Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση συνεδρίασης ΚΥΣΕΕΠ 16 Ιουλίου 2020: Ενστάσεις-Ανακλήσεις αποσπάσεων-Μετατάξεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ενημέρωση συνεδρίασης ΚΥΣΕΕΠ 16 Ιουλίου 2020: Ενστάσεις – Ανακλήσεις αποσπάσεων – Μετατάξεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ενημέρωση συνεδρίασης ΚΥΣΕΕΠ

Ενημέρωση των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 η συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εξέταση ένστασης απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2020
  • Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) δεν έκανε δεκτή ένσταση μέλους ΕΕΠ – ΠΕ30, αλλά θα εξετάσει νέα αίτηση απόσπασης του εν λόγω μέλους ΕΕΠ.
  • Το ΚΥΣΕΕΠ έκανε δεκτές τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης, ενός μέλους ΕΕΠ-ΠΕ30 και δύο μελών ΕΕΠ-ΠΕ23.
Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΒΠ σε κλάδο εκπαιδευτικού

Το ΚΥΣΕΕΠ αποφάσισε την περαιτέρω  διερεύνηση του θέματος, αναφορικά  με την αποδέσμευση μέλους ΕΒΠ και τη μετάταξή του σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ01-Θεολόγων.

Θέμα 3ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ

Το Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για την αποδέσμευση μέλους ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, όμως για την διαδικασία μετάταξης, είτε από κλάδο ΕΕΠ σε κλάδο ΕΕΠ, είτε από κλάδους εκπαιδευτικών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ, θα αναμένει την ολοκλήρωση των αποδεσμεύσεων για μετατάξεις των ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ, προκειμένου να υπάρξει συνολική εικόνα της εξέλιξης των σχετικών αιτήσεων.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ

Για την διαδικασία μετάταξης, είτε από κλάδο ΕΕΠ σε κλάδο ΕΕΠ, είτε από κλάδους εκπαιδευτικών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ, το ΚΥΣΕΕΠ, θα αναμένει την ολοκλήρωση των αποδεσμεύσεων για μετατάξεις των ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ, προκειμένου να υπάρξει συνολική εικόνα της εξέλιξης των σχετικών αιτήσεων.

Οι αιρετοί του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε σχετικά

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21 | Ονόματα

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια νεοδιόριστων
Μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20: Πίνακες-Στατιστικά στοιχεία-Συνολικός αριθμός υπηρετούντων
Οριστικές τοποθετήσεις σε σχολεία νεοδιοριζόμενων-μετατιθέμενων-μετατασσόμενων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ | Οδηγός

Πριν φύγετε

Νομικά ζητήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Διαδικτυακή επιμόρφωση της ΠΔΕ Αττικής
Υποβιβασμοί-καταργήσεις-συγχωνεύσεις Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21 | Απόφαση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση