Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση του ΔΣ με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση του ΔΣ με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής – Δελτίο Τύπου.

Ενημέρωση ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση του ΔΣ με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την συνάντηση της Τρίτης 2 Ιουλίου 2019 με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΔΕ Αττικής, εξέδωσε το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής κατέθεσε Υπόμνημα με τα σημαντικά αιτήματα του κλάδου που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Επίσης, έγινε αναφορά σε θέματα που αφορούν στο ΠΥΣΕΕΠ.

Τέλος συζητήθηκε το ζήτημα των λαθών στις καταχωρήσεις των στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ

Το Δελτίο Τύπου του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής

Πανεπιστημίου 59 Ομόνοια 10564, 4ος όροφος, γρ.408- 409,  Αθήνα

www.sepeaa.gr, Σεεπεαα www.seepeaa.grsepeaa@yahoo.gr

Ιδρυτικό μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ και των αιρετών του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής με το νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιο Κόσυβα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ: η πρόεδρος Γ. Μπουλμέτη, η αντιπρόεδρος Β. Κανονίδου, η γενική γραμματέας Ε. Τραγάκη, η ειδική γραμματέας Μ. Κοπανάκη και το μέλος Τ. Φρέιχα.

Επίσης, παρόντες ήταν οι αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ: Δ. Αρβανίτης και Μ. Μαργαρίτη.

Από πλευράς της Περ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εκτός του κ. Κόσυβα, παρευρέθηκε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης κυρία Αικ. Αντωνογεώργου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας.

Από πλευράς του ΣΕΕΠΕΑ και των αιρετών επιχειρήθηκε μια συνολική ενημέρωση του νέου Περ. Διευθυντή για τα θέματα που απασχολούν τους κλάδους του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αρχικά, αναφερθήκαμε στις σύνθετες δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές των ειδικών σχολείων και την πολυπλοκότητα των αναγκών τους.

Επίσης, ειδική μνεία έγινε στα θέματα που αντιμετωπίζουν στη γενική εκπαίδευση τα μέλη ΕΒΠ και οι σχολικοί νοσηλευτές, καθώς και στηνελλιπή ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας ως προς το ρόλο τους και τα καθήκοντά τους.

Υπόμνημα ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής κατέθεσε υπόμνημα με τα σημαντικά αιτήματα του κλάδου που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, τέθηκαν υπόψη του Περιφερειακού Διευθυντή τα εξής:

 • Ζήτημα διόρθωσης από την ΠΔΕ των λαθών στην καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων της Προκήρυξηςτου ΑΣΕΠ
 • Αναγκαιότητα για διόρθωση λαθών στις καταχωρήσεις των κωδικών ειδικότητας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, κατά την πρόσληψη και απόλυση των αναπληρωτών συναδέλφων
 • Διαμαρτυρία για την κατανομή των νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Αττική, η οποία έγινε χωρίς ενημέρωση και έκφραση άποψης από το ΠΥΣΕΕΠ και την ΠΔΕ, που κατά τεκμήριο έχουν την γνώση και εμπειρία για τις ανάγκες που υπάρχουν και δηλώνονται κάθε χρόνο. Το αποτέλεσμα ήταν, παρά την διορθωτική υπουργική απόφαση, να υπάρχουν σημαντικές αστοχίες.
 • Παροχή χρόνου για διόρθωση των καταχωρήσεων στον ΟΠΣΥΔ, όταν αυτές ολοκληρωθούν, με επίσημη ανακοίνωση της ΠΔΕ, που θα δίνει την δυνατότητα στους συναδέλφους να ελέγξουν τον λογαριασμό τους και να ενημερώσουν με μέιλ την ΠΔΕ.
 • Δυνατότητα για διάθεσης όλων μαζί των πιστώσεων, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τη δυσάρεστη κατάσταση κατά την οποία συνάδελφοι που βρίσκονται σε υψηλή σειρά κατάταξης να μην καταφέρνουν να διορίζονται στις πρώτες τους επιλογές.
 • Συνδρομή της ΠΔΕ Αττικής στην υλοποίηση της επιμόρφωσης ΕΕΠ-ΕΒΠ, ειδικά για τις ειδικότητες που εργάζονται στη Γενική Εκπαίδευση, θέτοντας υπό την αιγίδα της τα επιμορφωτικά προγράμματα.

Επίσης, έγινε αναφορά σε θέματα που αφορούν το ΠΥΣΕΕΠ.

Συγκεκριμένα:
 1. Βελτίωση της άκρως γραφειοκρατικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων μισθολογικής εξέλιξης των συναδέλφων αναπληρωτών.
 2. Δυνατότητα εξέτασης αιτήσεων βελτίωσης θέσης σε περιπτώσεις ανάγκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν το απαγορεύει και συμβαίνει και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
 3. Αιτιολογημένη εισήγηση αρμόδιου στελέχους και έκφραση άποψης του συναδέλφου για την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών, όταν συζητείται η επέκταση καθηκόντων ΕΒΠ ή Σχολικού Νοσηλευτή σε μαθητές του ίδιου ή συστεγαζόμενου σχολείου.
 4. Πριν τις τοποθετήσεις να γίνεται από το ΠΥΣΕΕΠ επικύρωση και ανακοίνωση των λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αποστέλλουν οι ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ. Επίσης να αιτιολογείται από τις διευθύνσεις ή τους διευθυντές και προϊσταμένους ΚΕΣΥ, η μη δήλωση κενών σε κάποιες ειδικότητες όταν αυτό συμβαίνει.
 5. Να ζητηθεί από το υπουργείο να καλύπτονται εφ άπαξ όλες οι εγκρίσεις για ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή με τις αντίστοιχες πιστώσεις.

Ως προς το ζήτημα των λαθών στις καταχωρήσεις των στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ

Ως προς το ζήτημα των λαθών στις καταχωρήσεις των στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ από την ΠΔΕ, προτείναμε να δοθούν 2-3 μέρες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για να γίνει η επισήμανση των λαθών από τους ενδιαφερόμενους με μέιλ, έτσι ώστε να διορθωθούν άμεσα από τους υπαλλήλους της ΠΔΕ.

Ωστόσο, ο κύριος Κόσυβας επισήμανε ότι έπρεπε να διεκπεραιωθούν 5000 περίπου αιτήσεις από έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων.

Αν υπάρχουν λάθη, δεσμεύτηκε ότι θα ελεγχθούν πολλές φορές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να διορθωθούν. Μέχρι 5-7-19 θα παραμείνει ανοικτό το σύστημα. Για όσα λάθη παραμείνουν, δήλωσε ότι υπάρχει και η διαδικασία των ενστάσεων.

Ο Δ. Αρβανίτης έκανε αναφορά στο γραφειοκρατικό πρόβλημα που προκύπτει λόγω του ότι τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προσλαμβάνονται από την ΠΔΕ, γεγονός που παραβλέπουν ή αγνοούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να μην στέλνουν τις αιτήσεις για άσκηση ιδιωτικού έργου στο ΠΥΣΕΕΠ, στην Περιφέρεια, αλλά στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

Παράλληλα, ο κύριος Αρβανίτης πρότεινε η επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ να γίνει με την παρουσία του Περιφερειακού Διευθυντή.

Τονίστηκε από την κα Μπουλμέτη η αναγκαιότητα για πρόσληψη όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ σε όλες τις βαθμίδες της Γενικής Εκπαίδευσης και της στελέχωσης της δίχρονης προσχολικής αγωγής από ΕΒΠ και ΕΕΠ, καθώς και  για την προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του εγχειρήματος από το ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στην πρωτοβουλία του Συλλόγου για λειτουργία των  ομάδων εργασίας  που έχουν συσταθεί  σε κάθε κλάδο.

Επίσης, επισημάνθηκε από την κα Κανονίδου η υποστήριξη στο έργο των νηπιαγωγών, των νηπίων μαθητών και των οικογενειών τους από ΕΒΠ ως προς τα θέματα αυτοεξυπηρέτησης,καθώς και από την κα Κοπανάκηη σημαντικότητα της Πρώιμης Παρέμβασης στην υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική Αγωγή και ο σημαντικός ρόλος των κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ ως προς αυτή.

Στο αίτημά μας για διάθεση όλων μαζί των πιστώσεων ταυτόχρονα, ο κύριος Κόσυβας επεσήμανε ότι αυτό, καθώς και άλλα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου.

Παράλληλα, η κυρία Αντωνογεώργου ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί η ΠΔΕ να κρατάει τις πιστώσεις για να βγουν όλες μαζί, ενώ το Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα αυτό.

Ειδική μνεία έγινε στην κατανομή των οργανικών κενών, καθώς δεν ζητήθηκε η άποψη της ΠΔΕ και του ΠΥΣΕΕΠ. Επίσης, η πρόεδρος κυρία Μπουλμέτη υποστήριξε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο που δηλώνονται τα λειτουργικά κενά.

Από πλευράς ΠΔΕ επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για τον αριθμό των πιστώσεων του ΕΣΠΑ για την επόμενη σχολική χρονιά.

Παράλληλα, προτάθηκε από τον κύριο Αρβανίτη να συμβάλλει ο ΣΕΕΠΕΑ με δικές του εισηγήσεις στην κατάθεση προτάσεων για το επόμενο ΕΣΠΑ.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Περιφερειακό Διευθυντής υποστήριξε ότι η ΕΑΕ αναπτύσσεται με γρήγορα βήματα στην Ελλάδα και οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ αυξάνονται, αλλά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν σημαίνουν απαραίτητα και καλύτερη εκπαίδευση.

Τέλος, ο κύριος Κόσυβας μας ευχαρίστησε για την εποικοδομητική και γόνιμη συνεργασία και δήλωσε ότι κρατάει το ζωηρό και έντονο ενδιαφέρον μας για τα ζητήματα του κλάδου.

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος                                                   Η  Γ. Γραμματέας

 Γεωργία Μπουλμέτη                                                             Ευγενία Τραγάκη

Δείτε ακόμη:

Ενημέρωση ΠΔΕ Αττικής: Για Προϋπηρεσία – Ελληνομάθεια – Συνάφειες Μεταπτυχιακών

Προϋπηρεσίες ΕΕΠ – ΕΒΠ: Τέλος επόμενης εβδομάδας στο ΟΠΣΥΔ

Πολιτική Ηγεσία Υπουργείου Παιδείας: Ν. Κεραμέως Υπουργός – Σ. Ζαχαράκη και Β. Διγαλάκης Υφυπουργοί – Βιογραφικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση