Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση προσλήψεων: Ξεκινά η Ειδική – Πίνακες – ΚΕΣΥ – Κατανομή ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ενημέρωση προσλήψεων: Ξεκινά να τρέχει το σύστημα για Ειδική – Πρωϊνές ώρες αποτελέσματα – Συγκριτικοί Πίνακες – Πρόγραμμα ΚΕΣΥ – Κατανομή ΕΕΠ και ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ.

Ενημέρωση προσλήψεων

Σήμερα, Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η κατανομή των 12.639 πιστώσεων της Α Φάσης πρόσληψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ενταξης, στα ΚΕΣΥ και στις ΕΔΕΑΥ και στην Παράλληλη Στήριξη.

Προγραμματισμός προσλήψεων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη, το σύστημα αναμένεται να “τρέξει” πρώτα με την Εξατομικευμένη Α/θμιας και Β/θμιας και την Παράλληλη Α/θμιας, ακολούθως με την Γενική και κατόπιν με την Παράλληλη Β/θμιας.
Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αντιμετωπισθούν από πλευράς ΥΠΑΙΘ διάφορα προβλήματα που κωλυσιεργούν τη διαδικασία.
Οι πρώτες προσλήψεις αναμένονται πρωϊνές ώρες.

Πρόγραμμα ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ

Αναφορικά με το Πρόγραμμα που δίνει πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ και ΕΕΠ σε ΕΔΕΑΥ, πιθανότατα αύριο θα είναι έτοιμο προς χρήση.

Κατανομή πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ

Οι κατανομή των πιστώσεων, που αναλογούν στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, στις 13 ΠΔΕ θα γίνει αύριο Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 με πολλές πιθανότητες να μπορέσουν να αποσταλούν αυθημερόν, αν το Πρόγραμμα ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ είναι έτοιμο.

Πίνακες με συγκριτικά προσλήψεων των τελευταίων ετών

Ακολούθως παραθέτουμε Πίνακες με τα στοιχεία προσλήψεων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ & ΕΒΠ, της Α Φάσης του 2018-19, τις πιστώσεις της Α Φάσης για το 2019-20, αλλά και τις συνολικές προσλήψεις του 2017-18, 2018-19 και πιστώσεις για το 2019-20 για το ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ Α Φάσης 2018-19

Στις 31 Αυγούστου 2018 απεστάλησαν στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) οι εξής πιστώσεις:
  • ΣΜΕΑΕ: 1.498 (869 ΕΕΠ & 629 ΕΒΠ)
  • ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ: 600 (320 ΚΕΔΔΥ & 280 ΕΔΕΑΥ)
  • ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΒΠ/ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛ.: 993
  • ΣΥΝΟΛΟ: 3.091

Πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ Α Φάσης 2019-20

Κατά την Α Φάση προσλήψεων θα διατεθεί το 75% των συνολικών πιστώσεων.
  • ΣΜΕΑΕ: 1.275 ΕΕΠ-ΕΒΠ
  • ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ: 1.015 (415  ΚΕΣΥ & 600 ΕΔΕΑΥ)
  • ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΒΠ/ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛ.: 1.460
  • ΣΥΝΟΛΟ: 3.750

Πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ Α/θμιας και Β/θμιας, Α Φάσης, για το 2018-19

Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 2.208 1.877
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 1.361 295
ΚΕΔΔΥ 60 40
ΣΥΝΟΛΟ 3.629 2.212

 

Πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Α/θμιας και Β/θμιας, Α Φάσης, για το 2018-19

Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
ΠΕ60 1.635
ΠΕ70+ΕΙΔΙΚΟΤ 6.492
ΕΚΟ 630
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ 6
8.763 1.716

Πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ Α/θμιας και Β/θμιας, Α Φάσης, για το 2019-20

Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ
ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 1.988 1.688
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 4.086 911
ΚΕΣΥ 120 80
ΣΥΝΟΛΟ 6.194 2.679

 

Γενικό σύνολο προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τα έτη 2017-18 και 2018-19 και πιστώσεων για το 2019-20

2017-18 2018-19 2019-20
ΣΜΕΑΕ 1.586 1.817 1.700
ΚΕΣΥ 315 361 515
ΕΔΕΑΥ 290 280 600
ΣΥΝΟΛΟ 2.191 2.458 2.815
ΕΒΠ+ΣΧ.ΝΟΣ. 1.236 1.739 1.786
ΣΥΝΟΛΟ 3.427 4.197 4.601

 

Δείτε επίσης

Κατανομή πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20 | Ροή προσλήψεων

Προσλήψεις Α Φάσης 2018-19: Αριθμοί και ημερομηνίες

Αριθμοί προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και Οργανικά κενά για το 2018-19 και 2017-18 | Πίνακες

Αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ: Προσλήψεις στις 13 ΠΔΕ για το 2018-19

Κατανομή πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2018-19

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Μεταφορές αναπληρωτών – κενά: Ενημέρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση