Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας-15.09.2020, από τον αιρετό Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας-15 Σεπτεμβρίου 2020, από τον αιρετό ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Βαγγέλη (Άκη) Λουκά.

Ενημέρωση συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ
42ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

του Αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

σας στέλνω ενημερωτικό από την 31η συνεδρίαση (15-09-2020) του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 1ο

Απαλλάχθηκαν από καθήκοντα τους , με αίτησή τους, 24 εκπαιδευτικοί, Συγκεκριμένα

 • ΔΔΕ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 10 υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ειδικοτήτων ΠΕ02 (3), ΠΕ01,ΠΕ03,ΠΕ04.04,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ11,ΠΕ82.
 • ΔΔΕ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:2 υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ86 και ένας Διευθυντής ειδικότητας ΠΕ86.
 • ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ: 2 υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ04.01
 • ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ: 2 υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ04.01
 • ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ : 3 υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ειδικοτήτων ΠΕ02,ΠΕ04.01, ΠΕ86
 • ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ : Διευθυντής ΠΕ02, Διευθύντρια ΠΕ80 και η προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων, ΠΕ02.
 • ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ΠΕ03
ΘΕΜΑ 2ο
 • Χορηγήθηκαν 9 άδειες άνευ αποδοχών για το σχ. έτος 2020-21 (από 1-9-2020 έως 31-8-2021) για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, σε εκπαιδευτικούς, οι ΔΔΕ και οι ειδικότητες των οποίων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
ΔΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ03 1
Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ78 1
Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ87.01 1
Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ89.01 1
Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ01 1
Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ86 1
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ07 1
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ04.05 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕ07 1
ΣΥΝΟΛΟ 9

 

 • Επίσης χορηγήθηκαν
 • Στη ΔΔΕ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ μία άδεια άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΠΕ03 από 16-92020 έως 31-8-2021 και μία σε εκπαιδευτικό ΠΕ83 από 1-9-2020 έως 31-3-2021,που είναι η  ημερομηνία συμπλήρωσης του ανώτατου διαστήματος των πέντε (5) ετών άδειας χωρίς αποδοχές που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί.
 • Στη ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ μία άδεια άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΠΕ88.01 από 16-92020 έως 31-8-2021
 • Στη ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ μία άδεια άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικό ΠΕ06 από 01-10-2020 έως 31-8-2021
 ΘΕΜΑ 3ο

Διακόπηκε από 7-9-2020 άδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικού ΠΕ02 της ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ διότι αποσπάστηκε σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ΘΕΜΑ 4ο

Χορηγήθηκαν 2 άδειες άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, μία σε συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ΠΕ86 του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και μία σε συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 5ο

Χορηγήθηκαν 1 άδεια άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό ΠΕ02 που υπηρετεί στο 1ο ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης.

 ΘΕΜΑ 6ο

Χορηγήθηκαν 1 άδεια άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό ΠΕ80, αποσπασμένη στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

 ΘΕΜΑ 7ο

Αναγνωρίσθηκε η συνάφεια 11 μεταπτυχιακών τίτλων σπουδώνσε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δ.Ε. των Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας, 6 εκπαιδευτικών ΠΕ02, 4 εκπαιδευτικών ΠΕ03  και 1 εκπαιδευτικού ΠΕ04.01.

ΘΕΜΑ 8ο

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών των ΚΕΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, από 1-9-2020

 

ΚΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΜΕΡΕΣ
1ο  Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ02 02 01 23
1ο  Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ04.01 02 08 14
2ο Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ02 02 03 29
2ο Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ03 02 01 18
2ο Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ02 02 09 17
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ02 02 08 02
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ03 01 00 04
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ02 00 01 02
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ03 01 07 09
Ενημέρωση συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ
ΘΕΜΑ 4ο
 • Απόδοση 2ης ειδικότητας
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ   2η ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

 • Τροποποιήθηκε η δεύτερη ειδικότητα ΠΕ83 σε ΠΕ03 εκπαιδευτικού της ΔΔΕ Σερρών.
 • Απορρίφθηκε αίτημα για απόδοση 2ης ειδικότητας ΠΕ86, σε εκπαιδευτικό ΠΕ03 της ΔΔΕ Α΄ Θεσσαλονίκης διότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και όχι πτυχίου που να είναι προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
 • Απορρίφθηκε αίτημα για απόδοση 2ης ειδικότητας ΠΕ70, σε εκπαιδευτικό ΠΕ78 της ΔΔΕ Πιερίας, διότι το πτυχίο που κατέθεσε δεν συνοδεύεται από πτυχίο εξομείωσης.

Με εκτίμηση

Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς

Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ

6974320189-69495652018

loukasevangelos1@gmail.com

Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων ΣΥΝΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    15-09-2020

Δείτε επίσης

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 η Β Φάση προσλήψεων αναπληρωτών-Τον Νοέμβριο η Παράλληλη
Νέοι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής-Δ/νσεων Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας-Αυτοτελούς Τμήματος Εκπ/σης προσφύγων
Μετατάξεις 106 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από κλάδο σε κλάδο και από Β/θμια σε Α/θμια
Μετατάξεις 43 εκπαιδευτικών: Από κλάδο σε κλάδο Β/θμιας, Α/θμια σε Β/θμια, Δ/θμια Εκκλ/κή σε Β/θμια, ΕΔΙΠ σε Β/θμια – 2020/21
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ-ΕΔΙΠ των ΑΕΙ και ΕΔΙΠ των ΑΕΑ | Ορθή επανάληψη

Πριν φύγετε

Εγγραφο Υπουργείου Παιδείας: Απουσία σε όσους μαθητές/τριες δεν φορούν μάσκα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση