδικότητες ΕΕΠ:

Κοινωνικούς Λειτουργούς(ΠΕ30)

Λογοθεραπευτές(ΠΕ21)

Φυσικοθεραπευτές(ΠΕ28)

Εργοθεραπευτές(ΠΕ29)

η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα καλέσει τους συναδέλφους να καταθέσουν προτάσεις αναφορικά με τη βέλτιστη επιλογή Αξιολογικών Εργαλείων για κάθε ειδικότητα, τις οποίες θα προωθήσει στο Υπουργείο.

Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

 • Οι Μεταθέσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019 θα διενεργηθούν μετά το Πάσχα.

 

 • Η Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) που αφορά στη σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ, έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και αναμένεται να υπογραφεί και από τους Υπουργούς Οικονομικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης.

 

 •  Μετά τις υπογραφές πρέπει να πάρει ΦΕΚ. η ΚΥΑ και αμέσως μετά να υπογραφεί από τον Υπουργό Παιδείας η κατανομή των θέσεων.

 

 • Ακολούθως θα εκδοθεί, μετά το Πάσχα, η Εγκύκλιος των Μεταθέσεων 2019 για το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπου θα κοινοποιηθούν και οι νέες Οργανικές θέσεις προς κάλυψη.

Μετατάξεις ΕΕΠ και ΕΒΠ.

 • Όσον αφορά στο θέμα των Μετατάξεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ αναμένεται να υπάρξει διευκρινιστική Εγκύκλιος το Υπ. Παιδείας, η οποία θα ξεκαθαρίζει τα ασαφή σημεία των σχετικών διατάξεων.

Υπηρεσιακοί Φάκελοι εργαζομένων σε ΚΕΣΥ

 • Οι συνάδελφοι των ΚΕΣΥ των οποίων οι Υπηρεσιακοί Φάκελοι μεταφέρθηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(ΠΔΕ), όπως ο σχετικός νόμος προβλέπει, καλό θα ήταν να μεριμνήσουν για την πληρότητα του περιεχομένου τους, αν και δεν ευθύνονται αυτοί γι αυτό.

Θέματα Προκήρυξης για μόνιμους διορισμούς

 • Η κατανομή των 4.500 θέσεων για μόνιμο διορισμό στην Ειδική Αγωγή έχει περιθώριο να γίνει ακόμα και μετά τους Οριστικούς Πίνακες του ΑΣΕΠ.

 

 • Τα Οργανικά κενά των εκπαιδευτικών πιθανά να μην ξαναζητηθούν, μιας και το Υπουργείο θα επικαιροποιήσει αυτά που δόθηκαν, μετά την διενέργεια των Μεταθέσεων..

 

 • Αναφορικά με την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη Συνάφεια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’, 13), η Απόφαση με τη λίστα των Μεταπτυχιακών βρίσκεται προς δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ..

 

 

 • Εδώ πρέπει να τονίσουμε αυτό που έως σήμερα ισχύει και δεν άλλαξε, πως τα ΠΥΣΕΕΠ είναι αρμόδια  να κρίνουν τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων των αναπληρωτών επί του αντικειμένου απασχόλησης, για μισθολογική εξέλιξη.

 

 • Οταν εντοπίζονται από τους αναπληρωτές λάθη στην καταχώριση των στοιχείων τους στον ΟΠΣΥΔ, καλό θα ήταν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο καταχωριστή στις ΠΔΕ προς διόρθωση.

Δ. Παπαευθυμίου – Πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας – Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση